}

Blog

Lees hier de laatste IGA-ontwikkelingen

Remote Onboarding: wat is daarvoor nodig?

Met het enthousiasme dat een nieuwe medewerker is binnengehaald, zo wilt u ook dat hij of zij de eerste werkdag start. Het komt steeds meer voor dat deze eerste werkdag, de onboarding, vanuit huis plaatsvindt. Aangezien de onboarding directe invloed heeft op het werkgeluk en succes van nieuwe werknemers, is het van belang dat dit proces digitaal vlekkeloos verloopt. Hieronder leest u wat daarvoor nodig is en hoe wij daarbij kunnen helpen.

Lees meer

Veilig thuiswerken: wat komt daar voor bedrijven bij kijken?

Er wordt op dit moment veel thuisgewerkt en in de toekomst wordt verwacht dat werknemers dit ook zullen blijven doen. De ervaringen met thuiswerken zijn overwegend positief, maar tegelijkertijd zijn er ook zorgen. Zo ziet het Openbaar Ministerie al een grote toename in cybercriminaliteit (phishing, valse websites en geïnfecteerde e-mails). Hoe handhaaft u de security nu werknemers meer thuiswerken? En wat komt daar voor bedrijven bij kijken?

Lees meer

Single password of Single Sign-on?

Eindgebruikers dienen vaak een groot aantal gebruikersnamen en wachtwoorden te onthouden. Dit resulteert in ongemak voor de gebruikers, onveilige situaties (omdat eindgebruikers wachtwoorden noteren of eenvoudige wachtwoorden kiezen) en veel calls naar de helpdesk van eindgebruikers die hun wachtwoord zijn vergeten. De eindgebruiker moet het makkelijker krijgen om zijn login credentials te onthouden. Een oplossing is dat alle wachtwoorden in alle systemen hetzelfde zijn en blijven. Hiervoor kan gebruik gemaakt worden van een wachtwoord synchronisatie tool, zoals Password Synchronization Manager (PSM).

Lees meer

Voorkom fraude met cijfers en absentie eenvoudig

De afgelopen jaren zijn er verschillende incidenten geweest met het wijzigingen van cijfers en absentie door leerlingen. Kortgeleden was het incident op het Barleaus Gymansium waarbij leerlingen het wachtwoord van de conrector hebben afgekeken en vervolgens een jaar lang cijfers en absentie hebben bewerkt. In 2011 was er een vergelijkbaar incident waarbij leerlingen cijfers hadden aangepast en hier zelfs voor betaald werden. Leerlingen hebben hier wachtwoorden gezien via de beamer doordat docenten deze op de verkeerde plek invulden. Ook in België komt dit regelmatig voor. Het televisieprogramma Telefacs van 21 oktober 2014 gaat in een reportage in op het wijzigen van cijfers en absentie.

Lees meer

Categorieën

Single Sign On , Wachtwoord synchronisatie

single logon , strong authentication , two factor authentication , wachtwoord complexiteit , wachtwoord synchronisatie , wachtwoordbeleid

De keerzijde van gratis e-maildiensten

Veel scholen hebben de afgelopen jaren gretig gebruik gemaakt van de gratis e-maildiensten van bijvoorbeeld Google en Microsoft. Gmail en MS Live@Edu bieden een aantal tastbare voordelen voor scholen en universiteiten (bijvoorbeeld afgestuurde studenten houden een account), maar het creëren en beheren van de user accounts in deze e-mailtoepassingen kan een behoorlijke uitdaging zijn. Daarnaast worden Active Directory wachtwoorden niet automatisch gesynchroniseerd met deze gratis diensten en dat kan een extra belasting vormen voor de helpdesk omdat wachtwoorden voor e-mail vaker gereset moeten worden.

Lees meer