Hoe kunnen IT-managers aantonen dat zij hun IT volledig onder controle hebben? Hebben ex-medewerkers gegarandeerd geen toegang meer tot het netwerk? Is functiescheiding geregeld? Kan een medewerker facturen goedkeuren en ook uitbetalen? Is het mogelijk direct en altijd aan te tonen wie wanneer voor welke medewerker een wijziging heeft doorgevoerd?
De Identity and Access Management oplossingen van Tools4ever bieden extra ondersteuning bij het naleven van wet- en regelgeving op het gebied van HIPAA, SOX, NEN 7510, HKZ, etc.

Referenties

Een klant die onze oplossingen hebben ingezet voor Audit & Compliance is onder andere:
UMC Utrecht

Managementrapportage

Iedere denkbare rapportagevraag kan ingevuld worden dankzij de oplossingen van Tools4ever. Bijvoorbeeld een overzicht van het totaal aantal aanvragen over periode x, aantal aanvragen buiten afhandelingstermijn, gemiddelde afhandelingstermijn, aantal aanvragen van functie y of aangevraagd door afdeling z. Deze rapportages kunnen gegeneerd worden in verschillende formaten. Dat betekent op ieder moment inzicht over de gelopen processen en of deze voldoen aan wet- en regelgeving.

Automatische logging

De oplossingen van Tools4ever zorgen ervoor dat alle processen een audit trail achterlaten. Van iedere handeling wordt automatisch gelogd wie welke beheeractiviteit op welk moment heeft uitgevoerd. Dit is noodzakelijk voor organisaties die te maken hebben met wet- en regelgeving zoals SOX, HIPAA, SEC en GLBA.