}

Koppeling met Unit4 Cura Rooster

Koppeling met Unit4 Cura Rooster

IAM biedt de mogelijkheid om Unit4 Cura te koppelen aan de user accounts in het netwerk. Met de koppeling is het mogelijk om gebruikersaccounts in UNIT4 Cura geautomatiseerd te beheren. Op basis van informatie uit verschillende bronnen, zoals het HR-systeem, invoer van de helpdesk of workflowmanagement en self service, voert IAM automatisch de bijbehorende acties uit in UNIT4 Cura.

Voorbeelden van wijzigingen en procedures zijn:

  • Nieuw user account aanmaken
  • Mutaties user accounts (naamswijziging, functiewijziging, locatiewijziging, etc)
  • Toekennen en ontnemen autorisaties

Flexpool planning software

Deze koppeling kan verder uitgebreid worden met flexpool planning software. Binnen de flexpool planning software kan een koppeling worden gemaakt van welke medewerkers wanneer op welke locaties werkzaam zijn en IAM kan vervolgens automatisch tijdig autorisaties aan de medewerkers toekennen en weer afnemen in UNIT4 Cura. Dat betekent dat personeel dat onderdeel is van een flexpool nooit te veel autorisaties toegewezen krijgt in het ECD. Daarnaast kan met Password Synchronization Manager (PSM) het Windows Active Directory wachtwoord van een medewerker gesynchroniseerd worden met UNIT4 Cura.