}

Koppeling met AFAS

Koppeling met AFAS

Tools4ever is Certified Partner van AFAS en heeft een gecertificeerde koppeling met AFAS Profit en AFAS Online. Met deze koppelingen kunnen medewerkergegevens uit AFAS HRM real-time via IAM gesynchroniseerd worden met user accounts in het netwerk (Active Directory). De gegevens die worden uitgewisseld tussen AFAS en het netwerk zijn NAW-gegevens van medewerkers, contractgegevens en organisatorische gegevens. Voordelen van deze geautomatiseerde koppeling zijn de korte doorlooptijd voor het aanmaken van accounts, minder handmatig werk en fouten, en een verbetering in effectiviteit en efficiëntie.

Dankzij de koppeling met AFAS Online wordt iedere wijziging in AFAS Online gedetecteerd en volgens procedures automatisch doorgevoerd in het netwerk. Voorbeelden van wijzigingen en procedures zijn:

Wijziging in AFAS ProfitProcedure in netwerk
Nieuwe medewerker User account met e-mailbox, home directory en groepslidmaatschappen wordt aangemaakt.
Nieuwe functie medewerker User account krijgt meer rechten in het netwerk door de promotie.
Medewerker uit dienst User account wordt onmiddellijk gedisabled en verplaatst naar een andere OU. Twee maanden later wordt de home directory en e-maildata verplaatst naar secondary storage.
Medewerker gaat trouwen/scheiden De displaynaam en het e-mailadres worden aangepast.
Andere locatie voor medewerker Home directory data wordt verplaatst naar dichtstbijzijnde home directory server.

Tools4ever heeft tientallen vooraf gedefinieerde procedures die per organisatie aanpasbaar zijn. Hierdoor is het mogelijk om snel een exacte aansluiting te maken met het bestaande User Account management proces in de organisatie.

Voordelen van een geautomatiseerde koppeling:

  • Nieuwe medewerker direct productief
  • Foutloos aanmaken van accounts
  • Behalen van Service Levels
  • Behalen security/audits
  • Korte doorlooptijd aanmaken accounts