SECTOR

Overheid

In de complexe wereld van overheidsinstanties is efficiëntie en veiligheid van cruciaal belang. Met verschillende afdelingen, generieke functies en een breed scala aan 'oude' rechten die nog bij gebruikers staan kan het beheren van toegangsrechten een uitdagende taak zijn. Gelukkig biedt HelloID de perfecte oplossing dankzij een combinatie van automatisering en self-service. Zo kun jij je concentreren op wat echt belangrijk is: de burgers en samenleving die je dient.

De overheid kent een veelzijdige en complexe structuur. Functies zijn vaak generiek – denk daarbij aan HR21, – en voegen weinig toe aan een autorisatiematrix. De oplossing? Rolmining en de integratie van HelloID’s Provisioning en Service Automation (SA) modules.

Door allerlei redenen kunnen gebruikers binnen de overheid nog over onnodige rechten beschikken. Het gaat daarbij om rechten die zij inmiddels niet meer nodig hebben, maar die niet daadwerkelijk zijn afgenomen. Dit noemen we ook wel ‘oude’ rechten. De aanwezigheid hiervan brengt risico’s met zich mee en kan zorgen voor een chaos wat betreft beheer. Met HelloID krijg je grip op deze chaos, stroomlijn je de toewijzing en het beheer van rechten, en leg je een robuuste basis voor Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO)-certificeringen. Dit alles via één gebruiksvriendelijke en veilige cloudgebaseerde IAM-oplossing.

  • Automatiseer je gebruikersbeheerprocessen moeiteloos
    IDU-processen (Instroom, Doorstroom en Uitstroom) verlopen dankzij HelloID soepel, efficiënt en veilig.
  • Optimaliseer je autorisatiebeheer met gemak
    Verwarrende functietitels en verouderde privileges behoren dankzij HelloID tot het verleden. Je autorisatiematrix was nog nooit zo overzichtelijk als met HelloID.
  • Bereik BIO-certificering met een strakke combinatie van Provisioning en Service Automation
    Voldoe aan de hoogste normen op het gebied van beveiliging en compliance, en houd controle over additionele rechten.
icon_efficiency

Efficiënte in-, door- en uitstroom

HelloID automatiseert het volledige proces van aanmaak tot verwijdering van gebruikers. Je bespaart hierdoor niet alleen tijd, maar dringt ook de kans op menselijke fouten terug.

icon_security

Veilige toegangscontrole

Met HelloID kun je de toegang tot gevoelige overheidsinformatie nauwkeurig beheren. De bescherming en integriteit van gegevens staan centraal, zodat je zeker weet dat informatie veilig is en blijft.

icon_compliancy

Naleving van de regelgeving

Als overheidsorganisatie heb je met allerlei strikte wet- en regelgeving te maken. HelloID helpt overheidsorganisaties te voldoen aan de BIO en andere relevante normen.

Beheer van diversiteit aan afdelingen

Binnen de veelzijdige structuur van de overheid is het beheer van diverse afdelingen een complexe taak. Met HelloID’s automatisering kun je het proces van het toevoegen en verwijderen van gebruikers stroomlijnen. Zo verminder je de administratieve lasten aanzienlijk en kan de IT-afdeling zich concentreren op strategische initiatieven.

Opschonen van oude rechten

‘Oude’ rechten die nog bij gebruikers staan kunnen ernstige beveiligingsrisico’s vormen. HelloID’s combinatie van Provisioning en SA zorgt voor een regelmatige opschoning en actualisering van de rechten. Dit minimaliseert het risico van ongeautoriseerde toegang en verbetert de algemene veiligheid en integriteit van je systemen.

Rolemining voor opzetten van autorisatiematrix

Veel functies binnen de overheid kennen een generiek karakter. Ook dit vergroot de complexiteit rondom het beheer van rechten. HelloID biedt uitkomst en analyseert met behulp van rolmining de bestaande rechten. Het vereenvoudigt de toewijzing van rechten, wat de nauwkeurigheid verbetert en digitale veiligheid vergroot. Dit leidt tot een transparantere en beter controleerbare omgeving die de compliance bevordert.

Self-service voor het toekennen van rechten

Met een grote hoeveelheid rechten en een generiek functiehuis is het lastig om alle rechten direct juist toe te kennen. HelloID geef je met SA de mogelijkheid tot het toekennen van specifieke rechten aan gebruikers indien zij deze nodig hebben. Dit kan vanuit de leidinggevende, de eigenaar of door de gebruiker zelf. Door middel van goedkeuringsworkflows is dit proces geborgd en zonder tussenkomst van de servicedesk uitvoerbaar.

Basis voor BIO-certificering

In de steeds veranderende wereld van technologie en beveiliging is het voldoen aan de BIO-certificering van essentieel belang. Met HelloID leg je een robuuste basis die helpt om te voldoen aan de strikte vereisten van de BIO. Dit basisnormenkader voor informatiebeveiliging binnen de overheid versterkt de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van gegevens, en bevordert het vertrouwen van burgers in overheidsdiensten.

“Binnen onze werkplek propositie is Tools4ever onze vaste Identity Management partner. De HelloID oplossing biedt klanten de optimale mix van functionaliteit, flexibiliteit en eenvoud. De oplossing kan snel worden uitgerold en levert direct toegevoegde waarde.”

Jurgen van den BroekGemeente Amsterdam-SogetiLees klantverhaal

“HelloID biedt gemeenten een professioneel en toekomstvast IAM platform. Dankzij de uitstekende partnerondersteuning kunnen wij ons als HelloID partner volledig richten op een perfecte uitrol, naadloze integratie en foutloze migratie bij onze klanten.”

Twan DuvigneauIT-ValueLees klantverhaal

Boek een demo

Klaar om HelloID in actie te zien?

Gratis demo inplannen