}

Koppeling met Harmony

Koppeling met Harmony

Doordat IAM een koppeling biedt met de dienstroosterplanning applicatie Harmony is het mogelijk om geautomatiseerd autorisaties in (zorg)applicaties aan medewerkers te verlenen aan de hand van de dienst en locatie waarvoor de medewerker is ingepland.

IAM leest hiervoor de roosters per ingeplande medewerker uit (o.a. kostenplaats en medewerkernummer) en vergelijkt deze gegevens met de gegevens in de Active Directory. Vervolgens worden extra benodigde autorisaties geactiveerd, 10 dagen voor aanvang van de geplande dienst, in Harmony.
7 dagen na einde van de dienst in Harmony wordt de autorisatie weer ontnomen. Het aantal in te stellen dagen is volledig configureerbaar.

IAM kan tevens een notificatie-mail van de verwerking sturen naar de medewerker en/of verantwoordelijk manager.

Het grote voordeel van deze koppeling is dat medewerkers nooit teveel of te weinig autorisaties hebben. Bij zorginstellingen kan dit er bijvoorbeeld voor zorgen dat medewerkers alleen die patiëntgegevens in het ECD kunnen benaderen voor de patienten waarvoor zij op dat moment de zorg voor dragen. En dat is een belangrijk aspect in de NEN7510!