Tools4ever implementeert een duurzaam milieubeheer

Tools4ever implementeert een duurzaam milieubeheer

Tools4ever, de specialist op het gebied van Identity Governance & Administration, heeft een op ISO 14001 gebaseerd milieumanagement systeem geïmplementeerd. Het bedrijf zorgt hiermee dat het altijd voldoet aan de geldende milieuwetgeving. Ook werkt het voortdurend aan een steeds slimmere bedrijfsvoering om het milieu minimaal te belasten en daarmee verder te gaan dan de milieuwetgeving voorschrijft. Naar verwachting zal Tools4ever in april het bijbehorende ISO14001 certificaat in ontvangst nemen.

ISO 14001 is de internationaal geaccepteerde standaard voor milieumanagementsystemen. Zo’n systeem wordt gebruikt om een bij de organisatie passend milieubeleid te ontwikkelen en de uitvoering ervan te borgen. Belangrijke kenmerken zijn dat milieumanagement op directieniveau is belegd, dat risicomanagement structureel aandacht krijgt en dat er met een Plan-Do-Check-Act cyclus voortdurend wordt gestuurd op verbeteringen.

George Bakker (Operationeel Directeur, Tools4ever) zegt:

“Maatschappelijk verantwoord ondernemen is bij ons een uitgangspunt. Rondom milieubeheer willen we daarbij graag de stap maken van de regels volgen naar proactief onszelf verbeteren. Er waren binnen Tools4ever altijd al tal van initiatieven om zaken beter, slimmer en duurzamer te doen, maar met een ISO 14001 managementsysteem doen we dat nog veel doelgerichter. Milieubeleid is nu een directieonderwerp, er wordt structureel over gerapporteerd en er wordt actief op gestuurd dat de belangrijkste aandachts- en verbeterpunten prioriteit krijgen.

Een milieuvriendelijke en duurzame bedrijfsvoering leeft echt binnen ons bedrijf. Zo geven we hardware zoals laptops en telefoons zoveel mogelijk een tweede leven. Medewerkers kunnen gebruikte apparaten kopen, we verkopen ze aan derden of recyclen de onderdelen. Daarnaast proberen wij ook het energieverbruik op kantoor steeds verder terug te dringen.”

Ook bij klanten en partners speelt milieumanagement, merkt Tools4ever. Met een transparante ‘milieuaanpak’ is voor alle betrokkenen duidelijk hoe specifieke onderwerpen zijn opgepakt. Ook kan men elkaar helpen bij milieuvraagstukken. Binnen Tools4ever wordt het managementsysteem nu verder uitgerold, zodat we na onze interne audits de uiteindelijke certificering kunnen voorbereiden.

< terug naar overzicht