Klantverhalen

Vertrouwd door vooruitstrevende organisaties

Meer dan 2000 organisaties wereldwijd werken succesvol met de Identity & Access Management oplossingen van Tools4ever, waarvan ruim 850 met HelloID. De onderstaande organisaties zijn referenties van Tools4ever en je kunt per organisatie meer over het gebruik van onze software lezen in de bijbehorende casestudy.

Gemeente Amsterdam-Sogeti

Modern Identity en Access Management voor de gemeente Amsterdam

Door de nauwe samenwerking tussen Tools4ever en Sogeti is er bij de gemeente Amsterdam een compliant, cloudgebaseerd Identity en Access Management systeem met succes geïmplementeerd.

Lees casestudie
IT-Value

Cloud gebaseerd Identity Management voor een middelgrote gemeente

Samen met implementatiepartner IT-Value realiseerde Tools4ever bij een van de (middel)grote G40 gemeenten een volwaardige cloudgebaseerde Identity en Access Management oplossing.

Lees casestudie
Revant HelloID

Professionele Identity & Access Management oplossing voor Revant

Met HelloID Provisioning voorkomt Revant fouten en kunnen ze bovendien aantonen dat ze compliant zijn met zorgnormen als NEN 7510.

Lees casestudie
Naturalis HelloID

Vlekkeloze HelloID uitrol bij Naturalis

Met HelloID Provisioning is het accountbeheer volledig geautomatiseerd, vanaf de instroom van nieuwe medewerkers tot en met de doorstroom binnen de organisatie en bij de beëindiging van hun werkzaamheden.

Lees casestudie
Mijzo HelloID

Met HelloID snel operationeel na de Mijzo fusie

Met de migratie naar HelloID realiseerden we een cloud-based Identity & Access Management oplossing waarbij Mijzo zelf de regie heeft over de verdere doorontwikkeling.

Lees casestudie
TriviumMeulenbeltZorg HelloID

Toekomstvaste Identity-as-a-Service voor TriviumMeulenbeltZorg

Met HelloID introduceerde Tools4ever bij TriviumMeulenbeltZorg een nieuwe generatie Identity & Access Management oplossing.

Lees casestudie
IT-Value-GGzE

HelloID en IT-Value moderniseren het Identity Management bij GGzE.

HelloID heeft ervoor gezorgd dat zorginstelling GGzE een moderne en toekomstgerichte oplossing heeft voor het identity management van hun medewerkers.

Lees casestudie
Codarts

Toekomstvaste Identity-as-a-Service (IDaaS) voor hogeschool Codarts

Met HelloID Provisioning en Service Automation realiseerden samen met onze partner QAP360 een volledige cloud-based identity management oplossing.

Lees casestudie
De Posten

De Posten introduceert een betaalbare MFA middels HelloID

De Posten is een zorginstelling in de regio Enschede. De dienstverlening varieert van huishoudelijke zorg, persoonlijke verzorging en verpleging aan huis tot intensieve verpleeghuiszorg en dementie- en geriatrische revalidatiezorg in het eigen zorgcentrum. Ook biedt men tijdelijke opname, reactivering en dagopvang/dagbesteding aan.

Lees casestudie
Albron

Albron implementeert Cloud Single Sign-On voor 1.000 locaties en 4.500 medewerkers

Albron is werkzaam voor bedrijven en overheden, op scholen en universiteiten, in ziekenhuizen en zorginstellingen, op evenementen en in dag- & verblijfsrecreatie. Circa 4.500 medewerkers zijn op bijna 1.000 locaties in Nederland actief. Tijdens het werk wisselen medewerkers, leidinggevenden en vakantiekrachten regelmatig van locatie. Er zijn tien websites waarop zij moeten inloggen, maar de locatiegebonden gebruikersnamen en wachtwoorden zijn niet altijd bij iedereen bekend. Vanuit de organisatie was de wens voor Single Sign-On (SSO) dan ook sterk, een wens die al ruime tijd een belangrijk punt op de agenda bij het managersoverleg vormde.

Lees casestudie
iHUB

Eén gebruiksvriendelijke digitale werkplek voor iHUB met a&m impact en HelloID

iHUB, een samenwerkingsverband van zorgverleners op het gebied van jeugdhulp, opvoedondersteuning en speciaal onderwijs, migreerde binnen een jaar de losse on-premise IT omgevingen van de deelnemende partners naar een geïntegreerde, gezamenlijke IT cloud dienstverlening. Het sociaal intranet van a&m impact gecombineerd met HelloID Access Management zorgt voor een gebruiksvriendelijke digital workspace, de volgende stap richting ‘Het Nieuwe Werken’.

Lees casestudie
ZINN

Provisioning, Service Automation en Access Management voor ZINN

Zowel het in-, door- en uitstroomproces van zorgmedewerkers en vrijwilligers is volledig geautomatiseerd. Het project is zeer succesvol opgeleverd met een hoge waardering van de eindgebruikers.

Lees casestudie
Careyn

Careyn verzorgt EPD goedkeuring via HelloID Service Automation

Careyn biedt als zorgorganisatie diensten op het gebied van verzorging, verpleging, thuiszorg en jeugdgezondheidszorg. Omdat zorgmedewerkers voor hun werk toegang nodig hebben tot cliëntgegevens, is het belangrijk dat ze vooraf akkoord gaan met de privacy reglementen van Careyn. Met behulp van HelloID Service Automation van Tools4ever realiseerde Careyn hiervoor een volledig geautomatiseerde oplossing.

Lees casestudie
Parlan

Het belang van provisioning en self-service automation binnen Parlan

Parlan Jeugdhulp is een organisatie voor Jeugd & Opvoedhulp, JeugdzorgPlus en Jeugd-GGZ in Noord-Holland. Binnen Parlan is een nieuwe, cliëntgerichte werkwijze doorgevoerd en daarvoor moest de bestaande, gedateerde IT omgeving getransformeerd worden. Belangrijk element daarin is de Identity & Access Management functionaliteit. De bestaande on-premise oplossing moest worden vervangen door een toekomstvaste cloud-based provisioning oplossing. Tools4ever realiseerde dit met HelloID Provisioning en Service Automation.

Lees casestudie
KwadrantGroep

KwadrantGroep maakt social intranet en applicaties toegankelijk met HelloID Access Management

De KwadrantGroep is een zorgorganisatie met bedrijven als Elkander, De Friese Wouden en Palet. Zo’n 6.000 medewerkers en vrijwilligers bieden dagelijks zorg aan ruim 14.000 cliënten in Friesland en op de Waddeneilanden. Als fusie organisatie staan voor de IT afdeling de integratie en harmonisatie van de bedrijfsvoering centraal. Tools4ever’s Identity & Access Management oplossingen spelen daarin een belangrijke rol, onder andere voor het organisatie brede beheer van gebruikersaccounts en wachtwoorden. Recent heeft Tools4ever ook de cloud based Access Management oplossing HelloID uitgerold en geïntegreerd met het nieuw geïmplementeerde Embrace social intranet.

Lees casestudie
zorggroep Maas & Waal

Van 400 wachtwoord reset aanvragen per maand naar twee per week

Zorggroep Maas & Waal (zMW) is aanbieder van een compleet pakket aan diensten op het gebied van zorg, wonen en welzijn in het Land van Maas en Waal. De organisatie is ISO-gecertificeerd en met ruim 800 medewerkers werkt de groep vanuit vijf zorgcentra. De zorgmedewerkers staan 24 uur per dag, 7 dagen per week klaar voor cliënten. Om toegang te krijgen tot de (zorg)applicaties hadden medewerkers een veelvoud aan wachtwoorden. Het beheer van wachtwoorden was voor medewerkers complex en het resetten van wachtwoorden was voor beheerders tijdrovend. Om deze problemen op te lossen implementeerde zMW het Access Management-portaal HelloID van Tools4ever.

Lees casestudie
Wensink

Volledig geautomatiseerde personeelsmutaties en autorisaties voor Wensink dankzij HelloID

Wensink Automotive B.V. één van de grotere spelers in de mobiliteitssector, is sinds dit jaar overgestapt op HelloID.

Lees casestudie
Severinus

Severinus maakt zorgapplicaties toegankelijk met HelloID cloudbased Single Sign-On

Severinus is een zorgorganisatie in Veldhoven voor mensen met een verstandelijke beperking en problemen als autisme of dementie. 1000 medewerkers en 400 vrijwilligers zorgen dagelijks voor 880 cliënten in alle leeftijdsgroepen. Severinus wil haar medewerkers gebruiksvriendelijk én veilig toegang geven tot de verschillende applicaties binnen de organisatie. Daarvoor ontbrak nog de juiste Single Sign-On (SSO) oplossing. Deze oplossing moest vanzelfsprekend passen in de IT-visie van Severinus en net als de bestaande applicaties volledig cloud based zijn. Tools4ever leverde met HelloID de perfecte match.

Lees casestudie
ZZG zorggroep

Provisioning en Access Management voor ZZG zorggroep

Zowel het in-, door- en uitstroomproces van zorgmedewerkers en vrijwilligers is grotendeels geautomatiseerd. Medewerkers hebben via het ZZG zorggroep intranet eenvoudig toegang tot hun applicaties.

Lees casestudie
SLTN-Zorgboog

SLTN optimaliseert met HelloID account Provisioning en Service Automation voor de Zorgboog

Met behulp van HelloID zijn de IT Identity Management processen bij de Zorgboog snel, kostenefficiënt en foutloos gerealiseerd. Ook is men voorbereid op toekomstige proceswijzigingen, nieuwe innovaties en groei.

Lees casestudie