}

VBScript to enable/disable "manager can update membership list" checkbox

Managing this checkbox proves harder than expected. The managedBy value is an attribute, but the checkbox is a delegation of control setting on the member attribute of the group object you put the managedBy value on.

'Usage: cscript "CN=Group,OU=Groups,DC=Tools4ever,DC=local" DC01.tools4ever.local T4EVMDEMO 1
'Make sure the managedBy attribute is already set, as this script reads the user from that attribute and adds the appropriate delegation of the member attribute to the group object

strGroup = wscript.arguments(0) 'DN of Group
strDomainController = wscript.arguments(1) 'DC FQGN used to bind to group
strDomainNT4 = wscript.arguments(2) 'NETBIOS domain name for the group
intEnabled = wscript.arguments(3) '1 for enabled, 0 for disabled

Const ADS_ACETYPE_ACCESS_ALLOWED_OBJECT = &H5
Const ADS_RIGHT_DS_WRITE_PROP = &H20
Const ADS_ACEFLAG_INHERIT_ACE = &H00002
Const ADS_ACEFLAG_DONT_INHERIT_ACE = &H0
Const ADS_FLAG_OBJECT_TYPE_PRESENT = &H01
Const ADS_OBJECT_WRITE_MEMBERS = "{BF9679C0-0DE6-11D0-A285-00AA003049E2}"

Set objGroup = GetObject("LDAP://" & strDomainController & "/" & strGroup)

Set objSecurityDescriptor = objGroup.Get("ntSecurityDescriptor")
Set objDACL = objSecurityDescriptor.DiscretionaryACL

Set objUser = GetObject("LDAP://" & objGroup.Get("managedBy"))

if intEnabled = 0 then
For Each objACE in objDACL
If InStr(1, objACE.Trustee, objUser.Get("sAMAccountName"), VbTextCompare) Then
objDACL.RemoveAce(objACE)
End If
Next
else
Set objACE = CreateObject("AccessControlEntry")

objACE.Trustee = strDomainNT4 & "" & objUser.Get("sAMAccountName")
wscript.echo objACE.Trustee
objACE.AccessMask = ADS_RIGHT_DS_WRITE_PROP
objACE.AceFlags = ADS_ACEFLAG_DONT_INHERIT_ACE
objACE.AceType = ADS_ACETYPE_ACCESS_ALLOWED_OBJECT
objACE.Flags = ADS_FLAG_OBJECT_TYPE_PRESENT
objACE.objectType = ADS_OBJECT_WRITE_MEMBERS

objDACL.AddAce(objACE)
end if

objSecurityDescriptor.DiscretionaryACL = objDACL
objGroup.Put "ntSecurityDescriptor", Array(objSecurityDescriptor)
objGroup.SetInfo

SAP koppeling met Active Directory

Bij 1 van grootste ziekenhuizen van Nederland heb ik recentelijk een SAP koppeling naar Active Directory opgeleverd met behulp van UMRA van Tools4ever. Het scenario is dat SAP elke x minuten een feed aanleverde in CSV formaat met alle wijzigingen, die vervolgens in Active Directory verwerkt moeten worden. Met behulp van specifieke codes voor bepaalde mutaties (instroom, doorstroom, uitstroom) weet de UMRA engine welke business logica uitgevoerd moet worden.

Lees meer

User- en toegangsbeheer in cloud applicaties: een uitdaging

Cloud applicaties als Google Apps, Salesforce.com, GoToMeeting, Office 365, itslearning, AFAS Online en RAET Online worden steeds meer ingezet in het bedrijfsleven. Bij cloud applicaties is het lastiger om exact te weten wie toegang heeft tot welke applicaties en data. Leveranciers van cloud oplossingen geven helaas weinig prioriteit aan het ontwikkelen van beter beheer van user accounts en toegangsrechten in hun applicaties.

Lees meer

De vooroordelen van Single Sign On

Veel IT managers en Security Officers zijn terughoudend als het gaat om het implementeren van een Single Sign On (SSO) oplossing, hoewel de voordelen van SSO duidelijk zijn. Namelijk onder andere gebruikersgemak voor de eindgebruiker en minder wachtwoord reset calls naar de helpdesk. De terughoudendheid ten aanzien van SSO wordt in de hand gewerkt door een aantal vooroordelen over SSO.

Lees meer

RBAC: sleutelrol, beheer en evolutie

Veel organisaties zijn bezig met RBAC in meer of mindere vorm; verkenning, project, implementatie, vulling of beheer. We zien dat dit gestuurd wordt door normen als NEN7510, waarin voornamelijk staat beschreven dat je moet kunnen aantonen waarom iemand een autorisatie nodig heeft en hoe deze tot stand is gekomen. Inmiddels weten we dat RBAC niet een heilige graal is, maar dat veel implementaties stuk lopen door de te grote scope en complexiteit.

Lees meer

Single Sign On met terminal emulatie (VAX64, AS/400, Linux, SSH)

We zien dat veel organisaties steeds bewuster bezig zijn met security, waarschijnlijk mede ingegeven door regelgeving zoals NEN7510 en ICT-audit trajecten. Naast het autorisatiebeheer binnen applicaties, waar we al verschillende oplossingen voor bieden zijn we ook actief op het authenticatie-vlak, namelijk met een Single Sign On (SSO) oplossing.

Lees meer