Door: Ewout van Rootselaar, Accountmanager bij Tools4ever

Steeds meer zorginstellingen hebben de intentie om het beheer van IT-middelen bij de in-, door- en uitstroomprocessen van medewerkers volledig te automatiseren, vanuit het kernregistratiesysteem (Visma | Raet). Onderstaande processen zijn in bepaalde gevallen nog (semi-)handmatig:

  • Het aanmaken en aanpassen van user accounts en de bijhorende rechten; 
  • Het verwerken van functie- en afdelingswijzigingen;  
  • Het “tijdelijk” uitgeven van extra rechten en licenties.

Deze processen zijn arbeidsintensief, foutgevoelig en vertragen de zorgprocessen. Hoe kan dit efficiënter en veiliger?

100% automatisch user account beheer

 

Met onze software HelloID is het mogelijk dat wijzigingen in Visma | Raet worden gedetecteerd en automatisch worden doorgezet in alle gekoppelde systemen > (Azure) Active Directory, Google, O365, Sharepoint, TOPdesk, Ultimo, Medimo, Nedap ONS, Caress, Qic, etc. Het in-, door- en uitstroomprocessen van medewerkers wordt hierdoor volledig geautomatiseerd: 100% automatisch user account beheer vanuit Visma | Raet

Momenteel ondersteunen wij meer dan 150 zorginstellingen op het gebied van Identity & Acces Management in Nederland, hierdoor zijn we bekend met alle zorg specifieke uitdagingen op dit gebied. Denk aan: dubbele dienstverbanden, medewerkers die niet in het HR-systeem geregistreerd staan maar wel toegang nodig hebben, het aanmaken van spoedaccounts en koppelingen naar helpdesk en ECD-systemen.

Meer weten?

Tools4ever organiseert twee remote sessies specifiek gericht op de zorgbranche waarbij we concreet ingaan op het onderwerp: Volledig automatiseren van het user account beheer vanuit Visma | Raet.

We tonen live hoe onze software HelloID functioneert en laten we zien hoe we andere zorginstellingen hier al in ondersteunen.