}

HelloID White paper

Middels onderstaand formulier kunt u de White Paper ‘Identity Access Management as-a-service' downloaden

Identity Access Management as-a-service (IDaaS)

De wereld van Identity Management is snel aan het veranderen. Steeds meer applicaties worden verplaatst naar de Cloud en ook basale onderdelen zoals Citrix, Fileserver en de Active Directory staan op de nominatie om naar de Cloud verplaatst te worden. Dit geldt zeker ook voor Identity Management. Tools4ever heeft dit in een vroeg stadium onderkend en biedt met HelloID een volledige IdM-oplossing aan in de Cloud (IDaaS).

Inhoud White Paper: IDaaS | Authenticatie | Single Sign-On |
Two-Factor Authentication | Automatiseren in- door- en uitstroomproces | Self-Service | Digitale werkplek | Logging