}

White paper

HelloID - Identity as a Service

HelloID - Identity as a Service

De wereld van Identity Management is snel aan het veranderen. Steeds meer applicaties worden verplaatst naar de Cloud en ook basale onderdelen zoals Citrix, Fileserver en de Active Directory staan op de nominatie om naar de Cloud verplaatst te worden. Dit geldt ook de onderdelen van Identity Management, zoals user account beheer, wachtwoord management, Single Sign On (SSO), RBAC en Self Service. Tools4ever heeft dit in een vroeg stadium onderkend en biedt met HelloID een volledige IdM oplossing aan in de Cloud (IDaaS).

Vul uw gegevens in om het white paper te downloaden.