HR2Day

HR2Day

De HR2day source connector maakt het beheren van toegangsrechten en gebruikersaccount binnen je organisatie eenvoudiger, consistenter en minder foutgevoelig. De koppeling automatiseert deze processen in belangrijke mate op basis van HR2day. In dit artikel lees je meer over deze koppeling, de specifieke mogelijkheden die dit biedt en de voordelen.

  Wat is HR2day

  HR2day is 100% cloud-gebaseerd en ontwikkeld op het cloudplatform van Salesforce. Dit betekent in de praktijk dat de HR-oplossing altijd en overal op ieder apparaat beschikbaar is. HR2day kan als single source of truth fungeren, waarbij je het HR-systeem als bronsysteem gebruikt en zo verzekert dat je altijd actuele, kloppende HR-gegevens tot je beschikking hebt.

  Waarom is een HR2day koppeling handig?

  Een belangrijke voorwaarde voor het succes van je organisatie is de aanwezigheid van het juiste talent. Je wilt de employee journey van jouw medewerkers dan ook soepel en efficiënt laten verlopen, en waar mogelijk naar een hoger niveau tillen. HR2day helpt je hierbij. De moderne HR-oplossing ondersteunt alle HR-processen binnen je organisatie vanuit één centrale database. Ook biedt de oplossing uitgebreide selfservice-functionaliteiten. De HR2day connector maakt een koppeling met veelvoorkomende doelsystemen mogelijk, zoals:

  • Active Directory
  • Entra ID
  • TOPdesk

  Verdere details over de koppeling met deze doelsystemen zijn te vinden verderop in het artikel.

  HelloID voor HR2day helpt je met

  Foutloos accountbeheer: Indien een nieuwe medewerker in dienst treedt moet je allerlei accounts aanmaken en autorisaties toekennen. De integratie van HR2day en HelloID tilt je serviceniveau naar een hoger niveau en zorgt met behulp van automatisering voor foutloos accountbeheer. Belangrijk, want eventuele fouten kunnen veel hinder en frustratie opleveren. Beschikt een medewerker bijvoorbeeld niet over de juiste accounts en/of autorisaties? Dan kan dit de productiviteit in belangrijke mate aantasten. Met foutloos accountbeheer verbeter je de gebruikerstevredenheid.

  Accounts sneller aanmaken: Een belangrijke voorwaarde voor het optimaal productief zijn van personeel is de toegang tot de juiste systemen, applicaties en gegevens. Je wilt dan ook zo snel mogelijk alle benodigde accounts aanmaken en autorisaties toekennen. De integratie van HR2day en HelloID automatiseert en versnelt dit proces in belangrijke mate. Maak je een nieuwe medewerker aan in HR2day? Dan detecteert HelloID deze wijziging, maakt op basis hiervan in je doelsystemen automatisch de benodigde accounts aan en kent de gewenste autorisaties toe.

  Sterkere beveiliging: Een adequaat beheer van gebruikersaccounts en autorisaties speelt een cruciale rol in beveiliging. Zo wil je de ruimte die je aanvallers geeft zo klein mogelijk houden, onder meer door het inperken van het zogeheten aanvalsoppervlak. Het tijdig deactiveren van accounts van voormalig medewerkers en intrekken van overbodige autorisaties speelt hierbij een belangrijke rol.

  Hoe HelloID integreert met HR2day

  Je kunt de Identity & Access Management (IAM)-oplossing HR2day en HelloID met elkaar integreren met behulp van een connector. HR2day fungeert hierbij als bronsysteem voor HelloID. Dankzij de integratie kan je de levenscyclus van accounts in HR2day via HelloID geautomatiseerd beheren. Prettig, want handmatig beheer is niet alleen tijdrovend en kostbaar, maar ook foutgevoelig.

  Wijziging in HR2day Procedure in doelsystemen
  Nieuwe medewerker HelloID maakt op basis van informatie uit HR2day voor nieuwe medewerkers de benodigde accounts aan in gekoppelde applicaties. De IAM-oplossing wijst hierbij direct de juiste groepslidmaatschappen toe. Afhankelijk van de rol van de nieuwe werknemer maakt HelloID daarnaast eventuele aanvullende accounts aan en kent de benodigde autorisaties toe.
  Andere functie medewerker Gebruikersaccounts krijgen andere autorisaties toegewezen in gekoppelde systemen. Het autorisatiemodel van HelloID is hierbij altijd leidend, waardoor je zeker weet dat de IAM-oplossing de mutaties op een consistente wijze doorvoert. Toegewezen autorisaties die gekoppeld zijn aan de oude functie trekt HelloID automatisch in.
  Medewerker wijzigt naam De weergavenaam en het e-mailadres worden (indien gewenst) aangepast.
  Medewerker treedt uit dienst Gebruikersaccounts in doelsystemen worden gedeactiveerd en betrokken medewerkers in de organisatie worden geïnformeerd. Na verloop van tijd verwijdert HelloID automatisch de accounts. Indien je onze best practices hanteert, ontneemt de IAM-oplossing ook uitgedeelde permissies.

  HelloID gebruikt REST API’s voor het uitlezen van de brondata en beschikbaar maken daarvan in de HelloID Vault. De connector maakt gebruik van industriestandaarden zoals HTTPS voor versleutelde communicatie en OAuth 2.0 voor autorisatie. De koppeling is zowel via een on-premise agent als direct via onze cloud agent mogelijk, wat je als klant flexibiliteit geeft.

  HR2day via HelloID koppelen met doelsystemen

  Via HelloID kan je HR2day aan diverse doelsystemen koppelen. Zo kan HelloID op basis van informatie uit HR2day geautomatiseerd mutaties doorvoeren in je doelsystemen. De integraties nemen je veel werk uit handen en tillen daarnaast het beheer van gebruikers en autorisaties naar een hoger niveau. Enkele veelvoorkomende integraties zijn:

  HR2day – Active Directory koppeling: De koppeling tussen HR2day en Active Directory van Microsoft maakt een geautomatiseerde synchronisatie tussen deze systemen mogelijk. Zo weet je zeker dat accounts en toegangsrechten altijd up-to-date zijn en voorkom je fouten bij het handmatig overnemen van gegevens.

  HR2day – Microsoft Entra ID koppeling: Net als Active Directory kan je ook de cloudgebaseerde tegenhanger Entra ID van Microsoft via HelloID integreren met HR2day. Zo kan je het volledige proces van account provisioning tot het toekennen van autorisaties automatiseren. Vind het provisioning-proces plaats op het on-premise Active Directory? Dan zijn er mogelijkheden voor het toekennen van cloud-only premissies.

  HR2day – TOPdesk koppeling: Ook een koppeling tussen HR2day en TOPdesk is mogelijk. HelloID kan zowel persoonskaarten als behandelaren volledig automatisch provisioneren, en behandelaarsgroepen beheren.

  Voor HelloID zijn 200 connectoren beschikbaar, waarmee je de IAM-oplossing aan een breed scala aan bron- en doelsystemen kunt koppelen. Dankzij deze brede integratiemogelijkheden kan je HR2day dan ook koppelen aan alle populaire doelsystemen.

  Microsoft 365

  Microsoft 365

  • Doel
  Visma.net

  Visma.net

  • Bron
  SQLite

  SQLite

  • Bron
  • Doel