SECTOR

Non-profit

Als non-profit organisatie zet je je in voor een niet-commercieel, maatschappelijk doel. Je wilt dan ook zo min mogelijk tijd kwijt zijn aan andere activiteiten zoals gebruikersbeheer en Identity & Access Management (IAM). Tools4ever helpt je hierbij met HelloID. Dankzij deze cloudbased IAM-oplossing kan jij de focus volledig leggen op het maatschappelijke doel waarvoor jij je als non-profit inzet.

Bij een non-profit organisatie ken je geen winstoogmerk, en richt je je volledig op het realiseren van een maatschappelijk doel. Voor het efficiënt en optimaal uitvoeren van hun werk hebben jouw medewerkers toegang nodig tot de juiste systemen en gegevens. Tegelijkertijd wil je zeker stellen dat je gevoelige gegevens adequaat zijn afgeschermd, onder meer ter bescherming van de privacy van zowel donateurs, partners als medewerkers. HelloID is hiervoor de perfecte oplossing.

 • Beheer gebruikersaccount efficiënt
  Dankzij HelloID ben je minder tijd kwijt aan het beheren van gebruikersaccount en voorkom je menselijke fouten dankzij automatisering.
 • Geen omkijken naar het sluiten van account bij uitdiensttreding
  Zodra een werknemer uit dienst treedt wil je het account van deze medewerker zo snel mogelijk sluiten om de toegang tot applicaties en gegevens te blokkeren. Met de IAM-oplossing heb je hiernaar geen omkijken.
 • Gevoelige data adequaat afschermen
  Als non-profit organisatie werk je met gevoelige data van zowel leden als donateurs. De naadloze en veilige integraties die HelloID mogelijk maakt geven je zekerheid over de veiligheid van deze gegevens.
 • Sterke beveiliging als fundament voor compliance
  Minimaliseer risico’s en blijf in lijn met wettelijke voorschriften dankzij HelloID’s robuuste beveiliging.
icon_efficiency

Efficiënt in-, door- en uitstroomproces

HelloID geeft je de zekerheid dat alle systemen waarop je medewerkers vertrouwen naadloos en veilig met elkaar zijn verbonden.

icon_security

Onnodige rechten uitsluiten

Met het oog op de veiligheid wil je gebruikers nooit meer rechten geven dan strikt noodzakelijk. Dankzij de IAM-oplossing heb je hiernaar geen omkijken.

icon_compliancy

Compliance met regelgeving

Non-profitorganisaties zijn net als iedere andere organisatie gebonden aan wet- en regelgeving, waaronder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Met HelloID stel je zeker dat je aan deze wetgeving voldoet en maak je dit aantoonbaar.

Datauitwisseling optimaliseren

Binnen je organisaties zijn medewerkers in diverse functies en afdelingen actief, die allen met data werken. In veel gevallen staan gegevens in verschillende systemen opgeslagen, wat het aan elkaar koppelen van deze gegevens voor het verkrijgen van aanvullende inzichten moeilijk maakt. HelloID maakt het uitwisselen van gegevens eenvoudig door het integreren van alle datasystemen waarvan je gebruik maakt.

Bron- en doelsystemen naadloos verbinden

Je medewerkers werken dagelijks in allerlei systemen. Een deel van deze systemen doet dienst als bronsysteem en sommigen als doelsysteem, terwijl andere systemen zowel als bron- als doelsysteem kunnen dienen. Dit brengt complexiteit met zich mee. Met HelloID verbind je je systemen naadloos, ongeacht of het gaat om een bron- of doelsysteem.

Rechten optimaal beheren

Je wilt gebruikers toegang geven tot de juiste applicaties en data, wat je regelt met behulp van rechten. Het adequaat beheren van deze rechten is dan ook van groot belang. Trek je rechten van een uit dienst getreden werknemer niet of te laat in? Dan kan deze medewerker onbedoeld toegang houden tot je gegevens. Met HelloID automatiseer je dit proces in belangrijke mate, wat zekerheid geeft.

sector-druk-it-afdeling-verlagen

Verminder de druk op je IT-afdeling

De IT-afdeling krijgt allerlei verzoeken vanuit werknemers, en staat dan ook onder druk. Ook de krapte op de IT-arbeidsmarkt speelt hierbij een belangrijke rol. Met behulp van HelloID automatiseer je taken, waarmee je de werklast van je IT-team terugdringt. Zo kunnen zij zich toespitsen op taken die meer toegevoegde waarde bieden voor jou als non-profit organisatie.

Leg de juiste basis voor je ISO 27001-certificering

Als non-profit organisatie wil je donateurs en partners zekerheid geven over de veiligheid van hun gegevens. Een datalek kan ernstige schade toebrengen aan je reputatie, en donateurs ervan weerhouden in de toekomst opnieuw te doneren. Met behulp van de ISO 27001-certificering geef je donateurs en partners hierover zekerheid. HelloID geeft je een ideale basis voor het behalen van deze certificering.

Compliance met wet- en regelgeving

Iedere organisatie moet voldoen aan relevante wet- en regelgeving, waarvan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) een bekend voordeel. Met behulp van HelloID stel je compliance zeker en maak je dit aantoonbaar.

Naturalis

“Onze nieuwe IAM oplossing is een verademing wat betreft gebruikersgemak en efficiëntie. De samenwerking met Tools4ever is voor mij een voorbeeld van hoe een project kan worden aangepakt. We zijn vanaf de voorbereiding tot en met de acceptatie perfect begeleid.”

Marc de HartNaturalisLees klantverhaal
Naturalis

Boek een demo

Klaar om HelloID in actie te zien?

Gratis demo inplannen