FUNCTIONALITEITEN

Role Based Access Control

Volledig geautomatiseerd de juiste toegang tot de juiste middelen op het juiste moment

Het toewijzen van toegangsrechten op basis van rollen

Role Based Access Control (RBAC) is een systematische aanpak voor het beheren van toegangsrechten binnen een organisatie. Door rechten toe te wijzen op basis van rollen, zorg je voor een transparante en veilige manier van toegangsbeheer.

RBAC zorgt ervoor dat medewerkers toegang hebben tot de juiste middelen, gebaseerd op hun specifieke rol en verantwoordelijkheden binnen de organisatie.

  • Rechten razendsnel en foutloos toekennen: Met RBAC worden rechten op basis van rollen snel en zonder fouten toegekend. Dit elimineert de kans op menselijke fouten en zorgt voor een efficiënte toewijzing van rechten.
  • Minimale IT-interventie: Door de automatisering van het toewijzen van rechten, heeft de IT-afdeling nog maar minimaal omkijken naar account- en rechtenbeheer. Dit leidt tot minder administratieve lasten en een efficiënter beheerproces.
  • Direct productief in nieuwe rol: Wanneer medewerkers van rol veranderen, kunnen ze dankzij RBAC direct aan de slag in hun nieuwe functie. Ze hebben meteen toegang tot de benodigde middelen, wat de productiviteit ten goede komt.

Ontdek de kracht van RBAC met HelloID

Klik hier om meer te ontdekken over ons complete HelloID platform en hoe we je kunnen helpen jouw organisatie veiliger en efficiënter te maken.

Onze complete oplossing

Waarom kiezen voor Role Based Access Control (RBAC)?

Consistentie &
transparantie

Door rechten toe te wijzen op basis van vooraf gedefinieerde rollen, zorgt RBAC voor een consistente en transparante benadering van toegangsbeheer. Iedereen met dezelfde rol heeft dezelfde rechten, wat zorgt voor duidelijkheid en voorspelbaarheid.

Flexibiliteit &
schaalbaarheid

RBAC is ontworpen om mee te groeien met jouw organisatie. Nieuwe rollen en rechten kunnen eenvoudig worden toegevoegd of aangepast, waardoor het systeem flexibel blijft in het licht van veranderende bedrijfsbehoeften.

Voldoen aan
regelgeving

Met RBAC kun je gemakkelijker voldoen aan regelgevende normen en audits. Door een duidelijk overzicht te hebben van wie toegang heeft tot wat, kun je aantonen dat je de nodige stappen heeft genomen om gevoelige informatie te beschermen.

Een greep uit de mogelijkheden

Rol-specifieke rechten

Bij RBAC wordt elke gebruiker binnen jouw organisatie een specifieke rol toegewezen, vaak gebaseerd op hun functie, afdeling of locatie. Deze rollen bepalen de toegangsrechten van de gebruiker, waardoor het proces van rechtenbeheer gestroomlijnd en geautomatiseerd wordt. Het resultaat? Een transparanter en veiliger systeem waarbij gebruikers altijd de juiste rechten hebben.

Dynamische permissies

HelloID kan zelfstandig groepen aanmaken in jouw doelsysteem. Wanneer er bijvoorbeeld een nieuwe afdeling wordt toegevoegd aan het HR-systeem, herkent HelloID deze verandering en wijst automatisch de juiste lidmaatschappen toe. Dit proces, bekend als Dynamic Permissions, zorgt voor een adaptief en responsief rechtenbeheer dat zich aanpast aan de veranderende structuur van jouw organisatie.

Automatisering en veiligheid

Automatisering speelt een cruciale rol binnen HelloID’s RBAC. Door het gebruik van drempelwaarden (tresholds) zorgt HelloID ervoor dat alleen correcte wijzigingen worden doorgevoerd, waardoor onbedoelde acties en potentiële beveiligingsrisico’s worden voorkomen. Dit biedt een extra laag van bescherming en zekerheid voor jouw organisatie.

Gedetailleerde permissies

Met RBAC in HelloID kun je gedetailleerde permissies instellen, variërend van accountcreatie tot specifieke sub-permissies in doelsystemen. Deze flexibiliteit zorgt ervoor dat je een fijnmazig controlemechanisme heeft over de toegangsrechten van elke gebruiker, waarbij je kunt verzekeren dat elke gebruiker precies de rechten heeft die hij of zij nodig heeft, en niets meer.

“Door de koppeling met HR-systemen wordt een nieuwe medewerker – of een functiewijziging – automatisch in HelloID en vervolgens TOPdesk doorgevoerd. De medewerkers krijgen automatisch toegang tot applicaties en documenten die bij hun rol horen.”

iHUBHans Knibbe

“We werken eraan voor alle rollen en afdelingen nu eenduidig vast te leggen wie welke faciliteiten en toegangsrechten nodig heeft. Een zogenaamde role mining sessie – begeleid door consultants van HelloID – was echt enorm waardevol en heeft veel nieuwe inzichten opgeleverd.”

RevantJoey Huibers

RBAC en HelloID Provisioning

Role Based Access Control (RBAC) vormt een cruciaal onderdeel van HelloID Provisioning. Deze combinatie zorgt voor een gestroomlijnde en geautomatiseerde aanpak van toegangsrechten binnen jouw organisatie. Met HelloID Provisioning wordt het beheer van gebruikersaccounts en hun levenscyclus naadloos geïntegreerd met de rolgebaseerde toegangscontrole van RBAC.

Dit betekent dat wanneer een medewerker een specifieke rol binnen de organisatie krijgt toegewezen, HelloID Provisioning automatisch de juiste toegangsrechten toekent op basis van die rol. Dit elimineert handmatige processen, vermindert fouten en zorgt voor een veiligere en efficiëntere werkomgeving.

Bovendien zorgt de integratie van RBAC met HelloID Provisioning ervoor dat rechten en toegangsbeheer altijd up-to-date zijn, in lijn met de dynamische behoeften van jouw organisatie. Het resultaat? Een robuuste, schaalbare en flexibele oplossing die voldoet aan de hedendaagse eisen van toegangsbeheer.

HelloID Provisioning

Ontdek wat HelloID voor jouw organisatie kan betekenen

Bekijk hoe onze cloudgebaseerde IAM-oplossing organisaties in staat stelt om middels geautomatiseerd beheer van gebruikers en toegangsrechten de productiviteit, veiligheid en compliance te verbeteren en tegelijkertijd kosten te besparen.

Gratis demo inplannen

RBAC is een methode waarmee je op basis van een rollenmodel geautomatiseerd de juiste toegangsrechten toekent aan gebruikers. De rol die zij binnen je organisatie vervullen is hierbij leidend. Zo weet je zeker dat je iedereen die dezelfde rol vervult identieke rechten toekent, medewerkers altijd bij de applicaties en data kunnen die zij nodig hebben en je de belasting op de IT-afdeling vermindert.

Het toepassen van RBAC is niet complex, maar vraagt wel om de nodige voorbereiding. Zo is het belangrijk duidelijk te definiëren welke rollen binnen jouw organisatie bestaan en welke rechten zij nodig hebben. Denk echter ook aan het instellen van tresholds, zodat je onbedoelde wijzigingen afvangt. Met behulp van business rules bepaal je exact welke rechten je toekent aan welke rol. Aan de slag gaan met RBAC vraagt dan ook om een tijdsinvestering en vereist expertise. Experts van Tools4ever staan echter klaar om je stap voor stap door het proces te begeleiden.

Rollen zijn binnen RBAC gekoppeld aan functies die medewerkers binnen je organisatie kunnen vervullen. Iedere functie is verschillend en vraagt om andere toegangsrechten. Aan de hand van een rol bepaal je tot in detail welke rechten je toekent aan een gebruiker. Dankzij rollen krijgen medewerkers automatisch de juiste rechten toegewezen.

Iedere organisatie werkt met diverse applicaties en systemen. RBAC helpt je met het snel, foutloos en geautomatiseerd toekennen van de juiste rechten aan gebruikers. De methode is in principe dan ook voor iedere organisatie geschikt. Wel is de methode relevanter indien je organisatie meer functies en werknemers telt, aangezien de complexiteit van beheer in dat geval toeneemt. De winst die RBAC oplevert neemt dan ook toe naarmate het beheer van autorisaties binnen je organisatie complexer is.