}

Koppeling met Magister

Koppeling met Magister

Het beheer van netwerk accounts (inlognamen, ed.) voor leerlingen wordt steeds complexer. Accounts moeten aan het begin van schooljaar aangemaakt worden maar wijzigen ook steeds vaker in de loop van het schooljaar. Namen van leerlingen blijken verkeerd gespeld te zijn, wijzigingen in groepslidmaatschappen, resetten van wachtwoorden, etcetera.

Veel van de gegevens over de leerlingen is al aanwezig in het leerlingvolgsysteem Magister. Onze software zorgt ervoor dat de gegevens uit Magister automatisch (zonder enige handmatige tussenkomst) beschikbaar komt in: de Active Directory, Novell (NDS), Unix maar ook in toegangssystemen, elektronische leeromgevingen (ELO), cloud-applicaties (Google Apps en Office365), bibliotheeksystemen, etcetera.