}

Koppeling met AFAS

Koppeling met AFAS

Als Certified Partner van AFAS beschikt Tools4ever over een gecertificeerde koppeling met AFAS Profit en AFAS Online. Dankzij deze koppeling wordt iedere wijziging in AFAS Profit of AFAS Online door HelloID gedetecteerd en volgens procedures doorgevoerd in het netwerk. De gegevens die worden uitgewisseld tussen AFAS en het netwerk zijn NAW-gegevens van medewerkers, contractgegevens en organisatorische gegevens. Voordelen van deze geautomatiseerde koppeling zijn de korte doorlooptijd voor het aanmaken van accounts, minder handmatig werk en fouten, en een verbetering in effectiviteit en efficiëntie.

Dankzij de koppeling met AFAS Online wordt iedere wijziging in AFAS Online gedetecteerd en volgens procedures automatisch doorgevoerd in het netwerk. Voorbeelden van wijzigingen en procedures zijn:

Wijziging in AFAS ProfitProcedure in netwerk
Nieuwe medewerker Op basis van informatie in AFAS wordt een user account aangemaakt in (Azure) AD met de juiste groepslidmaatschappen. Afhankelijk van de functie van de nieuwe medewerker worden user accounts en ook rechten in andere systemen aangemaakt (SAP, PlanCare, Cura, TOPdesk, etc.). Tools4ever heeft meer dan 150 koppelingen met verscheidene doelsystemen.
Nieuwe functie medewerker User accounts krijgen andere rechten in het netwerk. Het meegeleverde autorisatiemodel in HelloID wordt automatisch geraadpleegd en er worden rechten toegevoegd en afgenomen.
Medewerker uit dienst User accounts worden gefaseerd ontmanteld en betrokken medewerkers in de organisatie worden geïnformeerd.
Medewerker gaat trouwen/scheiden De displaynaam en het e-mailadres worden (indien gewenst) aangepast.
Andere locatie voor medewerker Home directory data wordt verplaatst naar dichtstbijzijnde home directory server.


Tools4ever heeft tientallen vooraf gedefinieerde procedures die per organisatie aanpasbaar zijn. Hierdoor is het mogelijk om snel een exacte aansluiting te maken met het bestaande User Account management proces in de organisatie.

Voordelen van een geautomatiseerde koppeling:

  • Nieuwe medewerker direct productief
  • Foutloos aanmaken van accounts
  • Bidirectionele koppeling
  • Behalen van Service Levels
  • Behalen security/audits
  • Korte doorlooptijd aanmaken accounts