KPN Citrix werkplek

KPN Citrix werkplek

  Met behulp van de KPN Citrix werkplek – voorheen beschikbaar als KPN Bart – kan je de Identity & Access Management (IAM)-oplossing HelloID van Tools4ever aan diverse bronsystemen koppelen. De koppeling tilt het beheer van gebruikersaccounts en autorisaties in  KPN Citrix werkplek naar een hoger niveau, waarbij de gegevens uit je bronsysteem leidend zijn. Je voorkomt fouten, bespaart tijd, verhoogt het serviceniveau en ondersteunt de rest van je organisatie optimaal.

   Wat is  KPN Citrix werkplek?

   KPN Citrix werkplek is een oplossing van KPN voor het beheren en beveiligen van gebruikersaccounts, systemen en andere middelen op Microsoft Active Directory-gebaseerde bedrijfsnetwerken. Het product kan onder meer dienstdoen als identity provider (IDP), maar ook een single point of access zijn tot diverse middelen die via het bedrijfsnetwerk benaderbaar zijn.

   Waarom is een  KPN Citrix werkplek koppeling handig?

   Met  KPN Citrix werkplek til je Microsoft Active Directory-gebaseerde bedrijfsnetwerken naar een hoger niveau. Zo kan je dankzij de koppeling je IT-omgeving onder meer efficiënter en effectiever ondersteunen. Je bespaart hierdoor tijd en verbetert de algehele dienstverlening.

   De  KPN Citrix werkplek connector maakt een koppeling met diverse populaire bronsystemen mogelijk. Denk daarbij aan:

   • Visma Raet
   • AFAS

   Verdere details over de koppeling met deze bronsystemen vind je verderop in het artikel.

   HelloID voor  KPN Citrix werkplek helpt je met

   Gebruikersaccounts adequaat beheren: Binnen ieder bedrijf vindt verloop plaats. Voeg je een nieuwe medewerker toe aan je HR-systeem of verwijder je juist een bestaande gebruiker? Dan merkt HelloID deze wijziging automatisch op en zet deze informatie dankzij een koppeling met je HR-systeem automatisch door naar  KPN Citrix werkplek. Dankzij de koppeling heb je geen omkijken naar het aanmaken, activeren of juist deactiveren van gebruikersaccounts in  KPN Citrix werkplek. HelloID voert daarbij de actie uit op het account, waarna  KPN Citrix werkplek de vervolgacties voor rekening neemt.

   Foutloos beheer van autorisaties: HelloID verbetert ook het beheer van autorisaties. Met behulp van business rules beheert HelloID het lidmaatschap van een account van  KPN Citrix werkplek resourcegroepen. Zo kan je de IAM-oplossing lidmaatschappen toekennen of juist ontnemen. Eventuele autorisaties die gekoppeld zijn aan de resourcegroep beheer je via  KPN Citrix werkplek, die deze autorisaties toepast op alle leden van deze groep.

   Attributen aanpassen: De groepslidmaatschappen van een gebruiker zijn onder meer afhankelijk van diens functie en/of afdeling. Naar het identificeren hiervan heb je geen omkijken; HelloID automatiseert dit proces volledig. De IAM-oplossing maakt hierbij gebruik van attributen, die uit je bronsysteem afkomstig zijn. Je staat zelf aan de knoppen en bepaalt op basis van welk attribuut uit je bronsysteem je welke accounts en rechten toekent in  KPN Citrix werkplek. Op basis van alle actieve functies en afdelingen deelt HelloID de correcte permissies uit in  KPN Citrix werkplek.

   Hoe HelloID integreert met  KPN Citrix werkplek

   Het is mogelijk  KPN Citrix werkplek als doelsysteem te koppelen aan HelloID. Met behulp van de connector kan je de volledige levenscyclus van een gebruiker binnen  KPN Citrix werkplek via HelloID beheren.  KPN Citrix werkplek draait volledig on-premises. Dit betekent in de praktijk dat binnen de serveromgeving van  KPN Citrix werkplek een lokale HelloID agent moet draaien. Deze server moet door KPN beschikbaar gesteld worden en voldoen aan de vereisten van de HelloID agent. De  KPN Citrix werkplek connector is een HelloID powershell target connector. Dit betekent dat HelloID via de door Tools4ever ontwikkelde powershell module communiceert met de webservices van  KPN Citrix werkplek.

   Wijziging in bronsysteem Procedure in KPN Citrix werkplek
   Nieuwe medewerker Treedt een nieuwe medewerker in dienst? Dan is het van belang dat deze gebruiker zo snel mogelijk productief is. Hiervoor zijn de juiste accounts en autorisaties nodig. Dankzij de koppeling tussen KPN Citrix werkplek en HelloID heb je hiernaar geen omkijken. HelloID maakt op basis van je HR-systeem automatisch de vereiste accounts aan in KPN Bart en kent de benodigde persona’s en rollen toe. De bijbehorende autorisaties worden via KPN Citrix werkplek toegewezen.
   Nieuwe functie medewerker Wie binnen een organisatie doorgroeit of een andere functie krijgt, heeft hiervoor in veel gevallen ook andere autorisaties nodig. Dankzij de koppeling tussen HelloID en KPN Citrix werkplek heb je hiernaar geen omkijken, en weet je zeker dat persona’s en rollen altijd meebewegen met functiewijzigingen binnen je organisatie. De bijbehorende autorisaties worden via KPN Bart toegewezen.
   Medewerker treedt uit dienst HelloID deactiveert automatisch het gebruikersaccount in KPN Citrix werkplek van medewerkers die uit dienst treden. Ook informeert de oplossing direct alle betrokken medewerkers. Na verloop van tijd verwijdert HelloID het KPN Citrix werkplek-account automatisch, waardoor het clearproces in KPN Citrix werkplek wordt gestart.

    

   KPN Citrix werkplek via HelloID koppelen met bronsystemen

   HelloID maakt een integratie van diverse andere systemen met  KPN Citrix werkplek mogelijk. Op deze manier kan je onder meer diverse bronsystemen aan  KPN Citrix werkplek koppelen. Zo til je het beheer van gebruikers en autorisaties naar een hoger niveau en vergroot je onder meer de efficiëntie. Je zorgt voor een veilige en compliant omgeving, waarin medewerkers optimaal productief zijn. Enkele voorbeelden van veelvoorkomende integraties via HelloID zijn:

   Visma Raet –  KPN Citrix werkplek koppeling: Visma Raet is een populaire HR-oplossing. De koppeling tussen Visma Raet en  KPN Citrix werkplek maakt het mogelijk alle relevante informatie uit het HR-systeem van Visma op te halen, en op basis hiervoor gewenste gebruikersaccounts en autorisaties in  KPN Citrix werkplek te creëren. HelloID fungeert hierbij als tussenpersoon en leidt het volledige proces in goede banen.

   AFAS –  KPN Citrix werkplek koppeling: De Human Relationship Management (HRM)-software van het bedrijf AFAS stelt je in staat tot het automatiseren van alle HR-processen voor zowel personeels- als salarisautomatisering. De koppeling tussen AFAS en  KPN Citrix werkplek zorgt daarbij dat alle relevante informatie uit AFAS zijn weg vindt naar  KPN Citrix werkplek, waarbij HelloID de benodigde vertaalslag maakt. De koppeling automatiseert dit proces van A tot Z en zorgt dat jij hiernaar geen omkijken hebt.

   HelloID ondersteunt ruim 200 connectoren. We bieden dan ook een breed scala aan integratiemogelijkheden tussen  KPN Citrix werkplek en andere bron- en doelsystemen. We breiden ons aanbod aan connectoren en integraties continu uit, waardoor je met alle populaire systemen kunt integreren. Een overzicht van alle beschikbare connectoren vind je hier.