Tools4ever Tech Blog

Hallo, HelloBI

Robbert Brussaard - Software Engineer | 7 maart 2017

Begin 2016 zijn wij gestart met het schrijven van rapportagesoftware voor ons product HelloID. De software maakt inzichtelijk hoe en wanneer gebruikers gebruik maken van het cloud Single Sign-On portaal HelloID (bijvoorbeeld wanneer iemand inlogt). Voor veel bedrijven is het belangrijk dat deze informatie wordt vastgelegd. Wat dan nog belangrijker is dat analyses en rapportages op basis van deze informatie kunnen worden opgesteld.

Tijdens het schrijven van de rapportagesoftware heb ik een brainstormsessie gehouden met onze technische accountmanager. In deze sessie hebben wij onderzocht hoe in onze andere producten wordt omgegaan met rapportage voor audit- en applicatieloggegevens. Wij kwamen tot de conclusie dat dit in een product niet bestaat of de mogelijkheid tot analyseren en rapporteren beperkt zijn.

De conclusie leidde tot een nieuw idee: een applicatie die kan communiceren met onze andere producten, om vervolgens analyses en rapportages te maken van hun audit- en applicatiegegevens. Dit idee groeide verder door na te denken hoe een dergelijke applicatie in ons aanbod van Identity Governance & Administration producten past.

Samen met de technisch accountmanager hebben we een combinatie van rapportage en het afdwingen van beveiligingsregels die door het bedrijf zijn opgesteld (compliancy) bedacht. Stel je voor: uit een rapport van gegevens uit HelloID blijkt dat personen vanuit een ander land dan Nederland inloggen. Zou het dan niet geweldig zijn voor een beheerder dat dit inzichtelijk is, en dat direct een nieuwe restrictie (access policy) op dat land kan worden gelegd?

Het schrijven van een dergelijke applicatie is complex en ambitieus. De functionaliteit die wij willen, zit in veel business intelligence (BI) software. Daarom hebben we eerst onderzocht of bestaande BI-softwarepakketten van andere partijen konden worden ingezet. Veel pakketten zijn geschikt om analyses en rapportages te maken, maar geen enkel pakket kon eenvoudig en direct regels delegeren naar onze producten.

Toch wil Tools4ever een applicatie die de bovenstaande functionaliteiten bevat en door ons is uit te breiden. Daarom zijn wij gestart met de ontwikkeling van een nieuw product, waarop al onze producten IAM, SSRPM, ERAM en HelloID kunnen worden aangesloten. Wij begroeten daarom ons nieuwe product; Hallo, HelloBI.