Ostrea Lyceum

Elektronische Leeromgeving altijd up-to-date met UMRA

    • Sector:
    • Onderwijs

Ostrea Lyceum

  • Automatische synchronisatie tussen onderwijsadministratiesysteem en elektronische leeromgeving.
  • Eenvoudig gebruikersbeheer van de elektronische leeromgeving itslearning en de gegevens in itslearning zijn altijd up-to-date.

Elektronische leeromgeving Ostrea Lyceum altijd bijdetijds met UMRA – itslearning koppeling

Het Ostrea Lyceum is een scholengemeenschap voor basisberoeps- en kaderberoepsgerichte leerweg, mavo, havo, atheneum en gymnasium in het Zeeuwse Goes. De ruim 2.600 leerlingen zijn onderverdeeld in drie locaties. Bijna drie jaar geleden ontstond het Ostrea Lyceum uit een fusie tussen twee grote regionale scholen. Frans Peeters, Centrale ICT-coördinator Onderwijs van het Ostrea Lyceum is trots op de verregaande automatisering van de school.

“Momenteel loopt een pilot met laptops voor leerlingen, alle locaties zijn verbonden met een glasvezelverbinding, er zijn SMARTboards, IP-telefonie en de school was één van de eerste met een elektronische leeromgeving van itslearning.” De fusie van de twee scholen ging gepaard met een nieuw netwerk, nieuwe virtuele servers en uitgebreidere inzet van de elektronische leeromgeving itslearning in samenwerking met Tools4ever.”

“Er zijn in de markt maar twee partijen die dit kunstje kunnen en Tools4ever is een echte specialist in dit soort interfaces.”

Frans Peeters, Centrale ICT-coördinator bij Ostrea Lyceum

Synchronisatie SOM met itslearning

Zoals gezegd was Ostrea Lycheum één van de voorlopers op het gebied van een elektronische leeromgeving. Al voor de fusie werkten beide scholen met itslearning. “Deze tool vereist continue scholing omdat er steeds meer functionaliteit bij komt”, aldus Frans Peeters. “Het is zelfs mogelijk om bij de leverancier aan te geven welke functionaliteit je wenst. Een van de wensen die wij hadden was om gegevens uit het onderwijsadministratiesysteem SOM (voorheen @VO) automatisch te synchroniseren met itslearning. Door die wens kwamen wij uit bij Tools4ever die dit met haar oplossing UMRA als één van de weinige leveranciers kon realiseren. Tools4ever realiseerde een automatische en dynamische koppeling tussen SOM en itslearning waardoor de informatie in itslearning altijd up-to-date is.”

Frans Peeters wist van het bestaan van Tools4ever door een congres, waar hij live zag hoe één van de medewerkers van Tools4ever live een koppeling maakte tussen destijds @VO en Teletop e-learning. Frans Peeters vertelt hierover: “Die koppeling was zo gepiept. Dus ik had alle vertrouwen dat de koppeling met itslearning ook zou lukken, alhoewel itslearning een geavanceerdere omgeving is. Er zijn in de markt maar twee partijen die dit kunstje kunnen en Tools4ever is een echte specialist in dit soort interfaces.”

ELO up-to-date

De automatische koppeling levert zowel voor de systeembeheerders als de docenten een behoorlijke tijdwinst op. Ostrea Lyceum bestaat uit vier verschillende afdelingen en het komt regelmatig voor dat leerlingen naar een andere afdeling verhuizen. Dat heeft consequenties voor de informatie in itslearning. Zonder een automatische koppeling middels UMRA leverde iedere mutatie 15 tot 20 minuten werk op om de mutatie ook in itslearning in orde te maken. Dit was een arbeidsintensief proces. Dankzij de koppeling tussen SOM en itslearning die door UMRA is gerealiseerd is de informatie in itslearning altijd up-to-date. Wanneer een leerling bijvoorbeeld een vak laat vallen, dan wordt dit vak bij de leerling automatisch uit de ELO gehaald. Wanneer een nieuwe docent bij de school komt, staan alle vakken en leerlingen automatisch in itslearning.

Eenvoudig gebruikersbeheer

Het gebruikersbeheer van de elektronische leeromgeving is met UMRA een stuk eenvoudiger geworden. Frans Peeters: “Je hebt er 0 beheer aan, zolang het onderwijsadministratiesysteem in orde is. Maar dat is zeker in orde, want voor de administratie is er niets veranderd. Naast eenvoudig gebruikersbeheer, kunnen fouten in itslearning nu veel sneller gedetecteerd worden. Voor de docenten is de koppeling geweldig want voorheen moesten zij alle vakken zelf aanmaken en daar zelf de juiste leerlingen in zetten. Nu krijgen de docenten en de leerlingen vanaf het begin de juiste vakken met de juiste deelnemers als ze inloggen.”

Applicatiekoppelingen

Frans Peeters houdt de ontwikkelingen op het gebied van user beheer nauwlettend in de gaten, met name de koppelingen die mogelijk zijn met educatieve software zoals bibliotheeksoftware of programma’s voor digitale toetsen. Ook tussen die systemen kan UMRA koppelen met het onderwijsadministratiesysteem of de elektronische leeromgeving.

    • Sector:
    • Onderwijs