Visma.net

Visma.net

Visma.net Source Connector

De Visma.net Source Connector automatiseert het beheer van gebruikersaccounts en toegangsrechten in Visma.net in belangrijke mate. Met behulp van deze connector koppel je Visma.net aan de Identity & Access Management (IAM)-oplossing HelloID van Tools4ever. Zo ben je minder tijd kwijt aan het beheren van accounts en autorisaties, en automatiseer je dit foutgevoelige proces. In dit artikel lees je meer over deze koppeling, de specifieke mogelijkheden en de voordelen.

Wat is Visma.net?

Visma.net is een volledig geïntegreerde oplossing voor Human Resource Management (HRM) en salarisverwerking. De oplossing is online beschikbaar en maakt het mogelijk diverse administratieve taken die voorheen door de HR-afdeling werden uitgevoerd te delegeren naar medewerkers en managers zelf. Zo kunnen zij diverse terugkerende taken zonder tussenkomst van de HR-afdeling regelen. Denk hierbij aan het bijhouden van verlofkaarten, registreren van verzuim of het aanpassen van hun persoonsgegevens. Dit geeft de HR-afdeling meer ruimte voor andere taken die meer toegevoegde waarde opleveren, zoals het geven van advies en opstellen van beleid.

Waarom is een Visma.net koppeling handig?

Het handmatig beheren van gebruikersaccounts en toegangsrechten is een zowel tijdrovende als foutgevoelige taak. Als HR-afdeling wil je zeker stellen dat nieuwe medewerkers op hun eerste werkdag direct over de juiste middelen beschikken voor het optimaal uitvoeren van hun werk. Ook wil je wijzigingen in rollen, locaties of arbeidsstatus correct doorvoeren in andere systemen en applicaties waarmee je werkt. Met behulp van de koppeling tussen Visma.net en HelloID kan je deze processen automatiseren op basis van je HR-systeem. De Visma.net connector maakt een koppeling met veelvoorkomende doelsystemen mogelijk, zoals:

  • Active Directory
  • Nedap Ons

Verdere details over de koppeling met deze doelsystemen zijn te vinden verderop in het artikel.

HelloID voor Visma.net helpt je met

Foutloos accountbeheer: De indiensttreding van een nieuwe medewerker vraagt om onder meer het aanmaken van de juiste accounts en toekennen van de benodigde autorisaties. Dankzij de koppeling tussen Visma.net en HelloID heb je hiernaar geen omkijken. Je automatiseert het proces in belangrijke mate en zorgt voor foutloos accountbeheer. Zo verbeter je de gebruikerstevredenheid doordat werknemers op het juiste moment over de juiste middelen beschikken.

Accounts sneller aanmaken: Gebruikers kunnen alleen optimaal productief zijn indien zij toegang hebben tot de benodigde accounts en systemen. Indien een nieuwe medewerker in dienst treedt of de functie van een werknemer wijzigt wil je dan ook zo snel mogelijk alle benodigde accounts aanmaken en autorisaties toekennen. De integratie van Visma.net en HelloID stroomlijnt en versnelt dit proces. HelloID detecteert automatisch het creëren van een nieuwe gebruiker in Visma.net, maakt op basis hiervan in je doelsystemen de benodigde accounts aan en kent de juiste permissies toe.

Verbeterde beveiliging: Fouten bij het beheer van accounts en autorisaties kunnen eventuele aanvallers in de kaart spelen en je organisatie onnodig vatbaar maken voor cyberaanvallen. Je wilt kwaadwillenden zo min mogelijk ruimte bieden, onder meer door het zogeheten aanvalsoppervlak zo klein mogelijk te houden. Een belangrijk onderdeel hiervan is het tijdig deactiveren van accounts van uitgestroomde medewerkers en het intrekken van overbodige autorisaties. De koppeling automatiseert dit proces en verbetert zo je digitale veiligheid.

Hoe HelloID integreert met Visma.net

De koppeling met Visma.net zorgt dat HelloID over alle benodigde brongegevens beschikt voor het volledig automatiseren van accountprovisioning en het beheer van autorisaties. Visma.net fungeert hierbij als bronsysteem voor HelloID.

Wijziging in Visma.net Procedure in doelsystemen
Nieuwe medewerker HelloID maakt op basis van gegevens uit Visma.net een gebruikersaccount aan in gekoppelde applicaties, en kent daarbij de juiste groepslidmaatschappen toe. Afhankelijk van de rol van de nieuwe medewerker maakt de IAM-oplossing daarnaast in andere systemen benodigde gebruikersaccounts aan en wijst de juiste rechten toe.
Andere functie medewerker Een nieuwe functie kan om andere autorisaties vragen. HelloID muteert gebruikersaccounts automatisch en kent indien nodig in gekoppelde systemen andere rechten toe, of trekt juist autorisaties in. Het autorisatiemodel van HelloID is hierbij altijd leidend.
Medewerker wijzigt naam De weergavenaam en het e-mailadres worden (indien gewenst) aangepast.
Medewerker treedt uit dienst HelloID deactiveert gebruikersaccounts in doelsystemen en informeert betrokken medewerkers in de organisatie. Na verloop van tijd verwijdert de IAM-oplossing automatisch de geactiveerde accounts.

HelloID gebruikt de REST API’s van Visma.net voor het importeren van een standaardset gegevens in de HelloID Vault. Dit is een digitale kluis waarin de IAM-oplossing op een uniforme wijze informatie opslaat door data naar de juiste velden te mappen. Het gaat onder meer om gegevens van medewerkers, contractinformatie en bedrijfsinformatie.

Gegevensuitwisseling op maat

Hoewel HelloID het beheer van accounts en autorisaties in belangrijke mate automatiseert, sta jij altijd aan de knoppen en behoud je de controle. Dat geldt ook voor de koppeling tussen Visma.net en je doelsystemen. Maak je bijvoorbeeld gebruik van maatwerkvelden in Visma.net? Dan laadt HelloID deze velden automatisch in via de connector. In HelloID kan je deze maatwerkvelden vervolgens mappen naar de juiste velden, en de gegevens in het provisioningproces gebruiken.

Visma.net via HelloID koppelen met doelsystemen

Via HelloID kan je Visma.net aan diverse doelsystemen koppelen. Zo kan HelloID op basis van informatie uit Visma.net geautomatiseerd mutaties doorvoeren in je doelsystemen. De integraties nemen je veel werk uit handen en tillen daarnaast het beheer van gebruikers en autorisaties naar een hoger niveau. Enkele veelvoorkomende integraties zijn:

Visma.net – Active Directory koppeling: Met behulp van deze koppeling automatiseer je handmatige taken en voorkom je menselijke fouten. HelloID synchroniseert Visma.net en Active Directory automatisch, waardoor je zeker stelt dat accounts en toegangsrechten altijd volledig up-to-date zijn.

Visma.net – Nedap Ons: De integratie automatiseert account provisioning en het beheer van autorisaties in Nedap Ons. Zorgmedewerkers beschikken hierdoor op hun eerste werkdag direct over de juiste toegang tot cliëntinformatie in Nedap Ons.

Voor HelloID zijn 200 connectoren beschikbaar, waarmee je de IAM-oplossing aan een breed scala aan bron- en doelsystemen kunt koppelen. Dankzij deze brede integratiemogelijkheden kan je Visma.net dan ook koppelen aan alle populaire doelsystemen.

Microsoft 365

Microsoft 365

  • Doel
SQLite

SQLite

  • Bron
  • Doel
CSV

CSV

  • Bron
  • Doel