Blog

Lees hier de laatste IGA-ontwikkelingen

In 4 stappen Role Based Access Control

In veel organisaties worden de rollen, functies en permissies van medewerkers handmatig bijgehouden in Excel sheets. Voor een aantal organisaties zijn we bezig dit te automatiseren door de inzet van Role Based Access Control (RBAC). RBAC maakt het voor organisaties veel inzichtelijker wie welke rol heeft, welke permissies een medewerker heeft en zorgt ervoor dat rollen en permissies automatisch worden toegekend, dus zonder tussenkomst van ICT. Het is mogelijk om RBAC in 4 eenvoudige stappen al redelijk op detailniveau te realiseren.

Lees meer

Categorie

Role Based Acces Control

abac , attributen , hr-systeem , RBAC , role based access control , wfm , workflow management

Stappenplan RBAC model

Veel organisaties zijn bezig met RBAC in meer of mindere vorm. Dit wordt gestuurd door normeringen waarin staat beschreven dat organisaties moeten kunnen aantonen waarom iemand een autorisatie nodig heeft en hoe deze tot stand is gekomen. Veel RBAC implementaties lopen stuk door de te grote scope en complexiteit. Het advies is om RBAC op een gestapelde manier te benaderen.

Lees meer

3 natuurlijke bronnen om RBAC in te voeren in je organisatie

Wanneer een organisatie Role Based Access Control (RBAC) wil invoeren weten ze vaak niet waar ze moeten beginnen. RBAC kan echter vrij snel worden ingericht op basis van een aantal bronnen die aanwezig is binnen de organisatie.

Lees meer

Categorie

Role Based Acces Control

flexpool , hiërarchie , hr-systeem , rbac , role based access control , roosterpakket