Service Automation

Demo aanvragen Contact

HelloID Service Automation is een volledig cloud-gebaseerde module die onderdeel uitmaakt van HelloID. De module geeft medewerkers de mogelijkheid zaken op werk net als in hun privéleven zelfstandig en online te regelen. Zo ontlast je de IT-servicedesk, die minder tickets krijgt en werknemers minder vaak te hulp hoeft te schieten.

  • Streef je naar het verhogen van de zelfredzaamheid van personeel op het gebied van aanvragen, toekennen en ontnemen IT-resources?
  • Werk je aan het verkleinen van de kloof tussen medewerkers en de IT-afdeling?
  • Wil je de hoeveelheid tickets voor de servicedesk terugdringen?
  • Deze uitdagingen pak je aan met HelloID Service Automation!

Het aantrekken en behouden van getalenteerde medewerkers is voor ieder bedrijf een uitdaging. De kans is daardoor groot dat ook jouw IT-servicedesk met een tekort aan personeel kampt. Tegelijkertijd staan de afdelingen in veel gevallen onder druk door een grote hoeveelheid tickets die zij moeten wegwerken.

HelloID Service Automation biedt uitkomst. Indien werknemers in hun privéleven zaken regelen, doen zij dit over het algemeen direct online. Op werk is dit vaak niet het geval en zijn zij voor veel zaken afhankelijk van de IT-servicedesk. HelloID Service Automation brengt hierin verandering en geeft medewerkers de mogelijkheid zelf online hun IT-resources aan te vragen. Deze resources worden na goedkeuring van een verantwoordelijke direct toegekend. Dit betekent dat werknemers niet langer afhankelijk zijn van de IT-afdeling, en je de IT-servicedesk ontlast.

Geen wachttijden meer

Een IT-servicedesk krijgt doorgaans een groot aantal tickets te verwerken. Eindgebruikers krijgen hierdoor al snel met een wachttijd te maken. Met HelloID Service Automation behoren dergelijke wachttijden tot het verleden. Werknemers kunnen zelfstandig een aanvraag indienen voor IT-resources. Deze aanvraag legt HelloID voor aan een verantwoordelijke. Keurt deze de aanvraag goed? Dan kent HelloID de aangevraagde resources toe of trekt opgezegde resources juist in. Dit proces verloopt geheel automatisch, zonder dat menselijke handelingen nodig zijn. Zo behoren wachttijden voor eindgebruikers tot het verleden.

Hogere tevredenheid van eindgebruikers

Eindgebruikers ervaren dankzij HelloID Service Automation diverse voordelen. Zo verkort de module de wachttijden waarmee zij te maken krijgen bij het aanvragen van IT-resources waardoor zij weer sneller productief zijn. Daarnaast krijgen zij meer controle en zijn zij minder tijd kwijt aan het aanvragen van IT-resources. Met behulp van HelloID Service Automation vergroot je dan ook de tevredenheid van eindgebruikers.

Minder druk op de servicedesk door het terugdringen van het aantal tickets

Net als iedere andere afdeling staat de IT-servicedesk over het algemeen flink onder druk. Onder andere door de krapte op de arbeidsmarkt en de toenemende digitalisering van bedrijven evenals de daaruit voortvloeiende hoeveelheid tickets. Dit betekent in de praktijk dat de servicedesk steeds meer moet doen met de beperkte middelen die beschikbaar zijn. HelloID Service Automation keert het tij en dringt de werklast voor de servicedesk terug.

Maakt kostenbesparingen op de IT-servicedesk mogelijk

De hoge werkdruk waarmee IT-servicedesks kampen brengt kosten met zich mee. Het gaat hierbij niet alleen om eventuele overuren die servicemedewerkers moeten draaien om de stroom met tickets te kunnen wegwerken, maar ook om kansen die de business misloopt doordat tickets niet tijdig kunnen worden opgepakt. HelloID Service Automation verlaagt de werkdruk en maakt zo kostenbesparingen mogelijk.

Integratie met Active Directory en ruim 150 IT-systemen en -applicaties

HelloID Service Automation biedt uitgebreide integratiemogelijkheden en automatiseert hierdoor grote delen van je IT-landschap. Zo integreert de module met Active Directory en meer dan 150 IT-systemen en -applicaties. Dankzij deze integratie kan HelloID Service Automation aanvragen na goedkeuring direct en volledig automatisch uitvoeren binnen de IT-infrastructuur. Daarnaast trekt de module IT-resources automatisch weer in indien de gebruikersperiode verloopt. Zo voorkom je onnodige licentiekosten en til je je beveiliging naar een hoger niveau. Ook is HelloID Service Automation naadloos geïntegreerd in de portalen van toonaangevende sociaal intranet- en IT-managementoplossingen. Denk daarbij aan systemen van onder meer TOPdesk, AFAS, Embrace, triptic (Iris Intranet) en a&m impact.

Biedt meer ruimte voor innovatie

Veel tickets die servicedesks ontvangen zijn repetitief en relatief simpel van aard. Desondanks is de IT-servicedesk veel tijd kwijt aan het afhandelen van deze tickets. HelloID Service Automation automatiseert deze afhandeling in belangrijke mate, waardoor je de servicedesk ontlast. Zo houdt de afdeling meer tijd over voor het ondersteunen van innovaties die toegevoegde waarde bieden voor de business.

Ondersteunt aantoonbare compliance met wet- en regelgeving

Ieder bedrijf moet aan relevante wet- en regelgeving voldoen. Denk hierbij aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen (Wbni). Een belangrijke eis voor compliance met wet- en regelgeving is het kunnen aantonen dat je de toegang tot en het gebruik van IT-middelen adequaat monitort en registreert. Met HelloID Service Automation houd je de controle en maak je compliance aantoonbaar. Zo is altijd inzichtelijk door wie welke aanvraag is ingediend, hoe deze aanvraag is beoordeeld en op welke wijze de vraag is afgehandeld door HelloID Service Automation.

Klantverhalen

Veel klanten vertrouwen al op HelloID Service Automation. Enkele van hen delen hun ervaringen:

ZINN

“Ik loop al een tijd mee in de IT, maar dit is de eerste keer dat ik een project heb begeleid zonder enig kritiekpunt. Alles is binnen tijd, budget en scope opgeleverd en er was zelfs tijd over. HelloID biedt ons een toekomstvaste Identity Management oplossing met een uitstekende ondersteuning.”

Erwin SuthofZINNLees klantverhaal
ZINN
Codarts logo

“Identity Management vormt de spil in onze dienstverlening. We zochten dan ook een betrouwbare partner met een vooruitstrevende oplossing, een heldere productvisie en een echte ‘klik’ met onze mensen. Tools4ever heeft dat met de HelloID service en hun partner QAP360 volledig waargemaakt.”

Roberto Barros AndradeCodartsLees klantverhaal
Codarts logo
TMZ

“Met HelloID kregen we een prachtig migratiepad vanuit ons bestaande on-premise platform naar een toekomstvaste Identity-as-a-Service omgeving. HelloID biedt daarbij volwaardige tweefactorverificatie, autorisatiebeheer en koppelingen met doelsystemen, waarbij we aanpassingen eenvoudig zelf door kunnen voeren”

Erwin SuthofTriviumMeulenbeltZorgLees klantverhaal
TMZ

HelloID modules en prijzen

Bereken de prijs op basis van het
aantal gebruikers per maand.

Bereken prijs
€ 228 vanaf
per maand
Bereken prijs

Veelgestelde vragen

HelloID Service Automation is een module die onderdeel uitmaakt van de Identity & Access Management (IAM)-oplossing HelloID van Tools4ever. De module automatiseert de afhandeling van tickets in belangrijke mate en biedt werknemers mogelijkheden op het gebied van self-service. Zo ontlast je de IT-servicedesk en til je de tevredenheid van eindgebruikers naar een hoger niveau.

HelloID Service Automation koppelt met een groot aantal systemen. Denk hierbij aan Active Directory, maar ook aan 150 populaire IT-systemen en -applicaties. De module kan zo grote delen van je IT-landschap automatiseren. Kijk in onze catalogus met connectoren voor een volledig overzicht van alle IT-systemen en -applicaties waarmee HelloID Service Automation integreert.

HelloID Service Automation automatiseert het verwerken van aanvragen van eindgebruikers. Dit betekent onder meer dat zij de IT-resources die zij nodig hebben gericht kunnen aanvragen, en resources die zij niet meer nodig hebben zelf kunnen opzeggen. Dergelijke verzoeken legt HelloID altijd voor aan een verantwoordelijke. Pas na goedkeuring voert HelloID de aangevraagde wijziging door in je IT-systemen. Dankzij de automatisering die HelloID Service Automation mogelijk maakt voorkom je menselijke fouten zoals het niet tijdig intrekken van rechten van werknemers die uit dienst treden. Zo til je de digitale beveiliging van je organisatie naar een hoger niveau.

De module HelloID Service Automation is net als alle andere onderdelen van HelloID ontworpen voor een soepele en snelle implementatie. Dankzij de uitgebreide documentatie die beschikbaar is kan je op de meeste vragen eenvoudig het antwoord vinden. Daarnaast staat ons team van experts klaar om je te ondersteunen in iedere stap, ongeacht of het gaat om het configureren van HelloID Service Automation of het op weg helpen van werknemers met de module.

HelloID Service Automation ontlast je de IT-servicedesk. Niet alleen ben je hierdoor minder tijd kwijt aan overuren, ook krijgt de servicedesk de ruimte voor optimaal ondersteunen je business en leveren van meer toegevoegde waarde. Daarnaast voorkom je menselijke fouten, die in de praktijk tot uiteenlopende problemen kunnen leiden. Denk hierbij aan problemen met accounts en rechten waardoor werknemers hun werk niet goed kunnen doen, maar ook aan kansen die de business mist doordat tickets niet tijdig zijn opgepakt of zelfs boetes doordat je niet compliant ben met wet- en regelgeving. Met HelloID Service Automation voorkom je dit, til je je bedrijfsvoering naar een hoger niveau en bespaar je zo op de kosten.

Past HelloID bij
jouw organisatie?

HelloID Formulier
Subject
Accepteer gebruikersvoorwaarden
Newsletter