• Sector:
  • Zorg
  • Managed Service Providers
Logo IT-Value

IT-Value-GGzE

GGzE is klant sinds 2021 en IT-Value partner sinds 2020
 • IT-Value wilde bij GGzE een bestaand maatwerk provisioning script vervangen door een toekomstvaste provisioning oplossing.
 • IT-Value kon met behulp van HelloID Provisioning een volledige cloud-based identity managementoplossing realiseren.
 • Met behulp van HelloID zijn de IT Identity Management processen bij GGzE snel, kostenefficiënt en foutloos gerealiseerd. Nieuwe systeemkoppelingen worden momenteel geïnventariseerd.

HelloID en IT-Value moderniseren het Identity Management bij GGzE

Zorginstelling GGzE was op zoek naar een moderne en toekomstgerichte oplossing voor het identity management van hun medewerkers. IT-Value inventariseerde als dienstverlener de klantvraag en kwam met een concrete oplossing gebaseerd op de HelloID Identity-as-a-Service (IDaaS) oplossing van Tools4ever. De oplossing is in korte periode uitgerold, het beheer is geborgd en het platform is erop voorbereid om gaandeweg meer applicaties te ontsluiten.

GGzE biedt als zorginstelling al 100 jaar zorg aan mensen die kampen met psychische problemen. Elk jaar ondersteunt men meer dan 17.000 mensen in alle leeftijdsgroepen. Met name in de regio Eindhoven en De Kempen, maar men heeft ook cliënten uit andere delen van het land. Omdat de zorg steeds meer is gedigitaliseerd, is het belangrijk dat mensen snel, gebruiksvriendelijk én veilig toegang krijgt tot software en gegevens. Betrouwbare, toekomstvaste en veilige provisioning processen staan daarin centraal. Daarom wilde men de bestaande maatwerk oplossing graag vervangen door een cloud-based state-of-the-art oplossing. Op basis van een eerdere inventarisatie zag GGzE het HelloID product als de belangrijkste kandidaat.

Wel wilde GGzE eerst een uitgebreidere analyse van de eigen klantwensen om een nieuwe oplossing echt goed en toekomstvast in te passen de bestaande bedrijfsvoering. Hiervoor is IT-Value benaderd, vertelt René Welgraven (Solution Architect, IT-Value): “Als partner van Tools4ever zijn we gespecialiseerd op moderne werkplek, beheer en infrastructuur oplossingen en specifiek op het gebied van on- en off-boarding vraagstukken. We inventariseren daarbij de klantwensen met behulp van een eigen analysemethode en vertalen die naar een duidelijke projectrechtvaardiging met heldere doelstellingen, inzichtelijke kosten en een realistische planning. Na goedkeuring van het plan door GGzE hebben we het project met behulp van de HelloID Provisioning module uitgerold.”

“Met HelloID kunnen we echt meerwaarde creëren op het gebied van on- en off-boarding vraagstukken. HelloID zorgt voor een krachtige en toekomstvaste identity management die wij vervolgens naadloos kunnen integreren in de bedrijfsvoering van onze klanten.”

René Welgraven, Solution Architect IT-Value

HR-software als bronsysteem voor provisioning

René Welgraven vertelt: “Om het bestaande provisioning script te vervangen, is een koppeling aangebracht tussen het AFAS HR systeem en het HelloID platform. Als een nieuwe medewerker in het HR-systeem wordt geregistreerd, triggert dit binnen HelloID de aanmaak van een gebruikersaccount met de bijbehorende gebruikersrechten in Active Directory. Als iemand een andere rol krijgt binnen de organisatie worden nu automatisch diens rechten daarop aangepast terwijl na vertrek een medewerker automatisch geen toegang meer krijgt tot applicaties en data. De identity managementprocessen zijn geautomatiseerd met behulp van de standaard HelloID functionaliteit. IT-Value heeft daaraan een aantal klantspecifieke connectoren toegevoegd en de business rules geconfigureerd.

Krachtig product met een goede adoptieparter

Het is maar één van de vele voorbeelden van de synergie tussen Tools4ever en IT-Value, legt Welgraven uit: “Tools4ever levert met HelloID een identity oplossing die snel en eenvoudig kan worden uitgerold. Implementatie van identity managementprocessen is echter niet enkel een IT-vraagstuk. Het projectsucces valt of staat met de verdere adoptie in de organisatie. Met een klantorganisatie van ruim 2.300 medewerkers is de afstemming met onder andere de HR-afdeling en securityspecialisten natuurlijk erg belangrijk. Deze afstemming is door IT-Value ingevuld en ook verzorgden we na de HelloID producttraining een extra workshop voor de beheerders. Hiermee zijn de beheerders erop voorbereid om het eigenaarschap over de oplossing op te pakken en bijvoorbeeld zelf connectoren te ontwikkelen of aan te passen.

Klaar voor de toekomst

Welgraven: “Voor GGzE betekent dit de toekomstgerichte oplossing waarnaar men zocht. Men is niet langer afhankelijk van een gedateerd maatwerkscript en heeft dit vervangen met een state-of-the-art provisioning oplossing. Maar ook is het voor de klant een belangrijke opstap naar meer mogelijkheden. Bij de eerste uitrol heeft men de koppeling met Active Directory gerealiseerd waarmee iedere medewerker automatisch over een ‘IT-identiteit’ beschikt inclusief toegang tot Microsoft 365. Vervolgens is ook de toegang tot TOPdesk toegevoegd en nu onderzoeken we samen met de klant welke verdere applicaties via HelloID kunnen worden ontsloten. Zo ontwikkelen we met HelloID een oplossing die als spin in het web fungeert binnen het IT-landschap en daarin alle identity managementprocessen regisseert.

  • Sector:
  • Zorg
  • Managed Service Providers