USECASE

Multicloud/digitale transformatie

Realiseer voor medewerkers en andere gebruikersgroepen in een multi cloud omgeving één uniform en geïntegreerd account- en toegangsbeheer.

UITDAGING

Hoe kun je uniform werken in multi cloud omgevingen?

Als gevolg van hun digitale transformatie maken veel organisaties vandaag de dag al gebruik van meerdere cloudapplicaties of -platformen, met vaak eigen technologische keuzes en een eigen identiteit- en toegangsrechtenbeheer. Als organisatie wil je die multi cloud omgeving efficiënt, veilig en uniform beheren, terwijl je de gebruiker een eenduidige en gebruiksvriendelijke dienstverlening aanbiedt.

OPLOSSING

Centraal account- en toegangsbeheer op basis van gebruikersrollen

Een sterk gedigitaliseerde multi cloud omgeving leunt op een centraal en geautomatiseerd account- en toegangsbeheer. HelloID maakt gebruik van businessapplicaties als bronsysteem en beheert de uitgifte van accounts en toegangsrechten op basis van iemands gebruikersrol. Omdat HelloID is gesynchroniseerd met de aangesloten cloud omgevingen, worden de toegangsrechten consistent beheerd en ervaren de gebruikers één uniforme dienstverlening.

Uitrol geautomatiseerde provisioning

 • Geautomatiseerd account- en rechtenbeheer tijdens de hele account lifecycle (instroom, doorstroom, uitstroom)
 • Toegangsrechten automatisch beheerd aan de hand van iemands gebruikersrol. Toegang is op ‘need to know’ basis, ongewenste rechtenopstapeling is uitgesloten.
 • Centraal en uniform rechtenbeheer naar meerdere clouds met behulp van configureerbare Business Rules.
 • Eenvoudig koppelen en configureren van nieuwe cloud platformen en -diensten. HelloID biedt hiervoor een grote bibliotheek aan connectors.
 • Ruimte om nieuwe gebruikersgroepen te ontsluiten via aansluiting extra bronsystemen.

Automatisering van service processen

 • Geautomatiseerde aanvraag voor extra en/of tijdelijke toegangsrechten. Met configureerbare goedkeuringsstappen en looptijd.
 • Verdere afhandeling/activatie vindt plaats in de relevante cloudapplicaties of -omgevingen.
 • Automatisering kan per serviceproces worden uitgerold.

Flexibel access management

 • Access Management faciliteert eenvoudige en uniforme toegang tot verschillende cloud omgevingen met o.a. Single Sign-On (SSO) en Multi-Factor Authenticatie (MFA).
 • Access Management faciliteert zo nodig samenwerking tussen HelloID en Identity Providers in aangesloten cloud omgevingen
 • Ondersteunt niet alleen toegang voor eigen medewerkers, maar ook andere gebruikersgroepen zoals inhuurkrachten, cliënten of partners.
HOE HET WERKT

Hoe verzorgen we account- en toegangsbeheer in een multi cloud omgeving

7 stappen die elk met low-code of no-code geconfigureerd kunnen worden

 1. Bronsysteem: Integreren van HelloID met bronsystemen zoals HR, SIS en/of roostersystemen. Wijzigingen in de brongegevens komen hiermee automatisch beschikbaar in HelloID.
 2. Personen: Omzetten van gegevens over personen/rollen uit bronsystemen naar een gemeenschappelijke weergave binnen HelloID met behulp van een ‘identity vault’.
 3. Business Rules: Regels instellen die bepalen aan welke rollen, welke type accounts en toegangsrechten worden verstrekt, en onder welke condities.
 4. Doelsystemen: Koppelen van HelloID aan on-prem en/of cloud applicaties. Dit kan stapsgewijs per applicatie worden uitgevoerd.
 5. Serviceprocessen: processen automatiseren, inclusief online goedkeuringsflows en activatie in doelsystemen. Dit kan per proces als aparte stap worden uitgevoerd.
 6. Toegangsmanagement: In samenhang met – bijvoorbeeld – Active Directory toegangsprocedures instellen, zoals Single Sign-On (SSO) en Multi-Factor Authenticatie (MFA).
 7. Rapportages en auditing: Configureren van standaard en klantspecifieke rapportages en monitoring functies ten behoeve van analyses en audits.
FAQ

Veelgestelde vragen

Multi cloud verwijst naar de situatie waarin een organisatie gebruik maakt van meerdere cloud applicaties en/of cloud dienstverleners. Dit is steeds gangbaarder nu steeds meer leveranciers hun applicaties standaard vanuit de cloud aanbieden. Tegelijkertijd wil je als organisatie de toegang naar al die cloud omgevingen zoveel mogelijk harmoniseren en uniform beheren. Daarbij speelt IAM een belangrijke rol.

HelloID kan koppelingen maken tussen bron- en doelsystemen en beheert de uitgifte van accounts en toegangsrechten op basis van iemands rol. Omdat HelloID gesynchroniseerd is met alle aangesloten cloudomgevingen, worden toegangsrechten consistent beheerd. Dit betekent dat wijzigingen in toegangsrechten automatisch worden doorgevoerd in alle gekoppelde cloudomgevingen, waardoor de gebruiker een uniforme ervaring heeft.

Ja, HelloID maakt dit proces eenvoudig. Het platform biedt een uitgebreide bibliotheek van connectors waarmee organisaties gemakkelijk nieuwe cloudplatformen of -diensten kunnen koppelen. Dit zorgt voor flexibiliteit en schaalbaarheid, waardoor organisaties hun multicloud-strategie efficiënt kunnen uitvoeren en beheren.