}

Koppeling met iProtect

Koppeling met iProtect

Geef medewerkers fysiek toegang door koppeling met iProtect

Het invoeren en registreren van een nieuwe medewerker zorgt ook voor een mutatie in het systeem voor fysieke toegang, zoals iProtect. Nieuwe medewerkers moeten meteen de juiste toegang tot het pand of delen daarvan krijgen en het omgekeerde geldt voor vertrekkende medewerkers.

Directe provisioning van security & access systemen

IAM zorgt voor directe provisioning van security & access systemen, waarbij de gehele life-cycle van de medewerker kan worden beheerd. IAM biedt de mogelijkheid om de provisioning te laten afhangen van een mutatie in het HR-systeem, bijvoorbeeld bij nieuwe medewerkers, overplaatsingen en uitdiensttredingen. Deze signalen worden door IAM omgezet in directe acties naar iProtect.

IAM ondersteunt ook het life-cycle beheer van iProtect via gedelegeerde elektronische formulieren. Een gedelegeerde persoon die zelf geen toegang heeft tot HR of iProtect kan zo wel bepaalde taken uitvoeren, zoals het wijzigen van een pasnummer of blokkeren van een pas.

Telefoonboek en intranet

IAM kan ook informatie uit iProtect halen en uitsluiten naar een andere omgeving. Zo kan informatie over de fysieke aan- of afwezigheid van een medewerker real-time worden verwerkt in een online telefoonboek of intranet.