Tools4ever committeert zich voor HelloID aan de standaard verwerkersovereenkomst gemeenten

Tools4ever committeert zich voor HelloID aan de standaard verwerkersovereenkomst gemeenten

Sinds 2018 is het vanuit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) wettelijk verplicht om een Verwerkersovereenkomst af te sluiten wanneer er sprake is van de verwerking van persoonsgegevens.

Als aanbieder van Identity & Access Management (IAM) oplossingen verwerkt Tools4ever voor veel gemeenten persoonsgegevens. Tools4ever heeft de afgelopen jaren meerdere verwerkersovereenkomsten met deze gemeenten gesloten, waarbij zowel de standaard verwerkersovereenkomst van Tools4ever als verschillende model verwerkersovereenkomsten van onze klanten als basis hebben gediend. Het in gezamenlijk overleg vaststellen van de afspraken binnen de onderlinge verwerkersovereenkomst is daarbij vaak een tijdrovend proces gebleken.

Wij zijn dan ook blij te kunnen melden dat wij ons vanaf heden voor onze IDaaS oplossing HelloID committeren aan de standaard verwerkersovereenkomst zoals die door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) in overleg met diverse partijen is opgesteld. Door deze standaardovereenkomst te hanteren hoeft er minder onderhandeld te worden over de onderlinge afspraken en is er minder juridisch advies nodig. Zo wordt er aan beide kanten tijd en geld bespaard.

< terug naar overzicht