}

Koppeling met Office 365

Koppeling met Office 365

IAM kan op basis van informatie uit de AD, personeelsysteem of aanvraag van een manager (workflow/self service) automatisch in Office 365 onder andere:

  • user accounts, e-mailboxen, groepen en rollen aanmaken, wijzigen en verwijderen;
  • wachtwoorden resetten;
  • gebruikers hernoemen en gebruikers licenseren op bepaalde onderdelen van het pakket;
  • Active Directory wachtwoordwijziging direct doorzetten naar het juiste user account binnen Office 365.