In de praktijk: nieuwe TOPdesk connector

In de praktijk: nieuwe TOPdesk connector

Door: Farid Ouachour

De afgelopen jaren hebben wij bij diverse klanten onze UMRA – TOPdesk connector geïmplementeerd. Via deze native koppeling is het mogelijk om informatie uit TOPdesk te gebruiken in het user account beheer proces.

Recentelijk hebben wij samen met een klant gekeken naar eventuele uitbreidingen die mogelijk zijn in de bestaande TOPdesk connector. Deze klant had wel koppeling tussen het HR-systeem en TOPdesk, maar deze koppeling was niet volledig automatisch. Daardoor moeten een aantal acties handmatig uitgevoerd worden. Dit zorgde voor vervuiling binnen applicaties en hogere kosten voor licenties.

Gebruikersbeheer

Zoals gezegd had de klant een koppeling tussen het HR-systeem, Beaufort, en TOPdesk. Echter, deze koppeling was nog niet gerealiseerd door middel van onze oplossing UMRA en ook nog niet volledig automatisch. Het e-mailadres, de inlognaam en self-service inlognaam ontbraken waardoor deze elke keer nog handmatig aangevuld moesten worden als een nieuwe medewerker werd opgevoerd in het HR-systeem. Wanneer een medewerker uit dienst ging, moesten deze velden ook handmatig weer leeggemaakt worden. Met de vernieuwde TOPdesk connector van UMRA worden elke nacht de inlognamen en e-mailadressen bijgewerkt voor zowel nieuwe medewerkers als medewerkers die uit dienst zijn gegaan.

Wijzigingsbeheer

Via UMRA was het uitdienstproces ingeregeld bij de klant. UMRA meldde de gebruiker af, maar de gebruiker bleef nog wel actief in applicaties. Dit zorgde voor onnodige kosten door teveel licenties en vervuiling binnen de applicaties. UMRA weet echter wel welke applicaties gekoppeld zijn aan een medewerker, want dit leest UMRA uit in de Active Directory. Met de vernieuwde TOPdesk connector kan UMRA wijzigingsverzoeken in de uitvoeringsfase en/of implantatie fase aan maken op basis van een sjabloon. Aan een wijziging worden activiteiten gekoppeld voor de applicatiebeheerder(s). Daarnaast wordt er gekeken of de medewerker mobile devices, zoals een laptop, smartphone of tablet, in bruikleen heeft. Wanneer dit het geval is wordt er een extra activiteit gekoppeld aan de beheerder.

Farid Ouachour

Geschreven door:
Farid Ouachour

Farid Ouachour is als IAM consultant en technisch coach werkzaam bij Tools4ever. In die hoedanigheid is hij verantwoordelijk voor het oplossen van technische vraagstukken bij klanten, maar ook projectmanagement en klantmanagement. Daarnaast houdt hij zich bezig met het begeleiden van consultants en het bewaken van Tools4evers consultancybeleid.

Anderen bekeken ook

In de praktijk: koppeling HR en planning voor de juiste autorisaties

In de praktijk: koppeling HR en planning voor de juiste autorisaties

24 maart 2015