}

De vooroordelen van Single Sign On

Veel IT managers en Security Officers zijn terughoudend als het gaat om het implementeren van een Single Sign On (SSO) oplossing, hoewel de voordelen van SSO duidelijk zijn. Namelijk onder andere gebruikersgemak voor de eindgebruiker en minder wachtwoord reset calls naar de helpdesk. De terughoudendheid ten aanzien van SSO wordt in de hand gewerkt door een aantal vooroordelen over SSO.

Een vooroordeel is bijvoorbeeld dat het toepassen van SSO druk legt op security, omdat met maar één login het gehele applicatielandschap open staat. Dit lijkt inderdaad een risico, maar de kans dat eindgebruikers de enkele logingegevens die zij nodig hebben voor SSO op een briefje onder hun toetsenbord bewaren is veel kleiner dan de circa twaalf wachtwoord- en username combinaties die zij nodig hebben zonder SSO.

Een tweede vooroordeel is dat een SSO implementatie een langdurig proces is. Vaak is een SSO implementatie onderdeel van een breder security beleid, waarbij veel vragen moeten worden beantwoord. Dit zorgt ervoor dat de daadwerkelijke implementatie naar de achtergrond wordt verschoven. Echter, SSO kan ook al heel kleinschalig ingestoken worden door bijvoorbeeld te beginnen met slechts 5 veelgebruikte applicaties.

De hoge kosten van een SSO-oplossing geldt als het derde vooroordeel. De kosten kunnen echter beperkt gehouden worden door zich te richten op de meest kritische applicaties en die mensen die op veel verschillende applicaties moeten inloggen. Dan is de implementatie in prijs en complexiteit goed te overzien.

Het laatste vooroordeel is dat organisaties denken dat zij geen SSO nodig hebben omdat zij complexe wachtwoorden gebruiken om het netwerk te beveiligen. Maar complexe wachtwoorden zijn juist een oorzaak van onveilige situaties, zoals het bewaren van briefjes met wachtwoorden onder het keyboard. SSO biedt hiervoor een oplossing.

De vooroordelen die zijn ontstaan over SSO kunnen eenvoudig worden ontkracht. Oordeel zelf en download een testversie van Enterprise Single Sign On.

SAP koppeling met Active Directory

Bij 1 van grootste ziekenhuizen van Nederland heb ik recentelijk een SAP koppeling naar Active Directory opgeleverd met behulp van UMRA van Tools4ever. Het scenario is dat SAP elke x minuten een feed aanleverde in CSV formaat met alle wijzigingen, die vervolgens in Active Directory verwerkt moeten worden. Met behulp van specifieke codes voor bepaalde mutaties (instroom, doorstroom, uitstroom) weet de UMRA engine welke business logica uitgevoerd moet worden.

Lees meer

Categorieën

Single Sign On

active directory, sap, umra, user management

User- en toegangsbeheer in cloud applicaties: een uitdaging

Cloud applicaties als Google Apps, Salesforce.com, GoToMeeting, Office 365, itslearning, AFAS Online en RAET Online worden steeds meer ingezet in het bedrijfsleven. Bij cloud applicaties is het lastiger om exact te weten wie toegang heeft tot welke applicaties en data. Leveranciers van cloud oplossingen geven helaas weinig prioriteit aan het ontwikkelen van beter beheer van user accounts en toegangsrechten in hun applicaties.

Lees meer

Categorieën

Single Sign On

authenticatie, authentication, user provisioning

RBAC: sleutelrol, beheer en evolutie

Veel organisaties zijn bezig met RBAC in meer of mindere vorm; verkenning, project, implementatie, vulling of beheer. We zien dat dit gestuurd wordt door normen als NEN7510, waarin voornamelijk staat beschreven dat je moet kunnen aantonen waarom iemand een autorisatie nodig heeft en hoe deze tot stand is gekomen. Inmiddels weten we dat RBAC niet een heilige graal is, maar dat veel implementaties stuk lopen door de te grote scope en complexiteit.

Lees meer

Single Sign On met terminal emulatie (VAX64, AS/400, Linux, SSH)

We zien dat veel organisaties steeds bewuster bezig zijn met security, waarschijnlijk mede ingegeven door regelgeving zoals NEN7510 en ICT-audit trajecten. Naast het autorisatiebeheer binnen applicaties, waar we al verschillende oplossingen voor bieden zijn we ook actief op het authenticatie-vlak, namelijk met een Single Sign On (SSO) oplossing.

Lees meer

Categorieën

Single Sign On

e-ssom, single sign on, passwords, productiviteit, sso, wachtwoorden

Afas koppeling met Lotus Notes adresboek

Met UMRA doen we veel met koppelingen vanuit HRM-systemen naar de Active Directory om zo het user account beheer te automatiseren. UMRA is in staat om met 1 van de 130+ connectors gegevens te verzamelen die belangrijk zijn voor het aanmaken, muteren en uitschakelen van user accounts. We kunnen bijvoorbeeld uit een HRM systeem lezen welke gebruikers nieuw in dienst zijn of nog gaan komen, wijzigingen in functies, overplaatsingen naar andere afdelingen en alle andere gegevens die aan een dienstverband zijn gekoppeld.

Lees meer

Categorieën

Single Sign On

active directory, afas, lotus notes, umra