Referenties HelloID

Meer dan 200 organisaties wereldwijd werken succesvol met HelloID. De onderstaande organisaties zijn referenties van Tools4ever en u kunt per organisatie meer over het gebruik van HelloID lezen in de bijbehorende casestudy.

Toekomstvaste Identity-as-a-Service (IDaaS) voor hogeschool Codarts

Met HelloID Provisioning en Service Automation realiseerden samen met onze partner QAP360 een volledige cloud-based identity management oplossing.

Referentie Codarts

SLTN optimaliseert met HelloID account Provisioning en Service Automation voor de Zorgboog

Met behulp van HelloID zijn de IT Identity Management processen bij de Zorgboog snel, kostenefficiënt en foutloos gerealiseerd. Ook is men voorbereid op toekomstige proceswijzigingen, nieuwe innovaties en groei.

Lees casestudie SLTN voor de Zorgboog

Provisioning, Service Automation en Access Management voor ZINN

Zowel het in-, door- en uitstroomproces van zorgmedewerkers en vrijwilligers is volledig geautomatiseerd. Het project is zeer succesvol opgeleverd met een hoge waardering van de eindgebruikers.

Lees casestudie ZZG zorggroep

Provisioning en Access Management voor ZZG zorggroep

Zowel het in-, door- en uitstroomproces van zorgmedewerkers en vrijwilligers is grotendeels geautomatiseerd. Medewerkers hebben via het ZZG zorggroep intranet eenvoudig toegang tot hun applicaties.

Lees casestudie ZZG zorggroep

De Posten introduceert een betaalbare MFA middels HelloID

De Posten is een zorginstelling in de regio Enschede. De dienstverlening varieert van huishoudelijke zorg, persoonlijke verzorging en verpleging aan huis tot intensieve verpleeghuiszorg en dementie- en geriatrische revalidatiezorg in het eigen zorgcentrum. Ook biedt men tijdelijke opname, reactivering en dagopvang/dagbesteding aan.

Lees casestudie de Posten

Careyn verzorgt EPD goedkeuring via HelloID Service Automation

Careyn biedt als zorgorganisatie diensten op het gebied van verzorging, verpleging, thuiszorg en jeugdgezondheidszorg. Omdat zorgmedewerkers voor hun werk toegang nodig hebben tot cliëntgegevens, is het belangrijk dat ze vooraf akkoord gaan met de privacy reglementen van Careyn. Met behulp van HelloID Service Automation van Tools4ever realiseerde Careyn hiervoor een volledig geautomatiseerde oplossing.

Lees casestudie Careyn

Het belang van provisioning en self-service automation binnen Parlan

Parlan Jeugdhulp is een organisatie voor Jeugd & Opvoedhulp, JeugdzorgPlus en Jeugd-GGZ in Noord-Holland. Binnen Parlan is een nieuwe, cliëntgerichte werkwijze doorgevoerd en daarvoor moest de bestaande, gedateerde IT omgeving getransformeerd worden. Belangrijk element daarin is de Identity & Access Management functionaliteit. De bestaande on-premise oplossing moest worden vervangen door een toekomstvaste cloud-based provisioning oplossing. Tools4ever realiseerde dit met HelloID Provisioning en Service Automation.

Lees casestudie Parlan

Tronox versterkt door combinatie van HelloID Service Automation en TOPdesk

Tronox is een wereldwijde producent van hoogwaardige Titaandioxide. Het bedrijf is een programma gestart om het IT access management te automatiseren. De HelloID oplossing van Tools4ever speelt hierin een centrale rol. De oplossing is geïntegreerd met het TOPdesk IT Service Management systeem dat wereldwijd binnen Tronox wordt gebruikt.

Lees casestudie Tronox

Eén gebruiksvriendelijke digitale werkplek voor iHUB met a&m impact en HelloID

iHUB, een samenwerkingsverband van zorgverleners op het gebied van jeugdhulp, opvoedondersteuning en speciaal onderwijs, migreerde binnen een jaar de losse on-premise IT omgevingen van de deelnemende partners naar een geïntegreerde, gezamenlijke IT cloud dienstverlening. Het sociaal intranet van a&m impact gecombineerd met HelloID Access Management zorgt voor een gebruiksvriendelijke digital workspace, de volgende stap richting ‘Het Nieuwe Werken’.

Lees casestudie iHub

Van 400 wachtwoord reset aanvragen per maand naar twee per week

Zorggroep Maas & Waal (zMW) is aanbieder van een compleet pakket aan diensten op het gebied van zorg, wonen en welzijn in het Land van Maas en Waal. De organisatie is ISO-gecertificeerd en met ruim 800 medewerkers werkt de groep vanuit vijf zorgcentra. De zorgmedewerkers staan 24 uur per dag, 7 dagen per week klaar voor cliënten. Om toegang te krijgen tot de (zorg)applicaties hadden medewerkers een veelvoud aan wachtwoorden. Het beheer van wachtwoorden was voor medewerkers complex en het resetten van wachtwoorden was voor beheerders tijdrovend. Om deze problemen op te lossen implementeerde zMW het Access Management-portaal HelloID van Tools4ever.

Lees casestudie ZMW

Severinus maakt zorgapplicaties toegankelijk met HelloID cloudbased Single Sign-On

Severinus is een zorgorganisatie in Veldhoven voor mensen met een verstandelijke beperking en problemen als autisme of dementie. 1000 medewerkers en 400 vrijwilligers zorgen dagelijks voor 880 cliënten in alle leeftijdsgroepen. Severinus wil haar medewerkers gebruiksvriendelijk én veilig toegang geven tot de verschillende applicaties binnen de organisatie. Daarvoor ontbrak nog de juiste Single Sign-On (SSO) oplossing. Deze oplossing moest vanzelfsprekend passen in de IT-visie van Severinus en net als de bestaande applicaties volledig cloud based zijn. Tools4ever leverde met HelloID de perfecte match.

Lees casestudie Severinus

KwadrantGroep maakt social intranet en applicaties toegankelijk met HelloID Access Management

De KwadrantGroep is een zorgorganisatie met bedrijven als Elkander, De Friese Wouden en Palet. Zo’n 6.000 medewerkers en vrijwilligers bieden dagelijks zorg aan ruim 14.000 cliënten in Friesland en op de Waddeneilanden. Als fusie organisatie staan voor de IT afdeling de integratie en harmonisatie van de bedrijfsvoering centraal. Tools4ever’s Identity & Access Management oplossingen spelen daarin een belangrijke rol, onder andere voor het organisatie brede beheer van gebruikersaccounts en wachtwoorden. Recent heeft Tools4ever ook de cloud based Access Management oplossing HelloID uitgerold en geïntegreerd met het nieuw geïmplementeerde Embrace social intranet.

Lees casestudie Kwadrantgroep

Tools4ever helpt leerlingen snel en eenvoudig inloggen met een QR badge

De SPOM scholen bieden gepersonaliseerd onderwijs. Zowel de lesstof als de didactische en pedagogische aanpak worden zoveel als mogelijk toegesneden op de behoeftes en mogelijkheden van de individuele leerlingen.

Het gebruik van digitale leermiddelen is daarin een belangrijke schakel waarin SPOM dan ook nadrukkelijk investeert. Tom van de Geijn, Staflid ICT en Innovatie bij SPOM, geeft een voorbeeld: “Als impuls voor het gepersonaliseerd leren binnen de stichting werden scholen gestimuleerd om concrete plannen hiervoor in te dienen. Als tegenprestatie werden scholen gefaciliteerd met een aantal Chromebooks.”

Lees casestudie SPOM

Albron implementeert Cloud Single Sign-On voor 1.000 locaties en 4.500 medewerkers

Albron is werkzaam voor bedrijven en overheden, op scholen en universiteiten, in ziekenhuizen en zorginstellingen, op evenementen en in dag- & verblijfsrecreatie. Circa 4.500 medewerkers zijn op bijna 1.000 locaties in Nederland actief. Tijdens het werk wisselen medewerkers, leidinggevenden en vakantiekrachten regelmatig van locatie. Er zijn tien websites waarop zij moeten inloggen, maar de locatiegebonden gebruikersnamen en wachtwoorden zijn niet altijd bij iedereen bekend. Vanuit de organisatie was de wens voor Single Sign-On (SSO) dan ook sterk, een wens die al ruime tijd een belangrijk punt op de agenda bij het managersoverleg vormde.

Lees casestudie Albron

Zorggroep Noorderboog biedt medewerkers efficiënt en veilig toegang tot zorgapplicaties

Zorggroep Noorderboog biedt verpleging, verzorging en thuiszorg aan ouderen met lichamelijke problemen en geheugenproblemen in de regio’s Zuidwest-Drenthe en Noordwest-Overijssel. Dit gebeurt op zeven locaties in Meppel, Steenwijk, Wilhelminaoord en Diever. In het verleden werkte Zorggroep Noorderboog nauw samen met het lokale ziekenhuis. Inmiddels is de organisatie verzelfstandigd. Om te waarborgen dat medewerkers cliënten de beste zorg kunnen bieden, moeten ze veilig, betrouwbaar en eenvoudig toegang hebben tot relevante systemen en applicaties. Voor Identity Acces Management en de automatische toekenning van gebruikersrechten van de nieuwe IT-omgeving koos de zorggroep voor de oplossingen en ondersteuning van Tools4ever.

Lees casestudie Noorderboog