Samen maken we het HelloID-ecosysteem nóg beter

Samen maken we het HelloID-ecosysteem nóg beter

Door: Maikel Baars

Zoals zoveel software is Identity & Access Management (IAM) geen kwestie van drop & go, oftewel: even installeren en verder niks meer aan doen. Zelfs niet als SaaS-oplossing. IAM is een cruciaal onderdeel van jouw IT-infrastructuur die, met het oog op alsmaar veranderende organisaties en dreigingen op het gebied van cybercrime, juist continu moet meebewegen met jouw organisatie. Dat gaat beduidend verder dan periodiek updates (laten) installeren.

Ecosysteem

Het raakt onder meer de aansluiting van het rollenmodel op jouw organisatiestructuur en de connectoren op jouw IT-landschap. Naast de softwareoplossing zijn daarom ook zaken als het uitwisselen van kennis, ervaringen, connectoren en best practices van belang. Het hele ecosysteem, want zo kun je het geheel van de technische oplossing en alle bijbehorende diensten wel noemen, is in wezen minstens zo belangrijk als de software zelf. Die aanvullende dienstverlening moet bovendien voor jou als gebruiker kraakhelder zijn. Om die reden hebben we hier de afgelopen jaren, naast de ontwikkeling van de 3e generatie Identity & Access Management as-a-service (IDaaS) oplossing HelloID, veel aandacht aan besteed.

Vernieuwde IAM-standaardoplossing

Dit heeft niet alleen geresulteerd in een vernieuwde, gebruiksvriendelijke IAM-standaardoplossing, maar we hebben tegelijkertijd de gehele interne organisatie en het ecosysteem daaromheen aangepakt. Met dank aan bestaande klanten voor hun zeer bruikbare feedback. Concreet gaat het hierbij onder meer om de volgende verbeteringen dan wel acties:

Documentatie en handleidingen

Legacy IAM-applicaties werden vaak als ‘blackbox’ bestempeld vanwege hun complexiteit en benodigde scripting. Dit resulteerde in lastige implementaties en beheer en weinig inzicht in de status van processen en oorzaak van eventuele incidenten.  

HelloID is een standaard softwareoplossing met gebruiksvriendelijke grafische gebruikersinterface die volledig gedocumenteerd is. Op ons eigen HelloID documentatie-portaal vind je zowel gebruikers- en beheerhandleidingen als stap-voor-stap video’s. Wijzigingen binnen HelloID kun je met behulp van dit naslagwerk voortaan dus eenvoudig zelf doen.

HelloID documentatie

Kosteloze trainingen en certificeringen

Opleidingstrajecten van meer dan een half jaar waren eerder regel dan uitzondering voor IAM-oplossingen. Hierdoor was dit eigenlijk alleen haalbaar voor consultants die zich dagelijks met IAM bezighielden en maakte dit organisaties erg van hen afhankelijk.

Lange opleidingstrajecten zijn verleden tijd. Doordat we de oplossing volledig gestandaardiseerd én gedocumenteerd hebben, zijn we nu ook in staat om anderen niet alleen in het beheer, maar zelfs in de implementatie en de support van de oplossing te trainen. Zowel (potentiële) klanten als partners kunnen volledig kosteloos en vrijblijvend HelloID trainingen volgen. Alleen al in Nederland zijn er inmiddels circa 700 personen gecertificeerd voor HelloID. Hoewel een initiële implementatie door een ervaren consultant vaak nog de voorkeur heeft, zijn er ook al voorbeelden van klanten die HelloID met succes zelf hebben geïmplementeerd.

HelloID trainingen

Online community

Hoewel organisaties bepaalde zaken net even anders dan hun concullega’s doen zijn er ook veel overeenkomsten. Veel van de uitdagingen die organisaties oplossen met een IAM-oplossing zijn dan ook universeel. Dit betekent dat onze klanten veel van elkaar kunnen leren.

Wij houden kennis niet voor onszelf en delen deze graag met klanten en partners. Ook brengen we klanten met elkaar in contact om te discussiëren over HelloID en onder andere kennis, ervaringen, suggesties en tips & tricks met elkaar uit te wisselen. Hiertoe hebben we vorig jaar het HelloID-forum geïntroduceerd. Deze online community is een aanvulling op onze standaard supportdiensten en is gratis en openbaar.

HelloID forum

Publieke GitHub repository

Niet alleen de organisatiestructuur, maar ook het applicatielandschap is continu in beweging. Hoewel het aanbieden van een koppelvlak steeds vaker een eis is bij de aanschaf van software, zou het gekozen IAM-platform verder geen doorslaggevende rol in beslissingstrajecten moeten bieden. Noch in ondersteuning, noch in financiële consequenties.

We ontwikkelen daarom doorlopend nieuwe connectoren om te interfacen met alle denkbare on-premise en webapplicaties. Alle connectoren worden door ons publiekelijk op onze GitHub repository gepubliceerd, inclusief een handleiding. Door deze binnen HelloID in te laden, kun je eenvoudig de gebruikersaccounts en rechten binnen jouw applicaties beheren. Ook nieuwe connectoren gaan we niet uit de weg en ontwikkelen we kosteloos. Na het volgen van de tweedaagse HelloID Provisioning training kun je dit desgewenst ook zelf.

HelloID GitHub

Transparant prijsmodel & Pay-as-you-Go (PAYG)

De licentiemodellen van software waren soms ondoorzichtig of er moest bij elke toevoeging van een functionaliteit extra worden betaald. On-premise legacy software vereiste daarnaast vaak hoge investeringen vooraf, ruim voordat deze binnen de organisatie tot resultaten hadden geleid.      

Als gezond Nederlands softwarebedrijf willen we eerlijke en transparante prijzen aan al onze klanten aanbieden. We hanteren een gestaffelde prijslijst met een duidelijk maandtarief per gebruiker en per module. Het aantal systemen waarmee je kunt koppelen is zeer uitgebreid. Wil je voor een of meerdere systemen ook actieve support, dan hanteren we hier per systeem wel een, eveneens vast, tarief voor.

Met de prijscalculator op onze website bereken je op basis van de geselecteerde modules en het aantal gebruikers binnen jouw organisatie eenvoudig de kosten voor jouw organisatie. Met PAYG heb je bovendien de flexibiliteit om dagelijks en volledig geautomatiseerd bij en af te schalen. Zo ben je zeker van dat je nooit teveel betaald.

HelloID prijscalculator

API’s en Elastic Reporting

Tegenwoordig wordt nogal eens de relatie gelegd tussen de uitdrukking ‘Possession is nine-tenths of the law’ en SaaS-applicaties. Hoewel data volgens de wet altijd eigendom blijft van jouw organisatie, en dat eigendom binnen SaaS-applicaties in veruit de meeste gevallen goed beveiligd is, heb je hier niet altijd evenveel controle over als in je eigen omgeving.

Met HelloID verwerken wij dagelijks de (persoons)gegevens van honderden organisaties. Door het aanbieden van API’s op het HelloID-platform en rapportage middels Elastic Reporting voorkomen we dat jouw data opgesloten raakt. We bieden hiermee zowel de tools om auditinformatie direct inzichtelijk te maken als de mogelijkheid om koppelingen te maken met een eigen monitoring- of BI-tool voor verdere analyse of opslag.

Maandelijkse updates en webinars

Door de complexiteit van legacy IAM-applicaties moesten updates handmatig worden doorgevoerd. Door het vele maatwerk bracht dat naast nieuwe functionaliteit ook regelmatig nieuwe bugs met zich mee.

Een van de voordelen van een IDaaS-oplossing als HelloID is dat updates periodiek (in ons geval maandelijks) en geautomatiseerd worden doorgevoerd. Klanten werken dus te allen tijde met de laatste versie van de software, waardoor ze altijd over de laatste beveiligingsupdates en functionaliteit beschikken. Om grip te houden op al die nieuwe functionaliteiten organiseren we bij elke update een webinar en maken we een video waarin we alleen die punten behandelen die nieuw zien. Hiermee blijf je laagdrempelig op de hoogte en kun je eenvoudig bepalen in hoeverre de nieuwe functionaliteit voor jouw situatie relevant is.

HelloID webinars HelloID release videos

Roadmap en feedbackportaal

Niet alleen de configuratie van een IAM-oplossing moet blijven aansluiten bij veranderende organisaties. De gebruikte IAM-software zelf moet uiteraard ook mee evolueren. En niemand weet beter waar hun behoeften liggen dan de gebruikers zelf. Om ervoor te zorgen dat onze software blijft aansluiten bij hun behoeften communiceren we actief met onze klanten.

Via het feedbackportaal kunnen klanten op een laagdrempelige manier ook op eigen initiatief feedback inschieten en ideeën uitwisselen met onze product owners. Op die manier kun jij als klant zelf mede richting geven aan waar we in de toekomst met HelloID naar toe gaan.

De publiekelijk toegankelijke roadmap laat heel concreet zien met welke features we de komende maanden bezig zijn en wat we al hebben gereleased. De milestone planning toont in grote lijnen welke kant we als organisatie opgaan om zodoende met klanten een discussie tot stand te brengen en hen mee te laten groeien met onze ontwikkelingen.

HelloID roadmap HelloID feedback

Partners

Net als het IT-landschap dat telkens verandert, moeten organisaties ook flexibel zijn in de partijen met wie zij samenwerken. De ene partij kan immers beter bij jouw markt en groeifase passen dan de andere. En soms heb je gewoon snel handjes nodig die je vaste partner niet altijd direct kan bieden. Bovendien wil niemand afhankelijk zijn van één bedrijf en in elk geval de risico’s van een lock-in zoveel mogelijk beperken.

We zijn daarom blij te kunnen melden dat steeds meer ICT-bedrijven met HelloID werken. Momenteel hebben we ruim 25 partners aangesloten en honderden externe consultants getraind. Dit betekent dus meer keuzevrijheid voor onze klanten en minder afhankelijkheid van de agenda’s van onze eigen consultants.

HelloID partners

We heten iedereen van harte welkom in ons feedbackportaal, op ons forum en bij de maandelijkse webinars! Wil je meer weten over wat HelloID voor jouw organisatie kan betekenen neem dan contact met ons op.

Maikel Baars

Geschreven door:
Maikel Baars

Als Account Manager heeft Maikel Baars sinds 2015 klanten succesvol ondersteund bij het bereiken van hun doelstellingen en heeft hij hen geadviseerd bij eventuele uitdagingen op het gebied van Identity and Access Management (IAM). Maikel studeerde Commerciële Economie aan de Hogeschool van Amsterdam en behaalde zijn MBA bij Nyenrode. Tegenwoordig is hij als Marketing Manager verantwoordelijk voor alle marketinguitingen van Tools4ever Nederland. Om deze rol optimaal te vervullen, beschikt Maikel over  kennis van het vereenvoudigen van het authenticatieproces en het effectief beheren van autorisatiegegevens.

Anderen bekeken ook

5 redenen waarom zorgorganisaties een Identity & Access Management oplossing moeten overwegen

5 redenen waarom zorgorganisaties een Identity & Access Management oplossing moeten overwegen

18 februari 2020

5 voordelen van een Identity & Access Management oplossing in het onderwijs

5 voordelen van een Identity & Access Management oplossing in het onderwijs

06 juli 2020

3 manieren om Identity & Access Management software in te zetten voor audits

3 manieren om Identity & Access Management software in te zetten voor audits

06 februari 2013

Een Identity & Access Management oplossing in de overheid

Een Identity & Access Management oplossing in de overheid

01 september 2020