Steeds vaker zie je dat scholen hun dienstverlening willen uitbreiden, wat ook meer druk op de ICT omgeving oplevert. Je krijgt te maken met ELO's (electronische leeromgevingen), zoals TeleTop, N@TSchool en IT's Learning, die ook een constante informatiebehoefte hebben. Leerlingen stromen steeds vaker flexibel in, los van de standaard 1 augustus elk jaar. Ook wil je applicaties mogelijk gaan aanbieden op meer gestructureerde wijze, bijvoorbeeld afhankelijk van klas, locatie, studie of leerjaar.

Al deze zaken leiden ertoe dat het onderhoud op de user accounts complexer en intensiever wordt. Tussentijdse wijzigingen moeten meteen worden doorgevoerd omdat anders leerlingen niet bij de juiste applicaties of projecten kunnen komen, en je wilt ook ervoor zorgen dat uitgeschreven leerlingen niet onnodig het systeem vervuilen, wat naast overhead ook een security riciso kan zijn.
De afgelopen jaren heb ik een groot aantal implementaties gecoordineerd en uitgevoerd bij middelbare scholen en ROC's, waarbij je steeds vaker dezelfde zaken ziet terugkeren. Vaak zijn er (VB) scripts aanwezig die grotendeels goed functioneren, maar door wijzigingen in Active Directory structuur, overgang naar Exchange 2007 en de intensivering van de mutaties niet meer geschikt zijn voor de toekomst. Je kunt in eerste instantie al veel bereiken door te zorgen dat alle mutaties tijdig worden genotificeerd. Het is voor ICT al heel waardevol om tijdig te weten dat bepaalde zaken in de organisatie gewijzigd zijn zodat je hier rekening mee kunt houden.
 
Ik werk met UMRA om verschillende scenario's neer te zetten zodat het verwerken van nieuwe leerlingen, muteren van bestaande leerlingen en het uitschakelen van uitgeschreven leerlingen geautomatiseerd kan worden. De bestaande situatie van een school blijft altijd gehandhaafd, echter blijkt vaak wel dat met de introductie van deze methode, je kunt winnen aan functionaliteit. Waar vroeger nooit werd gedacht over het automatisch genereren van een distributiegroep voor een mentor en het koppelen van de leerlingen, kan dat nu zonder interventie van systeembeheer gewoon op de achtergrond afgehandeld worden en ook up-to-date gehouden worden. Tijdens zo'n traject komt ook meteen alle vervuiling naar boven zodat scholen de kans krijgen om de verschillende systemen op te schonen.

Visie van Tools4ever over koppeling met schoolsysteem (Magister, @VO) naar netwerk (Microsoft, Novell) en ELO (TeleTop, Moodle, IT's Learning, N@TSchool, etc)