}

Blog

Lees hier de laatste IGA-ontwikkelingen

Remote Onboarding: wat is daarvoor nodig?

Met het enthousiasme dat een nieuwe medewerker is binnengehaald, zo wilt u ook dat hij of zij de eerste werkdag start. Het komt steeds meer voor dat deze eerste werkdag, de onboarding, vanuit huis plaatsvindt. Aangezien de onboarding directe invloed heeft op het werkgeluk en succes van nieuwe werknemers, is het van belang dat dit proces digitaal vlekkeloos verloopt. Hieronder leest u wat daarvoor nodig is en hoe wij daarbij kunnen helpen.

Lees meer

Een Identity & Access Management oplossing in de overheid

Een goede beveiliging van ICT is cruciaal, vooral binnen de overheid. Datalekken liggen op de loer en omdat het gaat om gevoelige persoonsgegevens, zoals Burgerservicenummers of gegevens over zorg of maatschappelijke dienstverlening, kan het lek een grote impact hebben op het leven van burgers wanneer de gegevens worden ingezien door onbevoegden.

Lees meer

Veilig thuiswerken: wat komt daar voor bedrijven bij kijken?

Er wordt op dit moment veel thuisgewerkt en in de toekomst wordt verwacht dat werknemers dit ook zullen blijven doen. De ervaringen met thuiswerken zijn overwegend positief, maar tegelijkertijd zijn er ook zorgen. Zo ziet het Openbaar Ministerie al een grote toename in cybercriminaliteit (phishing, valse websites en geïnfecteerde e-mails). Hoe handhaaft u de security nu werknemers meer thuiswerken? En wat komt daar voor bedrijven bij kijken?

Lees meer

5 voordelen van een Identity & Access Management oplossing in het onderwijs

Een veilige toegang tot IT systemen, het vormt voor veel onderwijsinstellingen een stevige uitdaging. Waar bij bedrijven vaak alleen werkgevers en werknemers hun systemen, applicaties en informatie gebruiken, hebben scholen en universiteiten met veel meer partijen te maken. Naast docenten en andere medewerkers hebben vaak ook hun studenten, leerlingen en soms ook de ouders...

Lees meer

Single Sign-On, efficiëntie versus security

Single Sign-On staat bekend als een efficiënte manier om in te loggen op verschillende applicaties. Maar is deze oplossing tegelijkertijd wel veilig genoeg? Leveren we niet te veel in op security om het onszelf makkelijk te maken?

Lees meer