}

Stichting Elisabeth

Single Sign-On portaal voor zorgmedewerkers

Stichting Elisabeth logo

Stichting Elisabeth

  • Medewerkers werken efficient in de multi-platform omgeving.
  • Informatiebeveiliging van clientgegevens gewaarborgd door centralisatie van het autorisatie- en authenticatieproces.

Stichting Elisabeth implementeert Single Sign-On portaal voor zorgmedewerkers

Stichting Elisabeth biedt al bijna 200 jaar maatwerk in zorg en ondersteuning voor senioren en is een betrouwbare partner voor wonen, welzijn en zorg in Breda en omgeving. Samen met circa 750 medewerkers biedt de zorgorganisatie zowel revalidatie, intramurale als extramurale zorg. Zorgmedewerkers maken steeds vaker gebruik van SaaS-toepassingen en mobiele devices. Door deze multi-platform omgeving groeide de noodzaak om toegang tot cloudapplicaties op een gebruikersvriendelijke en gecentraliseerde manier aan te bieden. Om de medewerkers makkelijk, snel en efficiënt te kunnen laten werken implementeerde Stichting Elisabeth HelloID het Access Management portaal van Tools4ever.

Luciën van Tilborg, Informatie Analist bij Stichting Elisabeth. "Afhankelijk van de cliënt gebruiken de medewerkers zeven verschillende cloudapplicaties, bijvoorbeeld voor de registratie van medicijnen, voortgang, fysiotherapie of andere behandelingen." Van Tilborg vervolgt: "We hebben er bewust voor gekozen om zoveel mogelijk zaken direct met de cliënt te registreren. Daarvoor gebruiken onze mensen in de thuiszorg verschillende cloudapplicaties die ze via een tablet benaderen." Door deze ontwikkeling werden medewerkers geconfronteerd met verschillende wachtwoorden. Medewerkers wisselen regelmatig van werkplek en device, met onveilige situaties als gevolg. "We moeten de informatiebeveiliging waarborgen daarbij moeten we weten dat het autorisatie- en authenticatieproces gestructureerd en gecontroleerd verloopt."

Praktische en veilige Web Single Sign-On oplossing

Het kost medewerkers relatief veel tijd om bij elke cliënt weer op de applicaties in te loggen. Dit gaat ten koste van de waardevolle cliënten tijd. Door de verschillende wachtwoorden ontstonden ook potentiele beveiligingsrisico's. "Mensen laten applicaties onnodig openstaan, waardoor informatie eventueel voor anderen inzichtelijk is. Medewerkers maken een lijstje met wachtwoorden dat ze op de tablet plakken." Om de medewerkers optimaal te ondersteunen was Stichting Elisabeth op zoek naar een praktische en veilige Single Sign-On oplossing. "Met HelloID van Tools4ever creëren we een omgeving waarmee medewerkers makkelijk, snel en efficiënt kunnen werken. HelloID is een waardevol hulpmiddel dat tijd bespaart en zorgt dat medewerkers meer aandacht voor de cliënt hebben."

“Met HelloID van Tools4ever creëren we een omgeving waarmee medewerkers makkelijk, snel en efficiënt kunnen werken.”

Luciën van Tilborg, Informatie Analist

Centraal portaal

Stichting Elisabeth ondersteunt ouderen in de regio vanaf eigen locaties of bij cliënten thuis. "Zorgmedewerkers die op pad gaan, halen op de hoofdlocatie een telefoon en tablet op." Bij alle activiteiten heeft de cliënt de regie en medewerkers wisselen afhankelijk van de locatie tussen PC's en mobiele devices die toegang geven tot de verschillende applicaties. "Om medewerkers meer flexibiliteit te bieden, hebben we tablets in gebruik genomen. In de praktijk zitten veel mensen maar beperkt achter een PC, ze werken overal in het gebouw waar cliënten zijn. Bovendien maken we steeds vaker gebruik van SaaS-toepassingen." Voor de Windows applicaties gebruikt Stichting Elisabeth reeds E-SSOM. Doordat medewerkers wisselen tussen diverse Windows PC's en Android tablets is er een noodzaak om Single Sign-On aan te bieden onafhankelijk van device en platform. "Daarvoor is een multi-platform omgeving ingericht waarbij medewerkers afhankelijk van hun locatie via één gebruikersnaam en wachtwoord op beide omgevingen kunnen inloggen." Om te zorgen dat medewerkers zoveel mogelijk tijd aan de zorg voor cliënten kunnen besteden, loggen zij via het HelloID portaal van Tools4ever centraal en veilig in op de diverse cloudapplicaties onafhankelijk van welk device ze gebruiken.

Resultaat

Luciën van Tilborg: "Het doel is dat medewerkers vanuit de Active Directory automatisch een gebruikersnaam en wachtwoord krijgen en vervolgens veilig centraal kunnen inloggen op alle relevante applicaties." Voor het gebruikers beheer is de Active Directory reeds gekoppeld aan het HR-Systeem welke altijd up-to-date is. Door groepen te linken aan cloudapplicaties hebben medewerkers alleen toegang tot de relevante applicaties. Het risico dat medewerkers zonder actief dienstverband nog bij cliënt data kunnen is ook geminimaliseerd. Tot nu toe was het niet eenvoudig om de autorisatie tot applicaties en Single Sign-On centraal in te regelen. Leveranciers van Cloudapplicaties dwingen zelf de authenticatie af. Van Tilborg: "Vanuit security-perspectief is dat logisch omdat we met privacygevoelige gegevens werken en daar moeten we als organisatie vanzelfsprekend zorgvuldig mee omgaan." Door de authenticatie in HelloID onder te brengen en medewerkers één overzichtelijk portaal aan te bieden zijn de diverse wachtwoorden en tokens verleden tijd. Medewerkers van stichting Elisabeth worden te allen tijde via de Active Directory geauthentiseerd en IT heeft controle over de toegangspolicies welke ingesteld kunnen worden op basis van: tijd, locatie, device, land en netwerk.

De toekomst

Steeds meer medewerkers van Stichting Elisabeth benutten de voordelen van centraal inloggen via HelloID. "In al onze activiteiten staat de zorg voor de cliënt centraal. Daarbij willen we onze medewerkers zo goed mogelijk ondersteunen." Wat betreft het authenticatie proces voor alle cloudapplicaties verwacht Stichting Elisabeth dat alle medewerkers in de toekomst veilig en gemakkelijk in kunnen loggen via het centrale portaal. De autorisatie tot applicaties en veilige two-factor authenticatie worden ingeregeld op basis van access policies. Van Tilborg: "Dat kunnen we dan op de achtergrond automatisch doen. HelloID biedt ons een goede basis om deze ontwikkelingen te benutten. Dit draagt bij aan meer gebruiksgemak en scherpere beveiliging, maar vooral aan betere zorg."

Meer over Cloud Single Sign-On