}

Blog

Lees hier de laatste IGA-ontwikkelingen

Remote Onboarding: wat is daarvoor nodig?

Met het enthousiasme dat een nieuwe medewerker is binnengehaald, zo wilt u ook dat hij of zij de eerste werkdag start. Het komt steeds meer voor dat deze eerste werkdag, de onboarding, vanuit huis plaatsvindt. Aangezien de onboarding directe invloed heeft op het werkgeluk en succes van nieuwe werknemers, is het van belang dat dit proces digitaal vlekkeloos verloopt. Hieronder leest u wat daarvoor nodig is en hoe wij daarbij kunnen helpen.

Lees meer

Een Identity & Access Management oplossing in de overheid

Een goede beveiliging van ICT is cruciaal, vooral binnen de overheid. Datalekken liggen op de loer en omdat het gaat om gevoelige persoonsgegevens, zoals Burgerservicenummers of gegevens over zorg of maatschappelijke dienstverlening, kan het lek een grote impact hebben op het leven van burgers wanneer de gegevens worden ingezien door onbevoegden.

Lees meer

Veilig thuiswerken: wat komt daar voor bedrijven bij kijken?

Er wordt op dit moment veel thuisgewerkt en in de toekomst wordt verwacht dat werknemers dit ook zullen blijven doen. De ervaringen met thuiswerken zijn overwegend positief, maar tegelijkertijd zijn er ook zorgen. Zo ziet het Openbaar Ministerie al een grote toename in cybercriminaliteit (phishing, valse websites en geïnfecteerde e-mails). Hoe handhaaft u de security nu werknemers meer thuiswerken? En wat komt daar voor bedrijven bij kijken?

Lees meer

In de praktijk: koppeling HR en planning voor de juiste autorisaties

Organisaties gebruiken meestal het HR systeem als bron voor het (automatisch) aanmaken van user accounts in de Active Directory en het toewijzen van bijbehorende autorisaties. Daarnaast wordt er in diverse branches, zoals gezondheidszorg, gebruik gemaakt van planning software, waarin alle users nog een keer aangemaakt worden en vervolgens kunnen worden ingeroosterd. Wanneer medewerkers op verschillende locaties werkzaam zijn of moeten invallen voor een collega zijn er vaak additionele of flexibele autorisaties nodig om te kunnen werken. Deze autorisaties worden vaak handmatig door een service desk toegevoegd en verwijderd. Hoewel, het verwijderen van autorisaties wordt ook vaak vergeten. Hierdoor kan een medewerker geen of teveel toegang hebben tot de applicaties die nodig zijn om zijn werk uit te kunnen voeren.

Lees meer

Categorieën

User Provisioning

accountbeheer , active directory , inplanning , intus , koppeling , planning , rooster , umra

User provisioning vanuit HR-systeem zonder extra licentiekosten

2015, een nieuw jaar. Ook een jaar waarin bestaande contracten met IT-leveranciers aflopen en organisaties moeten kijken of hun huidige systeem nog bij hun ambitie past of dat er toch een vervangend systeem moet komen. Binnen de markt van HR-systemen is het zeer gebruikelijk dat meerjarige contracten worden afgesloten. Wanneer deze contracten aflopen staan organisaties voor een belangrijke keus. Want anders dan een aantal jaar geleden, kunnen organisaties nu kiezen tussen een traditioneel on-premises HR-pakket of een cloud versie. De voor- en nadelen van de twee vormen kennen we inmiddels wel, maar waar vaak minder rekening mee wordt gehouden is het gebruik van informatie uit het HR-pakket voor het beheer van identiteiten in het netwerk.

Lees meer

Categorieën

User Provisioning

auto provisioning , hr , hr-systeem , koppeling hr applicatie , user account