}

Stichting Pameijer

Pameijer implementeert innovatief access governance systeem met Tools4ever

Stichting Pameijer logo

Stichting Pameijer

  • Op basis van gegevens uit het personeelssysteem wordt door de Access Governance oplossing automatisch een user account aangemaakt met daarbij, tot in detail, de juiste rechten op applicatieniveau.
  • Een besparing van 50 uur waarmee overheadkosten dalen. De implementatie voorkomt frustraties bij medewerkers en telefoontjes naar de helpdesk. Ook is de beveiliging en de controle op de toegang tot privacygevoelige informatie verbeterd.

Pameijer implementeert innovatief Access Governance systeem

Marien Geense, strategisch adviseur bij Stichting PameijerDeelnemen aan de  samenleving kan voor  mensen lastig zijn,  bijvoorbeeld door psychische problemen of een (licht) verstandelijke beperking. De Rotterdamse zorginstelling Pameijer biedt ondersteuning aan deze mensen. Elke dag ondersteunt Pameijer ruim  4.500 cliënten, met dank aan circa 2.000 medewerkers en 500 vrijwilligers. Omdat de cliënt bij Pameijer centraal  staat, is het besparen van overheadkosten altijd een belangrijke pijler voor de organisatie. Door efficiëntie en kostenbesparing is er immers meer geld voor zorgverlening. Het proces rondom het toekennen van rechten van medewerkers is complex en foutgevoelig. Om dit proces efficiënter te maken implementeerde Pameijer een innovatief rechtensysteem met de oplossing van Tools4ever.

Marien Geense, Strategisch Adviseur ICT bij Pameijer, zegt: "In het verleden werden netwerkrechten handmatig gekoppeld aan personen. Dit was tijdrovend, inefficiënt en zeer foutgevoelig. Zeker omdat wij door onze flexpoolwerkers veel mutaties hebben in het in-, door- en uitstroomproces. Om dit proces te automatiseren hebben wij in het verleden een eigen systeem gebouwd. Dit systeem bleek echter te complex en door minimale documentatie was het ook niet beheersbaar. Daarom zijn we opnieuw begonnen om een systeem neer te zetten waarbij toegang automatisch wordt toegekend op basis van rollen en functies, ook wel Role Based Access Control." Om dit te realiseren, implementeerde Pameijer de Access Governance oplossing van Tools4ever.

Flexwerkers hebben extreem snel rechten

"De basis voor dit project werd gevormd door het op orde brengen van de gegevensinfrastructuur", aldus Marien Geense. "Om de uitgifte van rechten te automatiseren en te stroomlijnen moet er immers helder zijn welke netwerkrechten horen bij welk  functieniveau. Dit is een complex vraagstuk maar in samenwerking met Tools4ever hebben wij dit volledig uitgekristalliseerd." In de nieuwe situatie wordt een persoon die in dienst treedt bij Pameijer eenmalig geregistreerd in het personeelssysteem. Op basis van deze gegevens wordt door de Access Governance oplossing van Tools4ever automatisch een user account aangemaakt met daarbij, tot in detail, de juiste rechten op applicatieniveau. Door een koppeling te realiseren met ons roosterpakket krijgt een medewerker alleen rechten tot de cliënten in het ECD waar hij/zij op dat moment de zorg voor heeft. Omdat deze koppeling elke 30 minuten ververst, is Pameijer in staat om extreem snel de juiste rechten toe te kennen aan bijvoorbeeld flexwerkers.

"Geschat wordt dat dankzij de inzet van het nieuwe Access Governance systeem maandelijks een besparing van 50 uur wordt gerealiseerd."

Marien Geense, Strategisch adviseur bij Stichting Pameijer

Flexibel inspelen op uitzonderingen

Marien Geense: "Natuurlijk zijn er altijd uitzonderingen en kunnen niet alle toegangsrechten volledig worden vastgesteld op basis van functie en afdeling. Voor deze situaties hebben wij met de software van Tools4ever een workflow ingericht die ervoor zorgt dat de manager van een medewerker via een webapplicatie per direct aanvullende rechten kan geven. Andersom kunnen medewerkers via dezelfde webapplicatie additionele rechten aanvragen. Wanneer rechten overstijgend zijn geldt er, om de informatiebeveiliging te waarborgen, altijd een 4-ogen principe en een maximale duur van de rechten."

Resultaat

Pameijer is erg trots op het resultaat. Geschat wordt dat dankzij de inzet van het nieuwe Access Governance systeem maandelijks een besparing van 50 uur wordt gerealiseerd en hiermee kan de zorgorganisatie de overheadkosten sterk laten dalen. Dit systeem van leverancier Tools4ever zorgt ervoor dat medewerkers altijd op het juiste moment over de juiste toegangsrechten op het netwerk beschikken. Zo hebben zij bijvoorbeeld toegang tot enkel die gegevens van cliënten waar zij op dat moment (op basis van roostergegevens) de zorg voor dragen. De implementatie van dit systeem voorkomt frustraties bij medewerkers en telefoontjes naar de helpdesk om de juiste toegang te verkrijgen. Ook verbetert het systeem de beveiliging en de controle op de toegang tot privacygevoelige informatie. Maar het meest blij is Pameijer nog met het feit dat er door de invoering meer tijd is voor de cliënten. Zo is er 24/7 betrouwbare zorg omdat er 24/7 up–to-date toegang tot de zorginformatie is.

Toekomst

Marien Geense: "Uiteraard gaan we door met het ontwikkelen van het rechtensysteem. In de komende maanden gaan we bijvoorbeeld aan de slag met 'app-distributie'. Momenteel kunnen we al geautomatiseerd apps uitrollen op beheerde devices. De komende tijd willen we toewerken naar een systeem waarbij automatisch apps worden gedownload op devices van bepaalde cliënten en medewerkers op basis van een persoonlijk profiel. Zo krijgt iedere cliënt en medewerker gewoon automatisch de digitale hulpmiddelen die voor hem of haar zijn bedoeld. Ook het faciliteren van medewerkers met de juiste devices kan efficiënter. Denk aan het automatisch verzenden van een melding naar een medewerker wanneer er bij een bepaalde functie een smartphone hoort, die de nieuwe medewerker zelf kan 'claimen' en vervolgens af kan halen bij de ICT Academie (een werkproject) van Pameijer. Bij Pameijer blijven we innoveren met en met name voor onze cliënten!"