Magister

Magister

Magister van Iddink Group is een leerlingvolgsysteem (LVS), ook bekend als een studentinformatiesysteem (SIS). Het systeem biedt alle informatie die een onderwijsinstelling nodig heeft voor het voorbereiden van zijn leerlingen op de toekomst. Magister faciliteert leer- en werkprocessen. Het biedt een integrale interface voor diverse functies die hieraan gerelateerd zijn. Denk hierbij aan functionaliteiten voor het uitvoeren van administratieve en beheertaken, maar ook aan functies die inzicht geven in onder meer financiën, budgettering, leerrendement, concurrentiepositie en innovatiestrategie.

Net als iedere andere organisatie staan onderwijsinstellingen onder druk meer te doen met minder. Zo is het aantrekken van het juiste personeel niet eenvoudig. Denk hierbij niet alleen aan vaardige docenten, maar zeker ook aan getalenteerd ondersteunend personeel zoals IT-specialisten en administratieve medewerkers. Een uitdaging, want het beheer van netwerkaccounts voor leerlingen is steeds complexer. Zo wijzigen accounts steeds vaker in de loop van het jaar. Onder meer doordat namen van leerlingen verkeerd gespeld blijken te zijn, maar ook door wijzigingen in groepslidmaatschappen en wachtwoorden die leerlingen vergeten. De koppeling tussen HelloID en Magister ontlast onderwijsinstellingen en zorgt dat zowel docenten als ondersteunend personeel hun werk optimaal en gestroomlijnd kunnen uitvoeren. Zo kunnen zij meer werk verrichten in minder tijd, en zijn zij optimaal productief.

Belangrijk om hierbij op te merken is dat Magister geen HR-systeem is, maar een SIS. In Magister vind je bijvoorbeeld niet terug tot wanneer het contract met een specifieke docent loopt, maar wel welke vakken deze docent geeft. Magister wordt vaak dan ook gezien als een aanvulling op je HR-systeem. Het systeem omvat onmisbare informatie voor het toekennen van autorisaties tot systemen en data. Zo kan HelloID op basis van Magister docenten toegang geven tot alle systemen en gegevens die zij nodig hebben voor het geven van hun vakken, terwijl overige systemen afgeschermd blijven.

Hoe HelloID integreert met Magister

Door de koppeling met HelloID worden alle wijzigingen in Magister automatisch gedetecteert, zonder dat jij hiernaar omkijken hebt. Op basis van deze wijzigingen voert HelloID de benodigde aanpassingen door in je doelsystemen en neemt je hiermee werk uit handen.

De koppeling tussen HelloID en Magister biedt belangrijke voordelen. Zo gebruik je Magister dankzij deze koppeling als een single source of truth. Je weet hierdoor zeker dat de informatie uit Magister altijd leidend is voor accounts en autorisaties die je aanmaakt in je doelsystemen. De informatie is altijd authentiek en betrouwbaar. HelloID kan overigens ook informatie uit andere systemen terugschrijven naar de SIS. Magister kan dus tegelijkertijd ook een doelsysteem zijn.

In de onderstaande tabel tonen we enkele voorbeelden van wijzigingen in Magister en de procedures in doelapplicaties die daarop volgen:

Wijziging in Magister Procedure in bedrijfsapplicaties
Nieuwe leerlingen of docent HelloID maakt op basis van de nieuwe leerling of docent die in Magister is ingevoerd waar nodig een gebruikersaccount aan in je doelsystemen. De IAM-oplossing kan hierbij probleemloos overweg met speciale tekens in bijvoorbeeld voor- of achternamen. Ook wijst de IAM-oplossing het account de benodigde groepslidmaatschappen toe en realiseert eventuele aanvullende benodigde autorisaties. Zo weet je zeker dat de leerling of docent over de juiste toegang beschikt.
Leerling wijzigt gedurende het schooljaar van klas of opleiding Leerlingen wisselen in sommige gevallen gedurende het schooljaar van klas of opleiding. HelloID past in dit geval automatisch de autorisaties van leerlingen in je doelsystemen aan, wat we ook wel Dynamic Permissions noemen. Leidend hierbij is het autorisatiemodel in HelloID, waarop de IAM-oplossing zich altijd baseert. Zo ben je zeker van een consistente werkwijze.
Leerling verlaat de school Door uiteenlopende redenen kan een leerling een school verlaten. Ook dit vraagt aanpassingen in je doelsystemen. HelloID blokkeert automatisch het account van de leerling en trekt alle toegekende autorisaties in.
Medewerker krijgt andere functie Krijgt een (ondersteunend) medewerker promotie of gaat hij of zij in een andere functie aan de slag? Dan voert HelloID automatisch de hiervoor benodigde wijzigingen door in je doelsystemen.

HelloID doet dienst als bemiddelaar tussen Magister en je bedrijfsapplicaties, ook wel doelsystemen genoemd. Het vervult hiermee een belangrijke taak, want in de praktijk spreken de verschillende systemen elkaars taal niet. Zo kunnen applicaties dezelfde informatie op verschillende manieren opslaan, categoriseren of labellen.

De IAM-oplossing neemt de complexiteit weg die deze verschillen veroorzaken en maakt de benodigde vertaalslag. Dankzij HelloID weet je zeker dat informatie uit Magister op de juiste wijze zijn weg vindt naar je bedrijfsapplicaties. Automatisering staat hierbij centraal. Zo kan HelloID onder meer het aanmaken van gebruikersaccount en toewijzen van bijbehorende autorisaties voor je uitvoeren. Jij hebt hierdoor naar deze processen geen omkijken.

Door gebruik te maken van het Decibel-koppelvlak kan HelloID gegevens ophalen uit en invoeren in Magister. Op basis van een met Iddink Group afgestemde lijst wordt bepaald welke gegevens HelloID mag raadplegen. Op deze manier wordt ervoor gezorgd dat HelloID enkel toegang heeft tot de gegevens die echt noodzakelijk zijn, en nooit meer dan dat.

HelloID voor Magister helpt je met

 • Wijzigingen in Magister geautomatiseerd doorvoeren in doelsystemen: HelloID zorgt dat je systemen up-to-date blijven. Zo weet je zeker dat zowel leerlingen als personeel over de toegang beschikken die zij nodig hebben. Belangrijk, want als onderwijsinstelling heb je te maken met veel mutaties in je leerlingenbestanden. Dankzij het gebruik van tresholds – die je als een soort vangnet kan zien – behoud je de controle en blijf je aan de knopen staan. Je voorkomt hiermee ongewenste bulkmutaties, bijvoorbeeld indien in het bronsysteem een opleiding is uitgefaseerd. HelloID trekt dankzij tresholds in dit geval niet direct alle autorisaties te ontnemen en accounts te deactiveren, maar legt dit ter controle voor aan de functionele beheerder.
 • Het succesvol doorlopen van audits: De veiligheid van gegevens van je leerlingen en personeel is van groot belang. Het is dan ook niet verrassend dat de wijze waarop je omgaat met data bij audits doorgaans een belangrijk aandachtspunt is. HelloID geeft je de zekerheid dat je je gebruikersaccounts, autorisaties en dataretentie op orde hebt. Zo weet je zeker dat je voldoet aan relevante wet- en regelgeving, en audits succesvol doorloopt.
 • Het realiseren van een tijdsbesparing: Het beheer van gebruikersaccounts en autorisaties is in veel gevallen een tijdrovende klus. Zeker indien het aantal leerlingen toeneemt, zijn organisaties vaak veel tijd kwijt aan het beheer van accounts en autorisaties voor hun leerlingenbestand. HelloID neemt je werk uit handen en reduceert deze tijd van uren naar minuten. Belangrijk, want rond de zomervakantie moeten onderwijsinstelling in één keer een enorme hoeveelheid mutaties doorvoeren.
 • Optimaal inzetten van schaars personeel: Net als in iedere andere sector is het aantrekken van talent in de onderwijssector niet eenvoudig, zowel als het gaat om docenten als ondersteunend personeel. Met behulp van HelloID ontlast je je bestaande professionals, zodat zij zich volledig kunnen richten op hun kernactiviteiten en taken die de meeste toegevoegde waarde bieden. Zo optimaliseer je hun productiviteit.

Magister via HelloID koppelen met doelsystemen

Met behulp van HelloID koppel je Magister aan diverse doelsystemen. Handig, want zo kan je alle benodigde informatie uit Magister foutloos, snel en gecontroleerd doorzetten naar de bedrijfsapplicaties waarop jouw medewerkers vertrouwen. We zetten enkele voorbeelden van veelvoorkomende integraties uiteen:

 • Magister – Active Directory koppeling: Active Directory is een populaire identity provider. De integratie tussen Magister en Active Directory zorgt ervoor dat zowel studenten als docenten tijdig de beschikking hebben over een account met de bijbehorende autorisaties, zodat zij bij de start van het schooljaar direct aan de slag kunnen.
 • Magister – Office 365 koppeling: Office 365 is een populaire cloud-gebaseerde Office-suite, waarop ook veel onderwijsinstellingen vertrouwen. Dankzij de Magister – Office 365 koppeling weet je zeker dat jouw leerlingen en docenten toegang hebben tot Office 365.
 • Magister – Google Workspace koppeling: Ook Google Apps is een veelgebruikte oplossing in de onderwijssector. HelloID zorgt dankzij de Magister – Google Workspace koppeling ervoor dat zowel leerlingen als docenten toegang krijgen tot Google Workspace.

De mogelijkheden wat betreft koppelingen zijn zeer breed. HelloID ondersteunt op dit moment ruim 200 connectoren, waardoor jij Magister aan een breed scala aan doelsystemen kan koppelen. We breiden het aanbod continu uit, zodat we ook in de toekomst de bedrijfsapplicaties die de organisatie nodig heeft kunnen (blijven) koppelen aan Magister.

Microsoft 365

Microsoft 365

 • Doel
Visma.net

Visma.net

 • Bron
SQLite

SQLite

 • Bron
 • Doel