}

Afas profit HRM Active Directory synchronisation

AFAS Profit HRM is een bekend HRM systeem in Nederland. We zien klanten die medewerkers en externen of uitzendkrachten in AFAS Profit HRM registreren en vervolgens de wens koesteren dat deze medewerkers ook meteen automatisch via provisioning naar Active Directory worden gekoppeld. 

Recentelijk heb ik een dergelijke provisioning oplossing voor een grote klant gerealiseerd, waarbij de klant voor een workflow oplossing met e-formulieren heeft gekozen via het UMRA framework. De speerpunten van deze oplossing zijn:
  • PZ medewerker boekt medewerker in AFAS Profit HRM.
  • AFAS heeft een ingebouwde AFAS2UMRA export job die elke dag om 6:00 een CSV export draait van alle ingeschreven medewerkers. Eventueel kan UMRA ook rechtstreeks uit AFAS lezen, deze klant koos echter voor een push oplossing.
  • UMRA voert elke nacht een compare uit tussen AFAS Profit HRM en Active Directory. Zodra iemand tussen nu en 30 dagen in de toekomst in dienst komt, wordt er een mail notificatie uitgezet naar de helpdesk.
  • Een helpdeskmedewerker opent zijn/haar e-formulier "Nieuwe gebruiker (AFAS-NL)", waarin de medewekers uit de notificatie direct zichtbaar zijn.
  • De helpdeskmedewerker verrijkt het aanmaakproces met keuzes zoals groeplidmaatschappen, over te nemen autorisaties van een voorbeeldaccount, mailbox store, telefoonnummers en informatie weg te schrijven in andere applicaties en/of databases.
  • Het UMRA e-formulier maakt een account met resources aan in Active Directory en schrijft tevens direct een call weg naar het helpdesksysteem (ManageEngine) om de rapportage volledig te houden.
  • Notificatie richting de manager om aan te geven dat het account aangemaakt is.
Bovenstaande oplossing is met ongeveer 5 dagen aan consultancy inspanning te realiseren, wat betrekkeling kort is. Het volledige aanmaakproces voor deze klant is nu tijdig en kan zonder fouten volgens bedrijfsstandaarden worden uitgevoerd.
 

SAP koppeling met Active Directory

Bij 1 van grootste ziekenhuizen van Nederland heb ik recentelijk een SAP koppeling naar Active Directory opgeleverd met behulp van UMRA van Tools4ever. Het scenario is dat SAP elke x minuten een feed aanleverde in CSV formaat met alle wijzigingen, die vervolgens in Active Directory verwerkt moeten worden. Met behulp van specifieke codes voor bepaalde mutaties (instroom, doorstroom, uitstroom) weet de UMRA engine welke business logica uitgevoerd moet worden.

Lees meer

User- en toegangsbeheer in cloud applicaties: een uitdaging

Cloud applicaties als Google Apps, Salesforce.com, GoToMeeting, Office 365, itslearning, AFAS Online en RAET Online worden steeds meer ingezet in het bedrijfsleven. Bij cloud applicaties is het lastiger om exact te weten wie toegang heeft tot welke applicaties en data. Leveranciers van cloud oplossingen geven helaas weinig prioriteit aan het ontwikkelen van beter beheer van user accounts en toegangsrechten in hun applicaties.

Lees meer

De vooroordelen van Single Sign On

Veel IT managers en Security Officers zijn terughoudend als het gaat om het implementeren van een Single Sign On (SSO) oplossing, hoewel de voordelen van SSO duidelijk zijn. Namelijk onder andere gebruikersgemak voor de eindgebruiker en minder wachtwoord reset calls naar de helpdesk. De terughoudendheid ten aanzien van SSO wordt in de hand gewerkt door een aantal vooroordelen over SSO.

Lees meer

RBAC: sleutelrol, beheer en evolutie

Veel organisaties zijn bezig met RBAC in meer of mindere vorm; verkenning, project, implementatie, vulling of beheer. We zien dat dit gestuurd wordt door normen als NEN7510, waarin voornamelijk staat beschreven dat je moet kunnen aantonen waarom iemand een autorisatie nodig heeft en hoe deze tot stand is gekomen. Inmiddels weten we dat RBAC niet een heilige graal is, maar dat veel implementaties stuk lopen door de te grote scope en complexiteit.

Lees meer

Single Sign On met terminal emulatie (VAX64, AS/400, Linux, SSH)

We zien dat veel organisaties steeds bewuster bezig zijn met security, waarschijnlijk mede ingegeven door regelgeving zoals NEN7510 en ICT-audit trajecten. Naast het autorisatiebeheer binnen applicaties, waar we al verschillende oplossingen voor bieden zijn we ook actief op het authenticatie-vlak, namelijk met een Single Sign On (SSO) oplossing.

Lees meer