}

Koppeling met SOMtoday

Koppeling met SOMtoday

Het beheer van netwerk accounts voor leerlingen wordt steeds complexer. Een veelvoud aan accounts moeten aan het begin van schooljaar aangemaakt worden, maar ook tijdens het schooljaar moeten wijzigingen doorgevoerd worden. En leerlingen dienen toegang te krijgen tot diverse applicaties, e-mailomgevingen, het file systeem en de elektronische leeromgeving.

Veel van de gegevens over de leerlingen is al aanwezig in SOM (@VO). IAM zorgt ervoor dat de gegevens uit SOM (@VO) automatisch (zonder enige handmatige tussenkomst) beschikbaar komt in de Active Directory, Novell (NDS), Unix maar ook andere onderwijstoepassingen, zoals toegangssystemen, elektronische leeromgevingen, bibliotheeksystemen, etc. Een mutatie in SOM (@VO) wordt door IAM gedetecteerd en vervolgens wordt de noodzakelijke actie ondernomen.

Voordelen koppeling

De voordelen van een geautomatiseerde koppeling tussen SOM (@VO) en doelsysteem zijn onder andere volledige consistentie, kortere doorlooptijden voor het aanmaken van accounts, het foutloos aanmaken van accounts en het toe kunnen passen van een workflow.