}

Koppeling met Google Apps

Koppeling met GoogleApps

Tools4ever biedt met IAM een volledige koppeling met Google Apps en kan daardoor gebruikersaccounts in Google Apps volledig beheren. Op basis van informatie uit het bronsysteem (bv. HR-systeem of schoolinformatiesysteem) maakt IAM gebruikers aan in Google Apps en kan het deze accounts ook wijzigen of verwijderen. Tevens is het mogelijk om op accounts een wachtwoordreset uit te voeren of attributen aan accounts toe te voegen.

Naast het beheren van user accounts in Google Apps kan IAM groepen/distributielijsten aanmaken en er gebruikers aan toevoegen. Deze functionaliteit wordt voornamelijk in het onderwijs toegepast, waarbij klassen of lesgroepen worden aangemaakt. Sinds kort is het mogelijk dat IAM ook automatisch de mogelijke Google Apps rechten toevoegt aan groepen. Zo is het bijvoorbeeld in te stellen wie groepslidmaatschappen mag zien en/of beheren.

Tools4ever ondersteunt met deze koppeling nu ook Google Classroom. Daardoor is het mogelijk om op basis van broninformatie lesgroepen aan te maken, leerlingen toe te voegen en af te nemen. Vervolgens kan aan deze lesgroep een docent toegevoegd worden als beheerder.