Een vliegende start met Role Based Access Control (RBAC)

Een vliegende start met Role Based Access Control (RBAC)

Door: Tjeerd Seinen

RBAC, ofwel Role Based Access Control, is in! Steeds meer organisaties die ik spreek zien het belang van op een gestructureerde wijze toekennen en beheren van autorisaties in het netwerk. De situatie is nu vaak dat bij het toekennen van autorisaties een kopie gemaakt van een collega die ‘ongeveer’ dezelfde functie heeft. Zo krijgen nieuwe medewerkers vaak toegang tot systemen en applicaties die zij helemaal niet nodig hebben. Er wordt zelden aandacht besteed aan het ontnemen van autorisaties na het kopiëren van een gebruiker. En dat heeft consequenties voor onder meer de licentiekosten en de informatiebeveiliging.

RBAC is één van de mogelijkheden om dit probleem op te lossen. RBAC bestaat uit een matrix van rollen, functies en specifieke toegangsrechten. Als bijvoorbeeld een nieuwe medewerker in dienst komt, dan wordt via de RBAC matrix bepaalt wat de nieuwe medewerker mag op het netwerk. Zover de theorie. In de praktijk blijkt dat met name het vullen van een dergelijke matrix veel problemen met zich meebrengt. Want medewerkers voelen zich vaak uniek en dit leidt niet zelden tot net zoveel rollen als er medewerkers zijn. En dat levert uiteindelijk een eindeloze en onwerkbare matrix op. Organisaties zijn daarom bang om RBAC binnen hun organisatie te implementeren. Toch zijn er organisaties die eraan beginnen en er dan naar streven om 100 procent van de medewerkers in de RBAC matrix te krijgen. Dit is mijns inziens onbegonnen werk en neemt jaren tijd in beslag van zowel management als de Security-officer.

Wil je een snelle start maken met RBAC? Dat is heel goed mogelijk, maar streef dan niet naar 100 procent in de eerste instantie. Op basis van de informatie uit het HR-systeem is het heel goed mogelijk om de top 50 meest voorkomende combinaties van afdelingen en functies in de organisatie te ontdekken. Hiermee kan al 80 procent van de RBAC matrix worden gevuld. En dat kan al binnen een paar dagen! Vervolgens wordt via een workflowapplicatie de overige 20 procent handmatig ingevuld door de manager van een medewerker.

Het kan misschien wel jaren duren voordat de RBAC matrix 100 procent ingevuld is, maar door gebruik te maken van bestaande systemen en bronnen – zoals het HR-systeem – én het centraal stellen van de manager wordt het vullen van de RBAC matrix een hanteerbaar proces met een direct resultaat. Dat betekent voordeel met betrekking tot haalbaarheid van RBAC, de hoeveelheid benodigde moeite en een positieve IT audit-normering. Een indirecte spin-off is een reductie van onder meer licentiekosten, opslag en security-incidenten.

Meer informatie over RBAC van Tools4ever kan je vinden op Hoe werkt Role Based Access Control RBAC by Indentity Management?

Tjeerd Seinen

Geschreven door:
Tjeerd Seinen

Tjeerd Seinen is Identity Management Expert & co-founder van Tools4ever. Hij beschikt over zowel een technische als commerciële achtergrond en is daardoor in staat om kansen in de markt om te zetten in functionaliteiten voor producten en consultancy diensten.

Anderen bekeken ook

Wie is het? Telefonisch identificeren van inbound bellers

Wie is het? Telefonisch identificeren van inbound bellers

24 mei 2012

Introduceer sterke wachtwoorden in 3 eenvoudige stappen

Introduceer sterke wachtwoorden in 3 eenvoudige stappen

08 maart 2012

Single Sign On en wachtwoordsynchronisatie: een krachtige combinatie

Single Sign On en wachtwoordsynchronisatie: een krachtige combinatie

23 november 2011

What’s in a password?

What’s in a password?

22 augustus 2011

IAM: Goliath versus David

IAM: Goliath versus David

03 augustus 2011