}

Koppeling met TOPdesk FMIS

Koppeling met TOPdesk FMIS

Facilitaire werkzaamheden worden binnen organisaties vaak ondersteund door TOPdesk FMIS facility management software. Vrijwel alle medewerkers hebben de mogelijkheid om facilitaire aanvragen te doen die vervolgens geregistreerd en beheerd moeten worden door de Facility Manager. Voor de efficiënte afhandeling van deze aanvragen, is het noodzakelijk dat alle betrokken medewerkers (en dus user accounts) bekend zijn in het facility management systeem.
Hiernaast worden in deze systemen tickets aangemaakt en gesloten bij een user account wijziging. Het beheren van medewerkers in deze systemen en het managen van openstaande tickets is een tijdrovende klus, die heel goed ondervangen kan worden door een geautomatiseerd proces. Met de IAM - TOPdesk koppeling worden de vele handmatige acties in TOPdesk geautomatiseerd. Al deze acties worden gelogd en zijn beschikbaar voor rapportages.
Koppeling met TOPdesk door middel van IAM kan zonder problemen binnen de huidige structuur worden ingericht. Bijvoorbeeld:

  • Vanuit een directie koppeling met het HR-systeem.
  • Vanuit Topdesk als bronsysteem (APPL modules en 130 connectoren)
  • Vanuit een Workflowmanagement systeem
  • Vanuit een delegatie met (web)formulieren

IAM biedt koppelingen met diverse systemen in het netwerk voor het synchroniseren van aan het user account gerelateerde informatie. Met TOPdesk FMIS heeft IAMeen native koppeling, waardoor IAM informatie naar TOPdesk FMIS kan versturen en daarnaast informatie uit TOPdesk FMIS kan sturen naar andere systemen (Active Directory, HR-systeem, Flex Pool Systeem, datawarehouse systeem etc.). Deze koppeling biedt daardoor diverse mogelijkheid voor het automatisch beheren van user accounts en configuratie-items van medewerkers in TOPdesk.