}

Koppeling met Aura

Koppeling met Aura

Vereenvoudigd beheer Aura bibliotheek software

Systeem- en functioneel beheerders zijn veel tijd kwijt om leerlinggegevens handmatig bij te houden in Aura.

Alle benodigde gegevens voor het beheer van Aura zijn aanwezig in het schoolinformatiesysteem (SIS). Met de IAM - Aura koppeling worden deze gegevens automatisch in Aura doorgevoerd. Iedere keer dat informatie over een leerling wijzigt, wordt deze informatie door de IAM gedetecteerd en automatisch geïmporteerd in Aura.

Wat zijn de voordelen van IAM - Aura koppeling:

  • Beheer van leerlinggegevens in Aura wordt vereenvoudigd;
  • Tijdwinst omdat leerlinggegevens aan het begin van het schooljaar automatisch worden ingevoerd;
  • Tussentijdse mutaties worden automatisch in Aura verwerkt.