Albron

Albron implementeert Cloud Single Sign-On voor 1000 locaties en 4.500 medewerkers

Albron

Albron

  • De doorlooptijd voor bestellingen is verbeterd en door het wegnemen van een veelvoud aan wachtwoorden is de tevredenheid onder medewerkers op de locaties verhoogd.
  • Wachtwoordgerelateerde beheerlast is aanzienlijk afgenomen.

Albron implementeert Cloud Single Sign-On voor 1.000 locaties en 4.500 medewerkers

Albron is werkzaam voor bedrijven en overheden, op scholen en universiteiten, in ziekenhuizen en zorginstellingen, op evenementen en in dag- & verblijfsrecreatie. Circa 4.500 medewerkers zijn op bijna 1.000 locaties in Nederland actief. Tijdens het werk wisselen medewerkers, leidinggevenden en vakantiekrachten regelmatig van locatie. Er zijn tien websites waarop zij moeten inloggen, maar de locatiegebonden gebruikersnamen en wachtwoorden zijn niet altijd bij iedereen bekend. Vanuit de organisatie was de wens voor Single Sign-On (SSO) dan ook sterk, een wens die al ruime tijd een belangrijk punt op de agenda bij het managersoverleg vormde.

Albron bedenkt, bouwt en beheert foodconcepten met een verhaal. Met als basis een groot gevoel voor gastvrijheid, lekker, gezond en duurzaam eten & drinken, aantoonbare betrokkenheid, het vertrouwen in stevige samenwerkingen en de durf om dingen anders te doen. Die optelsom biedt opdrachtgevers meerwaarde met financieel voordeel, hun gasten een warm welkom, medewerkers een prettige werkgever, leveranciers een sterke partner en de maatschappij een organisatie die vorm geeft aan de toekomst. Zo creëren zij al ruim 100 jaar waardevolle momenten voor iedereen die bij Albron betrokken is.

Paul Vermeer, systeembeheerder bij Albron: “We willen het eenvoudig houden. Medewerkers op de locaties hebben over het algemeen weinig affiniteit met ICT. Leverancierswebsites en -webshops zijn vaak lastig om op in te loggen. Het leek ons geen goed idee met al deze partijen een koppeling te gaan ontwikkelen.” Websites van leveranciers en webshops met kleine IT-afdelingen bieden meestal geen SSO-mogelijkheden. De uitdaging was om medewerkers SSO te bieden zonder leveranciers te belasten met complexe technische projecten. Paul Vermeer: “We waren al enige tijd op zoek naar een dergelijke applicatie. Een tool moet ons helpen en geen invloed hebben op hoe de leverancier zijn authenticatiemethodiek technisch heeft ingericht.” Met de implementatie van het SSO-portaal HelloID is het voor medewerkers van Albron niet meer nodig apart op de verschillende websites in te loggen. De doorlooptijd voor bestellingen is verbeterd en de frustraties op de locaties zijn weggenomen.

“We zijn gestart met een proof of concept van een maand. Na deze maand hebben we besloten over te gaan op de live-omgeving. We zijn binnen één week van 10 locaties naar 800 locaties gegaan.”

Paul Vermeer, Systeembeheerder bij Albron

Integratie met Sharepoint

Albron ging op zoek naar een geschikte oplossing die aansloot op de huidige werkwijze. Om bestellingen te kunnen doen en medewerkers in te plannen maken medewerkers gebruik van het centrale SharePoint-portaal. Volgens Paul Vermeer lagen de briefjes met inloggegevens in het verleden open en bloot. “Medewerkers kunnen via het kassasysteem of een kantoordesktop inloggen om toegang te krijgen tot het SharePoint-portaal. Medewerkers hebben nu één overzicht van applicaties en hoeven niet nogmaals in te loggen.” Doordat HelloID geïntegreerd is met SharePoint sluit dit naadloos aan op de huidige werkwijze van de medewerkers. Voor medewerkers was geen aanvullende training nodig om met HelloID te kunnen werken.

Minder meldingen op de servicedesk

Binnen de IT-afdeling van Albron werkt een team van drie medewerkers die verantwoordelijk zijn voor de eerstelijns support. Vooral tijdens vakantieperiodes kwamen er veel resetmeldingen voor wachtwoorden binnen op de servicedesk. Paul Vermeer: “De servicedesk moest in veel gevallen contact opnemen met de verschillende leveranciers om het wachtwoord te resetten. Hier ging vaak enige tijd overheen.” Door HelloID in te voeren is het inloggen op de verschillende applicaties nu decentraal belegd. Initieel krijgt de locatiebeheerder of -manager de inloggegevens van de leverancier. Hij of zij vult de gegevens in en daarna hoeft er niet meer naar om te worden gekeken. Het aantal meldingen op de servicedesk is met de invoering van HelloID significant afgenomen. Paul Vermeer: “We hebben geen centraal beheer meer nodig. Locaties hebben zelf een manager die kan helpen. Managers wisten dat er een oplossing voor moest komen. De medewerkers op de locaties hoeven alleen nog maar op de knop van de leverancier te drukken.”

Resultaat

Albron is uiterst tevreden over het resultaat van HelloID en de samenwerking met Tools4ever. Paul Vermeer: “We zijn gestart met een Proof of Concept van een maand. Na deze maand hebben we besloten over te gaan op de live-omgeving. We zijn binnen één week van 10 locaties naar 800 locaties gegaan.” Tijdens het uitvoerige selectieproces stond een betrouwbare partner boven aan de lijst. “Bij Tools4ever worden updates vooraf aangekondigd en er wordt aangegeven welke invloed dit zou kunnen hebben. We zijn geïnformeerd en dat is wel zo fijn. Daarnaast is de doorlooptijd erg goed. Als we vragen hebben, worden deze direct beantwoord. Tijdens het opzetten was alles duidelijk en de websites werden binnen HelloID Single Sign-On gemaakt. Bij de inrichting werd gekeken naar de behoeften en wensen van Albron.” Naast betrouwbaarheid was schaalbaarheid erg belangrijk, Albron heeft zonder problemen extra locaties toegevoegd. Die konden direct met HelloID aan de slag.

Meer over Cloud IAM