}

Koppeling met Exchange

Koppeling met Exchange

IAM heeft een volledige koppeling met Exchange en kan daardoor het beheer van aan e-mail gerelateerde zaken uit handen nemen. Zo zorgt IAM er bijvoorbeeld voor dat e-mailboxen voor nieuwe medewerkers per direct beschikbaar zijn of voert de software automatisch naamswijzigingen (bijvoorbeeld bij een huwelijk) door in het e-mailaccount. IAM zorgt er dan voor dat de naam van het primaire e-mailadres wordt veranderd naar de nieuwe naam en dat de oude naam als alias wordt toegevoegd aan de nieuwe e-mailbox. Maar IAM biedt nog meer:

Functionele e-mailbox

Het is mogelijk om functionele e-mailboxen aan te maken in Exchange en de rechten te beheren. In combinatie met de Self Service module van IAM kan een medewerker toegang vragen tot een functionele e-mailbox en kan IAM deze toekennen na de goedkeuring van de eigenaar van de functionele e-mailbox. Periodiek kan IAM een e-mail uitsturen naar de functionele e-mailbox met een overzicht van de medewerkers die toegang hebben tot de functionele e-mailbox. Iedereen die de functionele e-mailbox leest, kan dan zien wie nog meer toegang heeft. Via de Self Service module van IAM kan de organisatie zelfstandig de rechten aanpassen.

Distributielijst management in Exchange 

Een set van distributielijsten kunnen volledig automatisch in Exchange beheerd worden door IAM. IAM gebruikt hiervoor bijvoorbeeld informatie uit de Active Directory of het HR-systeem. Zo kan IAM automatisch het lidmaatschap van een eindgebruiker beheren voor een bepaalde distributielijst op basis van de afdeling van de eindgebruiker in het HR-systeem. Een medewerker van de financiële administratie wordt daardoor automatisch lid van de distributielijst 'afd. financiële administratie'. Naast het reguleren van de lidmaatschappen kan IAM ook distributielijsten in Exchange aanmaken, hernoemen en verwijderen op basis van de wijziging in het HR–systeem.

Mailbox stores

IAM kan op basis van bepaalde persoonskenmerken (bijvoorbeeld functie en locatie) een user in de juiste mailbox store zetten. Zo kan direct een onderscheid worden gemaakt tussen users die een grote hoeveelheid opslagcapaciteit nodig hebben en users die veel minder opslagcapaciteit nodig hebben. Ook kan een user op basis van de locatie worden toegewezen naar juiste mailbox store, meestal de dichtstbijzijnde mailbox store om traffic op het netwerk beperkt te houden.