De helpdesk wordt vaak overladen met aanvragen voor wachtwoord resets. Hoewel deze aanvragen vrij eenvoudig zijn om op te lossen, is het voor de helpdesk ook een taak die veel tijd kost en bovendien afleidt van de andere bezigheden van de helpdesk medewerker. Afhankelijk van de grootte van de organisatie kunnen er zelfs meer dan 100 telefoontjes voor een wachtwoord reset per week zijn. Uit ervaring kunnen we zeggen dat 70% van deze telefoontjes direct opgelost moet worden omdat de gebruiker anders geen toegang heeft tot zijn pc of de applicaties die hij nodig heeft om te kunnen werken.

Het aantal password reset aanvragen is vaak afhankelijk van het aantal wachtwoorden en de benodigde wachtwoordcomplexiteit. Hoe groter het aantal verschillende, complexe wachtwoorden dat onthouden moet worden door gebruikers hoe meer telefoontjes er naar de helpdesk gaan voor een wachtwoord reset. Zeker met de strenge wachtwoordpolicies en het regelmatig moeten wijzigen van het wachtwoord loopt het aantal wachtwoord reset calls hard op. Voor eindgebruikers is het niet efficiënt en frustrerend om elke keer de helpdesk te benaderen om het wachtwoord te laten resetten. Dit lossen gebruikers vaak op door hun wachtwoorden op te schrijven, bijvoorbeeld op post-its, en dit zorgt uiteraard voor slechte informatiebeveiliging.

De helpdesk kan enorm veel tijd besparen door gebruikers zelf hun wachtwoord te laten resetten. Met een self-service reset password oplossing kunnen eindgebruikers eenvoudig hun wachtwoord resetten na het beantwoorden van een aantal vooraf ingestelde vragen. Het zelf kunnen resetten van een wachtwoord bespaart tijd voor zowel de helpdeskmedewerkers als de eindgebruikers, waardoor zijn meer tijd kunnen besteden aan meer kritische taken.