Nedap Ons

Nedap Ons

Nedap Ons is een uitgebreide softwareoplossing voor zorgmanagement, ontworpen voor het stroomlijnen van administratieve taken van zorgorganisaties. Het bevat functies voor het beheer van informatie over zowel medewerkers als cliënten, planning en autorisatie.

Zekerstellen dat medewerkers in de gezondheidszorg de juiste toegangsrechten hebben tot cliëntinformatie is essentieel voor het behoud van privacy en veiligheid. Het beheren van deze toegangsrechten kan een uitdaging zijn, vooral als het gaat om frequente wijzigingen in rollen, roosters en locaties van medewerkers. Handmatig beheer leidt tot inefficiëntie, verhoogde kosten en een gebrek aan transparantie.

Hoe HelloID integreert met Nedap Ons

Met onze standaard én door Nedap gecertificeerde koppeling integreert de Identity & Access Management (IAM) oplossing HelloID met Nedap Ons. De IAM-oplossing automatiseert alle beheerprocessen omtrent gebruikersaccounts en toegangsrechten in Nedap Ons op basis van informatie uit HR- en planningssystemen. Zo zorgt HelloID automatisch voor efficiënt, veilig en compliant beheer van zowel gebruikers als autorisaties binnen Nedap Ons.

Aanmaken en bijwerken van (meerdere) gebruikersaccounts

Een medewerker kan afhankelijk van zijn of haar rollen over meerdere Nedap Ons gebruikersaccounts beschikken. Doordat HelloID voor elke medewerker alle contractgegevens uitleest uit een HRM-systeem, kan HelloID voor elk actief contract automatisch een gebruikersaccount aanmaken met de daarbij behorende rol. Eventuele wijzigingen in persoons- of contractgegevens past HelloID automatisch aan. Alles is in Nedap Ons gebaseerd op de contracten van de medewerker. Verloopt de einddatum van het dienstverband? Dan wordt automatisch binnen Nedap alles dicht gezet voor die contracten.

Beheren van weekkaart- en deskundigheidsprofielen

De integratiemogelijkheden van HelloID zorgen voor een moeiteloos beheer van weekkaart- en/of deskundigheidsprofielen in Nedap Ons, die hierdoor altijd up-to-date zijn. Het koppelen van bronnen als HRM- en roostersystemen maakt het instellen van weekkaarten met specifieke tijdregistraties voor medewerkers in verschillende applicaties mogelijk. Deskundigheidsprofielen zorgen er op hun beurt voor dat je de juiste zorguren automatisch toewijst aan gekwalificeerde medewerkers. HelloID maakt van het beheren en up-to-date houden van weekkaart- en deskundigheidsprofielen in Nedap Ons een gestroomlijnd en zorgeloos proces.

Updaten van standaard-, aangepast- en rolbereik

Het is voor het zorgproces cruciaal dat gebruikers over de juiste autorisaties beschikken voor het kunnen uitvoeren van hun werkzaamheden, maar ook je dat onnodige inzage in gegevens voorkomt. De autorisatiematrix in HelloID maakt volledig geautomatiseerd beheer mogelijk van zowel het standaard-, aangepast- of rolbereik op basis van medewerkersinformatie, dienstverbanden en organisatorische gegevens. Met behulp van het aangepast bereik is het mogelijk een planning of rooster te volgen.

De koppeling is gestandaardiseerd en door Nedap gecertificeerd, wat belangrijke voordelen biedt. Zo is maatwerk niet nodig en is de implementatietijd kort. HelloID koppelt met Nedap Ons via een REST API, die door Nedap beschikbaar is gesteld. Deze maakt interactie mogelijk met services en data die onderdeel uitmaken van Nedap Ons.
De gecertificeerde Nedap Ons connector beheert efficiënt gebruikersaccounts en toegangsrechten en zorgt voor een veilige en compliant omgeving.

HelloID voor Nedap Ons helpt je met

 • Onmiddellijke toegang tot cliëntinformatie: Zorgmedewerkers beschikken vanaf hun eerste werkdag over de juiste toegang tot cliëntinformatie in Nedap Ons.
 • Aanzienlijke vermindering van taken op het gebied van gebruikersaccountbeheer: De koppeling automatiseert een flink aantal taken gerelateerd aan gebruikersaccountbeheer, wat tijd en middelen bespaart voor organisaties.
 • Meer ondersteuning voor zorgprocessen: Het automatiseren van administratieve taken maakt personeel vrij om zich te richten op het verbeteren van zorgprocessen.
 • Automatische updates op basis van HR- en roostergegevens: Wijzigingen in personeelsgegevens zoals aanname, beëindiging en planning verwerkt HelloID automatisch in Nedap Ons, wat nauwkeurige en actuele toegangsrechten garandeert.

Nedap ONS via HelloID koppelen met bron- en doelsystemen

HelloID maakt het koppelen van Nedap Ons met diverse andere systemen mogelijk. Deze integraties leiden tot efficiënter beheer van gebruikersaccounts en toegangsrechten, en zorgen voor een veilige en compliant omgeving. Enkele voorbeelden van veelvoorkomende integraties zijn:

 • AFAS – Nedap Ons koppeling: Het verbinden van HelloID met beide systemen maakt het automatisch aanmaken en bijwerken van gebruikersaccounts en -rechten in Nedap Ons mogelijk op basis van informatie uit AFAS. De werkwijze stroomlijnt het proces van indiensttreding en contractwijzigingen, en verbetert daarnaast de samenwerking tussen beide afdelingen.
 • Visma Raet (YouForce) – Nedap Ons koppeling: Verbeter de samenwerking tussen HR en functioneel beheer door het koppelen van het HRM-systeem Visma Raet met het elektronisch cliëntdossier van Nedap met behulp van HelloID. Met automatische accountcreatie en het toekennen van de juiste autorisaties bij indiensttreding en contractwijzigingen, zorgt HelloID voor een efficiënter proces en een nauwkeurige synchronisatie tussen Visma Raet en Nedap Ons.
 • (Azure) Active Directory – Nedap Ons koppeling: Vereenvoudig het proces van inloggen en toegangsbeheer door het synchroniseren van de voor single sign-on (SSO) noodzakelijke attributen in Nedap Ons en Active Directory. Met SSO beschikken gebruikers over één set inloggegevens voor meerdere systemen, wat zowel de informatiebeveiliging als gebruiksvriendelijkheid verhoogt.
Microsoft 365

Microsoft 365

 • Doel
Visma.net

Visma.net

 • Bron
SQLite

SQLite

 • Bron
 • Doel