}

Koppeling met MijnCaress

Koppeling met mijnCaress, Caress van PinkRoccade

Wilt u de eenduidige manier van beheren van Windows accounts ook toepassen op andere applicaties in uw netwerk? IAM kan koppelen met diverse applicaties ten behoeve van downstream provisioning. mijnCaress, het elektronisch cliënten dossier (ECD) van PinkRoccade Healthcare is één van die applicaties.

Op basis van informatie uit ieder willekeurig bronsysteem (veelal HR-systeem) kan IAM automatisch in het digitale zorgdossier Caress de volgende acties verrichten:

  • Aanmaken van user
  • Wijzigen van een user
  • Resetten van een wachtwoord voor een user
  • Toevoegen en ontnemen van autorisaties

Ten behoeve van rapportage, kan IAM tevens:

  • Uitlezen van alle autorisaties
  • Uitlezen van alle users (en welke autorisaties hebben de users al – lijst vorm)