privacy

Privacy

Wat is privacy?

Privacy is het recht om je persoonlijke informatie en levensstijl te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang. Het gaat om het behouden van controle over wat anderen over jou weten en hoe jouw persoonlijke informatie wordt gebruikt.

Persoonlijke gegevens kunnen verschillende aspecten omvatten, zoals:

 • Naam: Volledige naam, inclusief voornaam en achternaam.
 • Contactgegevens: Adres, telefoonnummer, e-mailadres.
 • Geboortedatum en -plaats: De datum en plaats waar iemand geboren is.
 • Identificatienummers: Burgerservicenummer (BSN), paspoortnummer, rijbewijsnummer.
 • Financiële Informatie: Bankrekeningnummers, creditcardgegevens, financiële geschiedenis.
 • Gezondheidsinformatie: Medische geschiedenis, huidige gezondheidstoestand, verzekeringsgegevens.
 • Biometrische Gegevens: Vingerafdrukken, DNA, iris- of gezichtsscans.
 • Internetgegevens: IP-adressen, browsergeschiedenis, online zoekgedrag.
 • Werkgerelateerde Informatie: Werkgeschiedenis, beroepskwalificaties, werkgever.
 • Onderwijsgegevens: Opleidingsgeschiedenis, behaalde diploma’s en certificaten.
 • Ras en Etniciteit: Informatie over raciale of etnische afkomst.
 • Religie of Overtuiging: Religieuze of filosofische overtuigingen.
 • Seksuele Geaardheid: Informatie over iemands seksuele voorkeur.
 • Familie- en Relatiegegevens: Huwelijkse staat, informatie over familieleden.
 • Sociale Media Activiteiten: Posts, likes, volgers, en interacties op sociale mediaplatforms.

Waarom is privacy belangrijk?

Privacy staat centraal in onze persoonlijke vrijheid, veiligheid, en menselijke waardigheid. Het is een schild tegen misbruik van macht, zowel door overheden, bedrijven en criminelen. Het ondersteunt onze vrijheid van meningsuiting en stelt ons in staat controle te behouden over onze eigen informatie. Zonder privacy kan er geen sprake zijn van een gezonde en vrije samenleving.

Schending van privacy

Stel je voor dat je persoonlijke informatie ongevraagd wordt blootgesteld of misbruikt. Dit kan leiden tot een reeks van negatieve ervaringen, beginnend met een diep psychologisch effect. Mensen die hun privacy geschonden zien, kunnen last krijgen van stress, angst en een gevoel van machteloosheid, wat hun zelfvertrouwen en gevoel van veiligheid ondermijnt.

Financiële schade is een ander groot risico. In gevallen waarbij financiële gegevens worden gestolen, kunnen slachtoffers te maken krijgen met ongeautoriseerde transacties of zelfs identiteitsfraude, wat leidt tot langdurige financiële problemen. Deze problemen kunnen zich uitstrekken tot reputatieschade, vooral wanneer beroep gerelateerde of persoonlijke informatie publiekelijk wordt gemaakt of gemanipuleerd, wat professionele en sociale kansen kan vernietigen.

Voor bedrijven en organisaties kunnen de gevolgen van privacy schending nog verder reiken. Naast mogelijke juridische gevolgen, zoals boetes en schadeclaims, kan het schenden van privacy hun reputatie ernstig schaden en het vertrouwen van klanten en zakenpartners aantasten.

In extreme gevallen kan privacy schending zelfs leiden tot fysieke veiligheidsrisico’s. Bijvoorbeeld, het vrijgeven van locatiegegevens kan leiden tot stalken of andere vormen van fysiek geweld. Dergelijke inbreuken veroorzaken niet alleen directe schade, maar resulteren ook in een diep verlies van vertrouwen in de systemen en organisaties die geacht worden onze gegevens te beschermen. Mensen worden voorzichtiger en terughoudender in het gebruik van digitale diensten, wat hun dagelijks leven en interacties met technologie beïnvloedt.

Dit heeft vooral veel impact als het gaat over bijzondere persoonlijke gegevens. Bijzondere persoonsgegeven omvat data die belangrijke aspecten van iemands identiteit onthullen. Voorbeelden zijn gegevens die iemands etnische of raciale achtergrond aanduiden, of inzicht geven in politieke, religieuze of filosofische denkbeelden. Het strekt zich ook uit tot zeer persoonlijke gegevens, zoals genetische en biometrische informatie, informatie over iemands gezondheidstoestand, seksuele activiteiten of oriëntatie.

hacken privacy

Privacy wordt echter steeds vaker geschonden, zoals blijkt uit recente gegevens van het CBS: In 2022 meldde 15% van de Nederlanders slachtoffer te zijn geworden van online criminaliteit, zoals bijvoorbeeld hacken of identiteitsfraude. Hacken houdt in dat iemand ongeoorloofd toegang verkrijgt tot apparaten of accounts, wat een directe aanval is op de privacy en veiligheid van individuen. Identiteitsfraude vindt plaats wanneer iemand anders onrechtmatig jouw persoonsgegevens gebruikt, bijvoorbeeld om op jouw naam een lening af te sluiten of online aankopen te doen. Dit kan resulteren in financiële verliezen en schade aan jouw kredietwaardigheid. Het ondermijnt eveneens de controle die we hebben over onze eigen informatie en vormt een serieuze inbreuk op onze persoonlijke vrijheid en veiligheid.

Privacy waarborgen

Om onze privacy te waarborgen, heeft de overheid de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) ingevoerd. Deze wet legt organisaties striktere verantwoordelijkheden en verplichtingen op bij het verwerken van persoonsgegevens.

Wil je meer weten over wat de AVG precies inhoud? Bekijk dan dit artikel.

privacy beschermen met IAM

Hoe bescherm je jouw privacy?

Er bestaan diverse methoden om persoonlijke gegevens effectief te beveiligen. In dit artikel richten we ons specifiek op de bescherming van privacy binnen organisaties, en niet op individueel niveau.

Traditionele beveiligingsmodellen van organisaties focussen op goede toegangsbeveiliging naar het corporate netwerk.  Echter, eenmaal toegang verkregen, wordt er vaak van uitgegaan dat gebruikers en apparaten betrouwbaar zijn. Met de opkomst van thuiswerken en de noodzaak om toegang te verlenen aan niet alleen eigen medewerkers, maar ook aan flexwerkers, klanten en partners, is een fundamenteel andere benadering van beveiliging nodig.

Een effectieve manier om de privacy te waarborgen is door het implementeren van >Identity and Access Management (IAM)-oplossingen. Deze stellen organisaties in staat om toegang tot gevoelige gegevens nauwkeurig te reguleren en te monitoren, waardoor datalekken en ongeautoriseerde toegang worden voorkomen.

Bij het ontwerp van deze oplossingen wordt gebruik gemaakt van het concept ‘Privacy by Design’.

Privacy by design

Privacy by Design is een concept waarbij privacy en gegevensbescherming vanaf het begin worden geïntegreerd in de ontwikkeling van producten en systemen, in plaats van als een achteraf toegevoegde functie. Het gaat om het proactief inbouwen van privacybeschermende maatregelen in de IT-infrastructuur en bedrijfsprocessen. Dit concept vereist dat privacy wordt beschouwd bij elke stap van het ontwerp- en ontwikkelingsproces.

Strategieën voor effectieve gegevensbescherming

Om gegevens effectief te beschermen, zijn er verschillende strategieën die kunnen worden geïmplementeerd, zoals:

 • Minimale gegevensverzameling: Hanteer het principe van alleen het verzamelen van noodzakelijke gegevens voor een specifiek doel, om onnodige opslag en risico’s te vermijden.
 • Toegangsbeheer: Hou strikte controle over wie toegang heeft tot gevoelige informatie. Door rechten toe te kennen op basis van gebruikersrollen, wordt onterechte toekenning van toegangsrechten voorkomen.
 • Encryptie: Versleuteling van gegevens is een essentiële maatregel om persoonlijke informatie te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang.
 • Automatisering: IAM-oplossingen automatiseren het beheer van toegangsrechten en goedkeuringsprocessen, wat helpt om menselijke fouten te verminderen.
 • Regelmatige audits: Het periodiek uitvoeren van controles zorgt ervoor dat de systemen veilig zijn en voldoen aan de privacywetgeving.
 • Extra verificatiemethodes: Het gebruik van Multi-Factor Authenticatie (MFA) en Single Sign-On (SSO) biedt een extra laag van beveiliging, wat de integriteit van de toegangscontroles verder versterkt.

Door deze maatregelen te integreren, kunnen organisaties hun gegevens effectief beveiligen en voldoen aan de steeds strengere eisen op het gebied van privacy en gegevensbescherming.

Privacy houdt in dat je de vrijheid hebt om je persoonlijke details en manier van leven te bewaken tegen inmenging door onbevoegden.

Het beschermen van privacy is essentieel omdat het individuen beschermt tegen ongewenste inmenging in hun persoonlijke leven en het behoud van hun autonomie en vrijheid waarborgt.

Om de privacy in een organisatie te waarborgen, is het essentieel om Identity and Access Management (IAM) oplossingen te implementeren. Deze systemen stellen een bedrijf in staat om de toegang tot gevoelige informatie nauwkeurig te beheren en te controleren, waardoor het risico op datalekken en ongeautoriseerde toegang aanzienlijk wordt verminderd.