Visma Raet

Visma Raet

Visma Raet is een aanbieder van HR- en salarissoftwareoplossingen en ondersteunt organisaties bij het optimaliseren van hun HR-processen. De softwareoplossingen zijn gericht op het beheren van personeelsgegevens, salarisadministratie, talentmanagement en HR-analytics.

Het handmatig beheren van gebruikersaccounts en toegangsrechten kan een tijdrovende en foutgevoelige taak zijn. Het is van groot belang dat nieuwe medewerkers vanaf dag één toegang hebben tot de juiste middelen en dat wijzigingen in rollen, locaties of arbeidsstatus correct worden doorgevoerd in andere systemen en applicaties. Automatisering van deze processen op basis van het HR-systeem is mogelijk dankzij de Visma Raet – HelloID koppeling.

Hoe HelloID integreert met Visma Raet

Als partner van Visma Raet heeft Tools4ever een koppeling ontwikkeld waarmee Visma Raet eenvoudig kan worden geïntegreerd als source connector binnen HelloID. De koppeling detecteert automatisch alle mutaties in Visma Raet en beheerd gebruikersaccounts en toegangsrechten volgens vooraf ingestelde regels en procedures. Hierdoor wordt accountinformatie in het applicatielandschap altijd up-to-date gehouden.

De koppeling tussen HelloID en Visma Raet zorgt ervoor dat elke verandering in Visma Raet wordt gedetecteerd, waarna HelloID automatisch de juiste procedures uitvoert. HelloID biedt een uitgebreide identity lifecycle management-oplossing met mogelijkheden voor het aanmaken, wijzigen en verwijderen van gebruikersaccounts en toegangsrechten op basis van Visma Raet-gegevens.

Wijziging in Visma Raet Procedure in doelsystemen
Nieuwe medewerker Aan de hand van Visma Raet-data wordt een gebruikers met de juiste groepslidmaatschappen gecreëerd in de gekoppelde systemen. In aanvullende applicaties worden accounts en toegangsrechten toegewezen op basis van de rol die de medewerker vervult.
Nieuwe functie medewerker Op basis van de autorisatiematix in HelloID worden er gebruikersaccounts en toegangsrechten tot gekoppelde systemen en applicaties toegevoegd of afgenomen.
Andere locatie voor medewerker Het gebruikersaccount wordt naar een andere OU in AD verplaatst en voorzien van rechten specifiek voor die locatie.
Medewerker gaat trouwen/scheiden Indien gewenst worden weergavenaam en e-mailadres automatisch bijgewerkt.
Medewerker uit dienst Gebruikersaccounts worden uitgeschakeld en relevante collega’s worden geïnformeerd. Accounts worden na verloop van tijd automatisch verwijderd.

De HelloID Visma Raet connector maakt gebruik van de Visma Raet IAM API en omvat een door Tools4ever en Visma Raet vastgestelde standaardset velden voor personeelsgegevens, organisatiegegevens en contractinformatie. Deze set kan per implementatie gewijzigd worden, zolang de betreffende velden via de IAM API toegankelijk zijn. Visma Raet houdt toezicht op de integratie tussen de Visma Raet API en de HelloID connector. Als er een probleem optreedt met de gegevensuitwisseling dan lossen Tools4ever en Visma Raet dit gezamenlijk op.

De API is vanzelfsprekend AVG-proof en waarborgt de veiligheid van de gegevensuitwisseling vanuit twee perspectieven:

 • Privacy by Design: De API maakt gebruik van industriestandaarden zoals HTTPS voor versleutelde communicatie en OAuth voor toegangscontrole.
 • Doelbinding: Er wordt alleen informatie gedeeld die relevant is voor gebruikers- en autorisatiebeheer. Hierdoor worden gevoelige en onnodige gegevens, zoals salarisinformatie of BSN-nummers, niet gedeeld.
  Hoewel de IAM API zelf geen filtermogelijkheden heeft, kunnen er binnen HelloID filters worden ingesteld om te bepalen wie wel of geen account krijgt.

HelloID voor Visma Raet helpt je met

 • Snellere accountcreatie: Geautomatiseerde processen verkorten de tijd om nieuwe accounts te maken, waardoor nieuwe medewerkers direct productief kunnen zijn zonder veel handmatige inspanning. Dit leidt tot een soepelere onboarding-ervaring en snellere integratie van nieuwe medewerkers.
 • Nauwkeurig accountbeheer: Door automatisering worden de risico’s op fouten in accountbeheer verminderd, zodat medewerkers altijd over de juiste accounts en rechten beschikken conform de autorisatiematrix.
 • Tweerichtingssynchronisatie: Wijzigingen in Visma Raet worden automatisch gedetecteerd en bijgewerkt in alle systemen en applicaties die verbonden zijn met HelloID. Gebruikersnamen en e-mailadressen gegenereerd door HelloID worden eveneens automatisch teruggeschreven naar Visma Raet, waardoor consistentie tussen systemen wordt gewaarborgd.
 • Betere dienstverlening en beveiliging: Door automatisering kunnen organisaties hun dienstverlening verbeteren met minder of minder gespecialiseerd personeel. Tegelijkertijd wordt de informatiebeveiliging en naleving van auditvereisten verbeterd door het beperken van toegang tot gegevens en het verminderen van vervuiling in accountinformatie.

Visma Raet via HelloID koppelen met andere bron- en doelsystemen

HelloID maakt het mogelijk om Visma Raet te koppelen met diverse doelsystemen, wat leidt tot een naadloze en geautomatiseerde integratie tussen verschillende applicaties. Enkele relevante integraties zijn:

 • Visma Raet – Active Directory koppeling: Elimineer handmatig beheer en menselijke fouten. HelloID zorgt er middels de geautomatiseerde synchronisatie tussen Visma Raet en Active Directory (AD) voor dat accounts en toegangsrechten altijd up-to-date zijn.
 • Visma Raet – Azure AD koppeling: Integreer met HelloID het HR-systeem Visma Raet met Azure Active Directory zodat gebruikersaccounts, toegangsrechten en Office 365 licenties automatisch en foutloos worden beheerd.
 • Visma Raet – TOPdesk koppeling: Bevorder de samenwerking tussen de HR- en IT-afdelingen met de koppeling tussen Visma Raet en TOPdesk. Door bijvoorbeeld automatisch tickets aan te maken tijdens het onboarding-proces, wordt het proces vereenvoudigd en verloopt het soepeler.
  HelloID maakt het eenvoudig om Visma Raet te integreren met meer dan 200 systemen, dankzij de ondersteuning van een uitgebreide catalogus aan connectoren.
Microsoft 365

Microsoft 365

 • Doel
Visma.net

Visma.net

 • Bron
SQLite

SQLite

 • Bron
 • Doel